Dosje javnega naročila NMV3640/2015
Naročnik: OBČINA HRPELJE - KOZINA 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV3640/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 17.06.2015
NMV3709/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 19.06.2015
NMV5010/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 13.08.2015
    NMV3640/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 17. 6. 2015
Številka objave: NMV3640/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA HRPELJE - KOZINA, REŠKA CESTA 14, Kontakt: andrej.bolcic@hrpelje-kozina.si, SI-6240 KOZINA.
Tel. +386 56800150. Telefaks +386 56800180. E-pošta obcina.hrpelje-kozina@hrpelje.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Ureditev pločnika v Materiji 1. faza - izvedba.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: - Izvedba pločnika,
- Izvedba odvodnjavanja,
- Izvedba podpornih zidov,
- Izvedba javne razsvetljave,
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.hrpelje-kozina.si/RAZPISANA_MATERIJA.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 29. 6. 2015
Čas: 16:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 29. 6. 2015
Čas: 16:30
Kraj: Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 14, Hrpelje.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 24. 6. 2015
Čas: 16:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 6. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV3709/2015, Gradbena dela na cestah; datum objave: 19. 6. 2015
  • NMV5010/2015, Gradnje: Gradbena dela na cestah; datum objave: 13. 8. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.06.2015   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo za objavo detajla varovalne ograje, ki je predvidena na zidu 1 in zidu 2.


ODGOVOR:

Detajl ograje je bil dodan na interneti naslov dokumentacije.Datum objave: 20.06.2015   14:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisnih pogojih so zahtevane reference v znesku 150.000 eur. Ali lahko predložimo več manjših referenc za isti izvedeni objekt, ki v seštevku zadovoljujejo zahtevanemu? Dela so se namreč izvajala etapno s sprotnimi naročili za dodatna dela.

ODGOVOR:
Upošteva se končna vrednost posameznega objekta z klasifikacijo CC-SI št. 211, katera mora biti vsaj 150.000,00 € brez DDV. Vsak izvedeni objekt naveden v obrazec reference naj ima svoje referenčno potrdilo (potrjen priloženi obrazec). Zahtevani sta vsaj dve taki referenci.

Datum objave: 23.06.2015   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Pri Elektro montažnih delih je pri postavki I.7. napisana opomba:
"OPOMBA: Pritrdittev drogu na AB zid obdelana v mapi 3/2"
Lahko objavite te detajl?

ODGOVOR:
Detajl droga je bil dodan na interneti naslov dokumentacije.

Datum objave: 23.06.2015   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V elektro delih gradbena dela razsvetljava je predvideno podvrtavanje cestišča.

Prosimo za podatek o kategoriji zemljine katero je potrebni podvrtavati.

ODGOVOR:
V terenu III. do IV. ktg.

Datum objave: 23.06.2015   15:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

A lahko priložimo že potrjene reference na obrazcih, ki izkazujejo vse elemente, ki jih zahtevate?

lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval tudi referenčna potrdila predložena na drugačnih obrazcih, vendar pod pogojem, da vsebujejo vse zahtevane podatke iz naročnikovega obrazca.