Dosje javnega naročila 007773/2016
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: Najem biokemijskega analizatorja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 115.839,81 EUR

JN007773/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.12.2016
JN007773/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.01.2017
JN007773/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.01.2017
JN007773/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 30.01.2017

    JN007773/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
ana.starovic@zd-ptuj.si
ana.starovic@zd-ptuj.si
+386 27871606
+386 27871617

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ptuj.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Najem biokemijskega analizatorja
Referenčna številka dokumenta: JNMV/B-10/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434500
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Najem biokemijskega analizatorja z reagenti, potrošnim materialom, vzdrževanjem
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38434000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Potrčeva 19a, Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Najem biokemijskega analizatorja z reagenti, kontrolami, kalibratorji, potrošnim materialom, vzdrževanjem
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
V skladu z razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.12.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.12.2016   12:00
Kraj: Potrčeva 19a, Ptuj

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Zakoniti zastopnik ali druga oseba s pooblastilomOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.12.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.12.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.12.2016   13:44
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali lahko namesto, da izpolnjujemo obrazce 5 in 5a, ponudniki že sami priložimo original izpise iz kazenske evidence ki niso starješi od 30 dni iz Ministrstva za pravosodje, kazenska pisarna.

Hvala

ODGOVOR

Spoštovani,

obrazce 5 in 5a izpolnite, izpise iz kazenske evidence lahko priložite.Datum objave: 15.12.2016   08:10
VPRAŠANJE
Zanima nas ali je potrebno predložiti zavarovanje za resnost ponudbe ali samo parifiramo priloženo menično izjavo, ki jo bo izbrani ponudnik priložil ob podpisu pogodbe.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


Zavarovanje za resnost ponudbe ni zahtevano. Priložena menična izjava je zavarovanje za dobro izvedbo, treba jo je samo parafirati in priložiti k ponudbi.

lep pozdrav

Datum objave: 16.12.2016   11:45
VPRAŠANJE
Vprašanje na zahtevo pod št. 12: Naš sistem omogoča elektronsko nalaganje aplikacij kot tudi kalibratorjev. Nalaganje vrednosti kontrol poteka z ročnim vpisom. Glede na to, da do sprememb serijskih številk (LOT-ov) kontrolnega materiala prihaja le redko, bo za vpis vrednosti kontrolnega materiala potreben le minimalen čas. Poleg tega, dobra laboratorijska praksa, skupaj s standardom ISO 15189 in standardom CLSI C24-A3 priporoča uporabo neodvisnega proizvajalca kontrol oz. lastnih ciljnih vrednosti kontrol. Ali je to za vas sprejemljivo?

ODGOVOR

Lahko, če prihaja do sprememb LOT-ov kontrol res zelo redko.


Datum objave: 16.12.2016   11:47
VPRAŠANJE
Vprašanje na zahtevo pod št. 3: Naš sistem uporablja kivete za enkratno uporabo, ki skupaj z avtomatiziranim zaprtjem le-teh, zminimalizira količino odpadne tekočine (brez spiranja), močno zmanjša čas vzdrževanja ter je posledično tudi uporabnikovemu zdravju in okolju prijaznejše. Naš sistem vsebuje kvarčni sistem detekcije , ki je na koncu enakovreden kvarčnim kivetam. Ali je to za vas sprejemljivo?

ODGOVOR

Ker želimo zmanjšati količino plastičnih odpadkov, kar kivete za enkratno uporabo seveda so, morajo biti kivete pralne.


Datum objave: 16.12.2016   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima nas ali mora biti analizator nov. V primeru, da dopuščate možnost rabljenega analizatorja, ali so pri tem kakšne omejitve glede njegove starosti.
Hvala za odgovor.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Menimo da je maksimalna dovoljena starost rabljenega aparata 5 let, saj mora brezhibno delovati še razpisana 4 leta. Vzdrževanje in ukrepi v primeru večje okvare aparata pa so razvidni iz razpisne dokumentacije.


Datum objave: 16.12.2016   12:21
VPRAŠANJE
Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji zahtevate nov biokemijski analizator.
Zanima nas, če lahko ponudimo v brezplačni najem rabljeni biokemijski analizator star 5 let, ki je v brezhibnem stanju.
Za ponujeni analizator bomo zagotavljali brezplačno redno in izredno vzdrževanje, tako kot je le- to zahtevano v razpisni dokumetaciji.

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Odgovor je bil že podan.


Datum objave: 16.12.2016   12:21
VPRAŠANJE
Zanima nas ali je za naročnika sprejemljivo za določanje CRP-ja merilno območje do 240 mg/L, ki je doseženo z avtomatkso redčitvijo vzorca (čas do rezultata v primeru, ko je potrebno redčenje vzorca, je 7 min)?


ODGOVOR

Vstrajamo pri naši zahtevi.


Datum objave: 16.12.2016   12:45
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas za odgovore na naslednja vprašanja.

Točka 8. Reagenti morajo imeti čim daljši rok uporabe po odprtju (minimalno 21 dni).
Vsi reagenti proizvajalca, ki jih ponudnik ponuja za omenjeni analizator, imajo rok uporabe daljši od 21 dni. Samo pri reagentu za alkalno fosfatazo je obstojnost nekoliko krajša in sicer 14 dni. Obstojnost 14 dni za ta reagent ne predstavlja dodatne izgube časa pri delu in dodatnega stroška za uporabnika, saj je morebitna večja poraba zaradi krajše obstojnosti že vračunana v ponudbeno vrednost.
Prosimo vas, da dovolite obstojnost reagenta za alkalno fosfatazo 14 dni po odprtju.


Točka 12. Analitski sistem mora omogočati elektronsko nalaganje aplikacij, vrednosti kontrol in
kalibratorjev - brez ročnega vpisovanja.
Ponudnik ponuja analizator, ki omogoča elektronsko nalaganje aplikacij, vrednost kontrol in kalibratorjev je potrebno vnesti ročno. Vrednosti se ne vnašajo pogosto, samo ob menjavi lotov reagenta in kontrol, kar pa ne predstavlja dodatno časovno zamudo in dodatno delo za uporabnika. Pri vsakodnevnem delu, obdelavi kontrol in reagentov sistem omogoča prepoznavanje kontrol in kalibratorjev s črtno kodo, kar pa dodatno olajša in pohitri delo.
Prosimo vas, da dovolite tudi tak način vnašanja vrednosti kontrol in kalibratorjev.


Točka 18. Vsi reagenti morajo biti pripravljeni za uporabo (brez predhodne ročne priprave).
Ponudnik ponuja reagente, ki so vsi razen reagenta za lipazo, pripravljeni za uporabo. Pri reagentu za lipazo, je potrebno le raztopiti pripravljen liofilizat s pripravljenim pufrom. Tak postopek ni zapleten in ni časovno zamuden. Ob vašem predvidenem številu testov na leto, bi to pomenilo le nekaj minutno pripravljanje vsake 2 tedna.
Prosimo, da v množici reagentov pripravljenih za uporabo, dovolite tako pripravo reagenta za lipazo.


ODGOVOR

Točka 8. Mi imamo približno 5 alkalnih fosfataz na teden. Preračunajte si izgubo reagenta in ponudite.

Točka 12. Po dosedanjih izkušnjah, se LOT-i reagentov menjavajo dokaj pogosto. Zato predvidevamo, da bi s tem imeli kar nekaj dela, kar nam ne ustreza in ostajamo pri svoji zahtevi.

Točka 18. Zaradi kadrovske stiske in racionalizacije dela ne. Ob tem da se možnost napak in če ne drugo, posledično izgubljen čas ob ročni pripravi drastično poveča. Vstrajamo da morajo biti vsi reagenti pripravljeni za uporabo.