Dosje javnega naročila 007674/2016
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Blago: REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODENJA IN ZAŠČITE 20 KV STIKALIŠČA (BREZ TR POLJ) V RTP 110/20 kV LUCIJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 214.627,82 EUR

JN007674/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.12.2016
JN007674/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.12.2016
JN007674/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.02.2017
JN007674/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.03.2017
JN007674/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.03.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007674/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/180255/30_RTP_LUCIJA_REKONSTRUKCIJA_VODENJA_IN_ZAŠČITE.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODENJA IN ZAŠČITE 20 KV STIKALIŠČA (BREZ TR POLJ) V RTP 110/20 kV LUCIJA
Referenčna številka dokumenta: 30-B/NMV/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODENJA IN ZAŠČITE 20 KV STIKALIŠČA (BREZ TR POLJ) V
RTP 110/20 kV LUCIJA
Podrobnejše informacije so opisane v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
31210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODENJA IN ZAŠČITE 20 KV STIKALIŠČA (BREZ TR POLJ) V
RTP 110/20 kV LUCIJA
Podrobnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 210
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.12.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.02.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.12.2016   10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.12.2016   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.12.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.12.2016   14:32
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji je za reference ponudnika je zahtevano:
Ponudnik mora z referencami izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudb predmetnega javnega naročila v elektroenergetsko omrežje v Republiki Sloveniji ali na področju drugih članic ENTSO-E dobavil, zmontiral in spustil v pogon, vključno z vsemi ostalimi potrebnimi aktivnostmi (prevzem opreme, testi, sodelovanje pri strokovnem tehničnem pregledu idr.) tu ponujeno opremo (ali drugo, vendar primerljivo) za zaščito in daljinsko vodenje 20 kV ali višjega napetostnega nivoja stikališča z minimalno desetimi polji, v vsaj dveh objektih RTP, v minimalni vrednosti 100.000 EUR/objekt. Vsi objekti morajo biti zaključeni in v funkcionalnem obratovanju (uspešno opravljen strokovno tehnični pregled).

Zahteve ne navajajo ali je minimalna vrednost pogodbe podana z ali brez DDV, zato prosimo naročnika, da upošteva vrednost 100.000 EUR vključno z DDV in nam s tem kot ponudniku omogoči nastop na predmetnem javnem razpisu.

Hvala


ODGOVOR št. 1
Vrednost 100.00,00 EUR je vrednost z vključenim DDV-jem.
Datum objave: 09.12.2016   14:33
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

V razpisni dokumentaciji je zahtevano:
Ogled lokacije/objekta je obvezen za pooblaščenega predstavnika ponudnika, predstavnika dejanskega izvajalca elektro montažnih del, ter za odgovornega projektanta, ki bo naveden v ponudbi.

Spoštovani, na določen datum ogleda 12.12.2016 je naš Odgovorni projektant (OP), ki ga predvidevamo na tem projektu in v ponudbi imenovati, neodložljivo službeno odsoten in se ogleda ne bo mogel udeležiti.
Ali je za naročnika sprejemljivo, da ga pri ogledu objekta zastopa kompetentna, s strani predvidenega OP potrjena druga oseba, oz. nam omogočite ogled objekta na drug dan, ter nam tako omogočite pristop k predmetnemu javne naročilu?

Hvala


ODGOVOR št. 2
Naročnik bo omogočil dodaten ogled objekta 19.12. 2016 ob 10:00 uriDatum objave: 09.12.2016   14:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo, da na predmetnem javnem naročilu upošteva reference za Odgovornega vodjo del, tudi reference osebe, ki je bila v zadnjih treh letih imenovana za Odgovornega vodjo posameznih del (OVPD) za dobavo, montažo in spuščanje v pogon opreme zaščite in vodenja na ekvivalentnih ali obsežnejših projektih, ki so vsebovala tudi gradbena in druga elektro-montažna dela za primarno opremo, kjer je bil imenovani OVD tretja oseba.

Hvala


ODGOVOR št. 3
Naročnik referenc za odgovornega vodjo del ne bo spreminjal.Datum objave: 14.12.2016   13:50
VPRAŠANJE
Spoštovani

Reference za OVD:
Na referenčnem projektu z več različnimi izvajalci za različna dela, je naš predstavnik kot imenovani OVPD pokrival segment 'dobava, montaža in spuščanje v pogon opreme zaščite in vodenja'.
Segment je bil ekvivalenten oz. obsežnejši od obsega in zahtev predmetnega razpisa zato vas naprošamo, da upoštevate kot zadostno referenco tudi imenovanega predstavnika kot OVPD za enako vrsto del, ki so predmet razpisa.

Hvala


ODGOVOR št. 4
Naročnik referenc za odgovornega vodjo del ne bo spreminjal.Datum objave: 14.12.2016   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudb in roka za vprašanja zaradi dodatno določenega ogleda objekta po katerem ne bo več možno postavljati vprašanj, saj bo verjetno nastala še kakšna nejasnost. Obenem si ponudnik prizadeva pripraviti in oddati korektno in konkurenčno ponudbo kar pa je zaradi zelo omejenega časa onemogočeno.

Lep pozdrav in hvala za odgovor.


ODGOVOR št. 5
Rok za vprašanja podaljšan do 20.12.2016 do 9:00. Naročnik bo na vprašanja odgovoril do 20.12.2016 do 20:00 ure.
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 14.12.2016   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Ker v obseg del po razpisu (REKONSTRUKCIJA SISTEMA VODENJA IN ZAŠČITE 20 KV STIKALIŠČA (BREZ TR POLJ) V RTP 110/20 kV LUCIJA) niso vključena TR polja vas naprošamo, da priznate reference ODGOVORNEGA PROJEKTANTA (OP PO ZGO) tudi z objektov RP in ne samo RTP vendar v enako velikem obsegu kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji .

Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR št. 6
Naročnik zahtev predmetne reference ne bo spreminjal.Datum objave: 14.12.2016   13:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Pri opisu funkcij naprave Komunikacijski računalnik nam ni jasna postavka o:
-dodatno optično vozlišče za minimalno 24 optičnih vhodov in montažo v 19« okvir

Naročnika prosimo za pojasnilo potrebe omenjene opreme.

Hvala !


ODGOVOR št. 7
Omenjena oprema ni potrebna in se črta s seznama.Datum objave: 14.12.2016   13:52
VPRAŠANJE
V mapi 1, točka 2.17 Reference ponudnika v točki a.) Reference ponudnika se zahteva, da mora ponudnik izkazovati reference za enak tip ponujene opreme ali drugo, vendar primerljivo opremo. Razlagamo si, da primerljiva oprema pomeni oprema istega proizvajalca, kar pomeni, da je parametriranje opreme z enako programsko opremo in da je način dela enak.
Prosim, da potrdite, da je druga primerljiva oprema pomeni oprema istega proizvajalca in da je referenčni objekt izveden z IEC61850 komunikacijo.


ODGOVOR št. 8
Primerljiva oprema pomeni oprema istega proizvajalca. Izvedena mora biti s komunikacijo IEC61850.Datum objave: 15.12.2016   11:34
ODGOVOR št.9

Ad.1:
minimalno število binarnih vhodov in izhodov:
14 vhodov
8 izhodov

Ad.2:
Omenjena oprema ni potrebna in se črta s seznama.

Ad.3:
DA.

Ad.4:
Minimalne zahteve/switch:
- 2 optična (HSR) porta za 20 kV stikališča,
- 4 optične porte za 110 kV stikališče
- 1 optični port za rezervo
- 4 električne 100 MB RJ45 za potrebe komunikacij s postajnim računalnikom, za nadzor zaščite, itd.Datum objave: 15.12.2016   21:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

1. Pri zaščitnih relejih za 20 kV stikališče ni definirano število digitalnih vhodov in izhodov. Prosim, da določite minimalno število binarnih vhodov in izhodov.

2. V mapi 2, poglavje Daljinsko vodenje se zahteva dodatno optično vozlišče s 24-imi optičnimi porti. Ali je ponuditi predmetno optično vozlišče glede na to, da se za vključitev novih relejev ponudi dve novi mrežni stikali v redundanci?

3. Ali morata komunikacijski računalnik in postajni računalnik imeti vsak svojo SCADA licenco? Se pravi komunikacijski računalnik licenco s funkcijo koncentratorja, ki komunicira s podrejenimi napravami in z DCV EP in postajni računalnik, ki prav tako komunicira s podrejenimi napravami in opravlja funkcijo SCADA.
Na ta način se zagotovi, da v primeru izpada enega računalnik še vedno deluje komunikacija z DCV ali na lokalnem postajnem računalniku.

4. Mrežna stikala imajo zahtevo 4 optične porte za potrebe 20 kV stikališča in 4 optične povezave za 110 kV stikališče. V primeru uporabe HSR komunikacije se za 20 kV stikališče potrebuje le dva porta na mrežnem stikalu. Prosimo, če lahko ponudimo sledeče:
- 2 optična porta za 20 kV stikališča
- 4 optične porte za 110 kV stikališče
- 1 optični port za rezervo
- 4 električne 100 MB RJ45 za potrebe komunikacij s postajnim računalnikom, za nadzor zaščite, itd.


ODGOVOR št.9 (dopolnjen z vprašanji)
Ad.1:
minimalno število binarnih vhodov in izhodov:
14 vhodov
8 izhodov

Ad.2:
Omenjena oprema ni potrebna in se črta s seznama.

Ad.3:
DA.

Ad.4:
Minimalne zahteve/switch:
- 2 optična (HSR) porta za 20 kV stikališča,
- 4 optične porte za 110 kV stikališče
- 1 optični port za rezervo
- 4 električne 100 MB RJ45 za potrebe komunikacij s postajnim računalnikom, za nadzor zaščite, itd.

Datum objave: 20.12.2016   13:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V zvezi s komunikacijo med releji zahtevate redundantni protokol HSR|PRP, ker za RSTP menite, da ne izpolnjuje pogoja o zagotavljanju brezizgubne komunikacije.
Vse današnje standardne komunikacije v energetiki vkljucno z IEC 61850 zagotavljajo ustrezne in zadostne varovalne in sanacijske mehanizme pred izgubo informacij. Komunikacija z nadrejenimi sistemi (SCADA, koncentrator) v želenem standardu zagotavlja zadostno zmogljivost tudi za večurni popolni izpad vseh komunikacijskih poti, brez izgube podatkov.
Pri neposredni komunikaciji med releji po IEC61850-GOOSE, standard zahteva prenos informacije s ponovitvami, v predvidljivem najkrajšem casu 4 ms tudi pri, sicer redkem primeru, rekonfiguraciji zanke v načinu RSTP. Cas rekonfiguracije zanke imenujemo recovery time, ki je odvisen predvsem od števila naprav v zanki. Na objektih po Sloveniji je čas tipično manjši od 250 ms.
Naše stališce je, da tak preklop nima pomenljivih posledic za delovanje sistema zaščite in vodenja v srednji napetosti. Predvideni zaščitni releji so kompaktne izvedbe, kjer vsi algoritmi detekcije okvare in proženja izklopa tečejo znotraj ene naprave, neodvisno od komunikacije. Med-relejna komunikacija se uporablja za zapahovanje vodenja in blokade, kjer je upravičeno zahtevan odzivni čas vsaj 20 x daljši od časa preklopa zanke RSTP. Funkcionalno gledano sta izvedbi HSR in RSTP enakovredni. Obe rešujeta izpad zgolj enega elementa v eni od dveh komunikacijskih poti. Višjo stopnjo redundance bi dosegli le v izvedbi dvojne zvezde.
Prosimo vas za pojasnitev nam neznanih tehničnih zahtev na predmetnem objektu razpisa, zaradi katerih RSTP zanke niso ustrezna komunikacijska rešitev. Za lažje razumevanje vas prosimo za pojasnilo na konkretnem primeru. Ponuditi želimo primeren, preverjen in cenovno optimalen sistem, za katerega smo pridobili tudi KEMA certifikat za skladnost z IEC 61850. Prepričani smo, da na tem objektu zahtevana HSR/PRP redundanca ne prinaša nobenih prednosti. Zahteva nas ponudnike spravi v neenakovredni položaj saj nam oneomogoči konkurenčen nastop na tem javnem naročilu.
Prosimo vas, da v kolikor ni drugih tehnicnih ovir, dovolite uporabo RSTP zanke.
Hvala za odgovor in lep pozdrav!

ODGOVOR št.10

Naročnik predmetnih zahtev ne bo spreminjal.