Dosje javnega naročila 007719/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradišče 6,8 – Slovenska 11 (Nemška hiša), obnova strehe in uličnih fasad s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana – moje mesto
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 736.066,54 EUR

JN007719/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 08.12.2016
JN007719/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.01.2017
JN007719/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2017
JN007719/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 31.07.2017
JN007719/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 31.07.2017
JN007719/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 21.11.2018
JN007719/2016-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 23.11.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007719/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Cvetka Erzin
cvetka.erzin@ljubljana.si
+386 13064403
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si
http://www.ljubljana.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/180658/RD_-_Gradišče_6_8_Slovenska_11_Nemška_hisa_-_KONČNA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradišče 6,8 – Slovenska 11 (Nemška hiša), obnova strehe in uličnih fasad s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana – moje mesto
Referenčna številka dokumenta: 430-147/2015-27
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradišče 6,8 – Slovenska 11 (Nemška hiša), obnova strehe in uličnih fasad s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana – moje mesto
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45212000
45212300
45212350
II.2.3 Kraj izvedbe
SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradišče 6,8 – Slovenska 11 (Nemška hiša), obnova strehe in uličnih fasad s stavbnim pohištvom v okviru Ljubljana – moje mesto
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 147
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.12.2016   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 23.04.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.12.2016   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.12.2016   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.12.2016   08:50
VPRAŠANJA INTERESENTOV


Datum prejema: 12.12.2016 12:33

Spoštovani!
Manjkajo popisi del. Prosimo za objavo.
Lp


ODGOVOR:
Naročnik bo v drugi fazi postopka, po pravnomočni odločitvi o priznanju sposobnosti, vsem gospodarskim subjektom, ki jim bo priznana sposobnost, poslal povabilo (skupaj s popisi del) k oddaji prve ponudbe, kot je to določeno v I. poglavju RD – Navodila, v točki 3. Postopek (str. 2/53).


Datum objave: 19.12.2016   14:33

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Datum prejema: 15.12.2016 09:31
Spoštovani,

V prilogi 5 razpisne dokumentacije navajate, da je potrebno priložiti reference za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje. Na strani 8 v razpisni pa tega pogoja ne omenjate. Naročnika sprašujemo, če je res potrebno priložiti reference z uporabim dovoljenjem glede na to, da gre za obnova strehe in fasade?

ODGOVOR:
Sprememba Razpisne dokumentacije na prilogi 5 – Referenčna tabela, ki po novem glasi:

»Gospodarski subjekt ali skupina gospodarskih subjektov v okviru skupne prijave, mora v prijavi izkazati, da je v obdobju od 1.1.2011 dalje kvalitetno, strokovno in v skladu s pogodbenimi določili, uspešno zaključil vsaj dva posla (2) v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR z DDV za posamezen posel«.