Dosje javnega naročila 007881/2016
Naročnik: VRTEC ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana
Blago: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA ZELENA JAMA
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 74.016,82 EUR

JN007881/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.12.2016
JN007881/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.01.2017
JN007881/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.01.2017
JN007881/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2017
JN007881/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.04.2017
JN007881/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN007881/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN007881/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN007881/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN007881/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN007881/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 25.04.2017
JN007881/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.04.2017
JN007881/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.06.2017
JN007881/2016-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2017
JN007881/2016-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2017
JN007881/2016-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 06.07.2017
JN007881/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 10.07.2017
JN007881/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.09.2017
JN007881/2016-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.12.2017
JN007881/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 13.02.2018
JN007881/2016-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2018
JN007881/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.04.2018
JN007881/2016-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.06.2018
JN007881/2016-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2018
JN007881/2016-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 30.07.2018
JN007881/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.08.2018
JN007881/2016-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.09.2018
JN007881/2016-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 27.12.2018
JN007881/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2019
JN007881/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.05.2019
Zahtevek za revizijo

    JN007881/2016-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2016/S 245-447226
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC ZELENA JAMA
Zvezna ulica 24
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Mestan občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181055/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na drugem naslovu:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila, Viktorija Strajnar, Dalmatinova 1
viktorija.strajnar@ljubljana.si
+386 13064447
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe VRTCA ZELENA JAMA
Referenčna številka dokumenta: 430-2283/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila so sukcesivne dobave živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe vrtca Zelana jama
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANO IN STERILIZIRANO MLEKO
Številka sklopa: 1.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Pasterizirano in sterilizirano mleko
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: FERMENTIRANI MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
FERMENTIRANI MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: SMETANA in MASLO
Številka sklopa: 1.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SMETANA in MASLO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: SKUTE in SIRI
Številka sklopa: 1.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SKUTE in SIRI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI NAMAZI
Številka sklopa: 1.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEČNI NAMAZI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: MLEČNI PUDINGI in DESERTI
Številka sklopa: 1.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
MLEČNI PUDINGI in DESERTI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: SLADOLED
Številka sklopa: 1.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLADOLED
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Številka sklopa: 1.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
Številka sklopa: 2.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI MESNI IZDELKI
Številka sklopa: 2.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALI MESNI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENE RIBE
Številka sklopa: 3.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANE RIBE
Številka sklopa: 3.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANE RIBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 4.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KOKOŠJA JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KOKOŠJA JAJCA
Številka sklopa: 4.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
03142500
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KOKOŠJA JAJCA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA 1
Številka sklopa: 5.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA 1
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo v fazi razpisa za sklop 5.1. preverjal le izpolnjevanje pogojev in izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami. Izbor ponudnika bo v drugi fazi, v fazi odpiranja konkurence, ki bo po merilih prejel največje število točk.

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽA ZELENJAVA 2 IN SVEŽA ZELIŠČA
Številka sklopa: 5.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽA ZELENJAVA IN SVEŽA ZELIŠČA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo v fazi razpisa za sklop 5.2. preverjal le izpolnjevanje pogojev in izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami. Izbor ponudnika bo v drugi fazi, v fazi odpiranja konkurence, ki bo po merilih prejel največje število točk.

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo v fazi razpisa za sklop 5.3. preverjal le izpolnjevanje pogojev in izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami. Izbor ponudnika bo v drugi fazi, v fazi odpiranja konkurence, ki bo po merilih prejel največje število točk.

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: INTEGRIRAN KROMPIR
Številka sklopa: 5.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
INTEGRIRAN KROMPIR
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo v fazi razpisa za sklop 5.4. preverjal le izpolnjevanje pogojev in izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami. Izbor ponudnika bo v drugi fazi, v fazi odpiranja konkurence, ki bo po merilih prejel največje število točk.

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: OČIŠČENA ZELENJAVA
Številka sklopa: 5.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OČIŠČENA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo v fazi razpisa za sklop 5.5. preverjal le izpolnjevanje pogojev in izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami. Izbor ponudnika bo v drugi fazi, v fazi odpiranja konkurence, ki bo po merilih prejel največje število točk.

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: JABOLKA IZ INTEGRIRANE PRIDELAVE
Številka sklopa: 5.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
JABOLKA IZ INTEGRIRANE PRIDELAVE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo v fazi razpisa za sklop 5.6. preverjal le izpolnjevanje pogojev in izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami. Izbor ponudnika bo v drugi fazi, v fazi odpiranja konkurence, ki bo po merilih prejel največje število točk.

Sklop 21

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO SADJE
Številka sklopa: 5.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo v fazi razpisa za sklop 5.7. preverjal le izpolnjevanje pogojev in izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami. Izbor ponudnika bo v drugi fazi, v fazi odpiranja konkurence, ki bo po merilih prejel največje število točk.

Sklop 22

II.2.1 Naslov
Naslov: EKO SADJE
Številka sklopa: 5.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
EKO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo v fazi razpisa za sklop 5.8. preverjal le izpolnjevanje pogojev in izbral vse ponudnike z dopustnimi ponudbami. Izbor ponudnika bo v drugi fazi, v fazi odpiranja konkurence, ki bo po merilih prejel največje število točk.

Sklop 23

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
Številka sklopa: 6.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 24

II.2.1 Naslov
Naslov: PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
Številka sklopa: 6.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PASTERIZIRANA IN STERILIZIRANA ZELENJAVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 25

II.2.1 Naslov
Naslov: MARINIRANA RDEČA PESA
Številka sklopa: 6.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
MARINIRANA RDEČA PESA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 26

II.2.1 Naslov
Naslov: KISLO ZELJE IN REPA
Številka sklopa: 6.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KISLO ZELJE IN REPA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 27

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KISLA REPA IN ZELJE
Številka sklopa: 6.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KISLA REPA IN ZELJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 28

II.2.1 Naslov
Naslov: KONZERVIRANO SADJE, MARMELADE IN DŽEMI
Številka sklopa: 6.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KONZERVIRANO SADJE, MARMELADE IN DŽEMI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 29

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNI in ZELENJAVNI SOKOVI
Številka sklopa: 7.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNI in ZELENJAVNI SOKOVI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 30

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO SADNI SOK
Številka sklopa: 7.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO SADNI SOK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 31

II.2.1 Naslov
Naslov: SIRUPI
Številka sklopa: 7.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SIRUPI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 32

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
Številka sklopa: 8.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15310000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELKI IZ KROMPIRJEVEGA TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 33

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ OSTALEGA TESTA
Številka sklopa: 8.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELKI IZ OSTALEGA TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentacii.

Sklop 34

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENI ZREZKI, POLPETI
Številka sklopa: 8.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZREZKI, POLPETI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 35

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALI ZAMRZNJENI IZDELKI
Številka sklopa: 8.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALI ZAMRZNJENI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 36

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAMRZNJENO TESTO
Številka sklopa: 8.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15890000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 37

II.2.1 Naslov
Naslov: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji.

Sklop 38

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
Številka sklopa: 9.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 39

II.2.1 Naslov
Naslov: KOSMIČI
Številka sklopa: 9.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15613300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KOSMIČI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 40

II.2.1 Naslov
Naslov: TESTENINE
Številka sklopa: 9.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,90
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 41

II.2.1 Naslov
Naslov: VODNI VLIVANCI
Številka sklopa: 9.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
VODNI VLIVANCI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 42

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO TESTENINE
Številka sklopa: 9.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 43

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE TESTO
Številka sklopa: 9.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE TESTO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 44

II.2.1 Naslov
Naslov: SVEŽE TESTENINE
Številka sklopa: 9.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15850000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SVEŽE TESTENINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 45

II.2.1 Naslov
Naslov: KRUH
Številka sklopa: 10.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KRUH
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokuemntaciji.

Sklop 46

II.2.1 Naslov
Naslov: PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 47

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
Številka sklopa: 10.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
15811100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KRUH IN PEKOVSKO PECIVO
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 48

II.2.1 Naslov
Naslov: IZDELKI IZ LISTNATEGA-KVAŠENEGA IN VLEČENEGA TESTA
Številka sklopa: 10.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
IZDELKI IZ LISTNATEGA-KVAŠENEGA IN VLEČENEGA TESTA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 49

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
Številka sklopa: 10.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 50

II.2.1 Naslov
Naslov: KEKSI
Številka sklopa: 10.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
KEKSI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 51

II.2.1 Naslov
Naslov: BIO KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 10.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
BIO KEKSI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,95
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 52

II.2.1 Naslov
Naslov: SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Številka sklopa: 10.8.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SLAŠČIČARSKI IZDELKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 53

II.2.1 Naslov
Naslov: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
Številka sklopa: 11.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15400000
15431100
15871273
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 54

II.2.1 Naslov
Naslov: STROČNICE
Številka sklopa: 11.2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
STROČNICE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 55

II.2.1 Naslov
Naslov: SUHO SADJE
Številka sklopa: 11.3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15300000
15332410
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SUHO SADJE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 56

II.2.1 Naslov
Naslov: ČAJI
Številka sklopa: 11.4.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15863000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ČAJI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 57

II.2.1 Naslov
Naslov: ZAČIMBE
Številka sklopa: 11.5.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15870000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
ZAČIMBE
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 58

II.2.1 Naslov
Naslov: SADNO ŽITNA REZINA
Številka sklopa: 11.6.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
SADNO ŽITNA REZINA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 59

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
Številka sklopa: 11.7.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji

Sklop 60

II.2.1 Naslov
Naslov: DIETNA ŽIVILA
Številka sklopa: 12.1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15800000
15880000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: enota ZELENA JAMA, Zvezna ulica 24, 1000 Ljubljana; enota ZMAJČEK, Ulica Vide Pregarčeve 26 a, 1000 Ljubljana; enota VRBA, Brodarjev trg 8, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
DIETNA ŽIVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Več eko živil0,05
Embalaža0,05

Cena – Ponder:
0,9
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
V razpisni dokumentaciji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.01.2017   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.01.2017   12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstvniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.01.2017   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
VRTEC ZELENA JAMA
Zvezna ulica 24
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.12.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2016   11:15
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali je možno točneje definirati za katero vrsto osliča se povprašujete?
Namreč na tržišču obstaja veliko različnih kvalitet osliča.
Prosim vas za informacijo kateri je za vas primeren:
Merlucius hubbsi - argentinski oslič ali
Theragra chalcogramma - aljaški polak oziroma
Katera druga vrsta?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR
Pri sklopu 3.1 (Zamrznjene ribe) pod zap. št. 6 naročnik zahteva argentinskega osliča (Merlucius hubbis).
Datum objave: 04.01.2017   11:27
VPRAŠANJE
Spoštovani,

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7.1. sklop: SADNI in ZELENJAVNI SOKOVI

10. Breskov sok, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 0,2 do 0,25 L - 100% breskov sok v takšnem pakiranju NE OBSTAJA. Možno je ponuditi samo Breskov nektar z min. 50 % sadnim deležem, pakiran po 0,2 L ( sladkor je dodan )

11. Sadno zelenjavni sok iz korenčka, jabolka in pomaranče, sadno zelenjavni delež 100 %, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakirano po 0,5 do 1 L- ali lahko ponudimo tudi BIO 100% sadno zelenjavni sok iz jabolk, breskev in korenja, proizvajalca Fructal pakiran po 1 L?

12. Zelenjavni sok iz korenčka, zelenjavni delež 100 %, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakirano od 0,5 do 1 L- zanima me ali je lahko zelenjavnemu soku dodano tudi sadje, saj soka, ki bi bil proizveden samo iz korenja ne najdemo na trgu? V kolikor naročnik že naroča navedeni izdelek, vljudno prosim, če mi lahko zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih?

7.3. sklop: SIRUPI
7 100 % sirup MULTIVITAMIN brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 do 7 L- ta izdelek se ne proizvaja več, prosim če ga umaknete iz razpisa.ODGOVOR

Sklop 7.1. SADNI IN ZELENJAVNI SOKOVI
10. Breskov sok – naročnik v tem primeru dovoljuje ponudbo nektarja z min 50 % sadnega deleža.

11. Sadno zelenjavni sok – naročnik dovoljuje ponudbo BIO 100% sadno zelenjavnega soka, ki je pakiran po 1 L. Naročnik bo navedeni artikel pod trenutno zap.št 11 v sklopu 7.1. (Bio 100 % sadno zelenjavni sok iz jabolk, breskev in korenja, pakiranje do 1 L) prestavil v sklop 7.2.-BIO SADNI SOK.

12. Zelenjavni sok – naročnik dovoljuje ponudbo soka, ki vsebuje tudi dodano sadje, vendar mora biti korenčka čez 50 %, v samemu soku pa ne sme biti dodanega sladkorja (100 % sok).

Sklop 7.3. SIRUPI
7. 100 % sirup Multivitamin – ker se ta izdelek več ne proizvaja, ga naročnik umika iz razpisa.

Naročnik bo skladno z navedenimi odgovori objavil popravek predračunskih obrazcev.Datum objave: 04.01.2017   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
V razpisu imate kokosovo mleko do 1 l. Ali je mišljeno kokosovo mleko za kuhanje (običajno v pločevinkah) ali kokosov napitek?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Sklop 12.1. – Dietna živila :
Naročnik je imel v mislih kokosov napitek.
Naročnik bo skladno z navedenim dopolnil in objavil popravek predračunskega obrazca.
Datum objave: 04.01.2017   11:28
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Riževa sladka smetana obstaja le pakiranje 300 ml. Vi imate v razpisu pakiranje do 250 ml, ki na tržišču sploh ne obstaja. Kako postopamo?

Tartexova pašteta 5x25 g ne obstaja več, saj jo je proizvajalec ukinil. Obstaja le 45 g pakiranje, ki ni več v kompletu 5 kos. Kako postopamo?

Kaj je mišljeno pod rižev toast in koruzni toast? Kot takšna (le iz te moke) namreč ne obstajata. Obstaja le toast kruh, ki vsebuje tako riž kot koruzo. Kako postopamo?

Kaj je mišljeno pod riževi kruhki, vaflji in koruzni kruhki, vaflji? Kruhki (kot krispiji) ali vaflji (kot ekstrudirana koruza oz. riž)?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Sklop 12.1. – Dietna živila :
13. Riževa sladka smetana – naročnik sporoča, da ponudnik lahko ponudi 300 ml pakiranje.

16. Tartex pašteta 5x25 g – naročnik sporoča, da ponudnik lahko ponudi 45 g pakiranje.

21. in 22. Riževi oz. koruzni kruhki, vaflji – naročnik sporoča, da gre v obeh primerih za vaflje – torej riževi vaflji in koruzni vaflji.

38. in 39. Rižev oziroma koruzni toast – naročnik sporoča, da je imel v mislih riževe oz. koruzne »krispije«.

Naročnik bo skladno z navedenim dopolnil in objavil popravek predračunskega obrazca.
Datum objave: 09.01.2017   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja. Hvala že v naprej.

3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
3.2. sklop : KONZERVIRANE RIBE
2 Steriilzirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune). Tuna minimalno 70 %, pakiranje 80 do 100 g – izdelek, zahtevane gramature ne dosega tolikšni delež tune. Tuna v oljčnem olju dosega samo 65% tune. V kolikor želite izdelek, ki vsebuje min 70% tune spremenite opis izdelka na koščki tune v naravnem soku.

6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
6.6. sklop: KONZERVIRANO SADJE, MARMELADE IN DŽEMI
2 Breskov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek 4250g pakiranju?
5 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – izdelek obstaja samo v 4100g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
6 Sadna solata, min 55 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudim izdelek v 4200g pakiranju?
7 Hruškov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju, ki vsebuje 54,7% ploda v kompotu? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
9 Jagodni kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g – noben jagodni kompot na tržišču ne dosega tega deleža ploda v izdelku. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 39% ploda v izdelku? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
10 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4 kg – izdelek se dobi v 4100g pakiranju in ima 60% ploda v kompotu. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
11 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g – noben višnjev kompot v kozarcu ne dosega tolikšnega deleža ploda v izdelku. Ali lahko ponudim izdelek, ki vsebuje 44,4% sadja v kompotu? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7.1. sklop: SADNI in ZELENJAVNI SOKOVI
7. Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L - izdelek je proizvajalec umaknil iz tržišča. Prosimo za izbris izdelka. Lahko pa vam ponudimo izdelek 100% limonin sok v 1l pakiranju?

7.3. sklop: SIRUPI
4 100 % sirup JAGODA brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 do 7 L– ali lahko ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor.
5 100 % sirup POMARANČA brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 do 7 L – izdelek ne obstaja. Prosimo, za umik izdelka. Lahko pa naročniku ponudimo izdelek sirup pomaranča, brez konzervansov, brez umetnih sladil, z minimalno 65% suho snovjo in z dodanim sladkorjem. Povejte kaj ponudimo?
7 100 % sirup MULTIVITAMIN brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 do 7 L – izdelek ne obstaja. Prosimo za umik izdelka. Lahko pa naročniku ponudimo izdelek sirup banana-kivi, borovnica, ledeni čaj, malina, brez konzervansov, brez umetnih sladil, z minimalno 65% suho snovjo in z dodanim sladkorjem. Povejte kaj ponudimo?
8 100 % sirup BEZEG brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 do 7 L - ali lahko ponudimo izdelek brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor.
9 100 % sirup LIMONA brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 do 2 L – izdelek ne obstaja. Lahko vam ponudimo izdelek 100% limonin sok ali pa limonin sirup, ki ni 100%, z dodanim sladkorjem, s 65% suhe snovi? Povejte kaj ponudimo?

9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9. Kus kus – instant, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?

9.3. sklop : KOSMIČI
4 Musli sadni, pakiranje do 0,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1kg pakiranju?

9.6. sklop: BIO TESTENINE
4 Bio testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala

8 Bio polnozrnate testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
11 Bio pirine testenine, peresniki, pakiranje do 1 kg – bio pirine peresnike ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek Bio pirino jušno zakuho? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala

10.SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
10.5. sklop: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
5 Grisini z okusom pizze, pakiranje 100 do 400 g – izdelek obstaja v 70g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala

10.6. sklop: KEKSI
1 Orehovi keksi, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
4 Linški keksi, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
7 Kokosovi keksi, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
9 Otroški keksi v obliki živali, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala

11.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
11.1. sklop: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
5. Bučno olje, pakiranje 0,5 L – ali lahko ponudimo izdelek v 1l pakiranju?
Ali naročnik želi 100% čisto bučno olje ali solatno bučno olje, ki je mešanica več olj?

11.4. sklop: ČAJI
11 Čaj malina z vitamini, filter vrečke, gastro pakiranje do 1,2 kg – ali lahko ponudimo izdelek čaj malina brez vitaminov?

11.5. sklop: ZAČIMBE
3 Cimet mleti, pakiranje do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 45g?
11 Klinčki celi, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 30g pakiranju?
15 Kumina cela, pakiranje do 40 g -ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
17 Muškatni orešček mleti, do 40 g-ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
23 Kari (Curry), pakiranje do 40 g- ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?

11.6. sklop: SADNO ŽITNA REZINA
1 Sadno-žitna rezina z jigurtovim ali čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g – ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
1 Bio jabolčni kis 4 %, pakiranje 1 L – Naročnika prosimo, da izdelek premakne v bio sklop, ali pa naj dovoli, da ponudimo izdelek, ki ni bio in je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov, kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd.
Naročnika tudi opozarjamo, da izdelek obstaja s 5% ocetne kisline in ne 4%. V URL- Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline je v 12. členu zapisano, da jabolčni kis ne sme vsebovati manj kot 5
% ocetne kisline.
V kolikor naročnik zahteva bio izdelek, ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju?

3 Kakao v prahu, pakiranje do 100 g - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovega masla v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 20% delež kakavovega masla. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 10% kakavovega masla.

5 Instant kakavov napitek, pakiranje do 2,5 kg (kvaliteta Benquick ali enakovredno) – v kolikor želi naročnik izdelek kot Benko naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Hvala

6 Čokolada v prahu, pakiranje do 1 kg- naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 36% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev.
8 Čokoladno lešnikov namaz, pakiranje 2 do 3 kg – ali lahko ponudimo izdelek dvobarvni namaz in čokolade in lešnikov?
9 Koruzni škrob, pakiranje do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
12 Jabolčni kis 4 % , pakiranje 1 L – naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.

Naročnika tudi opozarjamo, da izdelek obstaja s 5% ocetne kisline in ne 4%. V URL- Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline je v 12. členu zapisano, da jabolčni kis ne sme vsebovati manj kot 5
% ocetne kisline.

15 Puranji namaz z manj soli, brez konzervansov in drugih aditivov, pakiranje 95 do 100 g – izdelek ne obstaja. Edina pašteta, ki bi ustrezala opisu vsebuje ojačevalce arome, ki je aditiv. Ali jo lahko ponudimo ali pa prosimo za izbris?
21 Limonin vanilin sladkor, pakiranje do 15 g – izdelek obstaja kot limonin sladkor v 10g pakiranju. Izdelek kot limonin-vanilin sladkor ne obstaja. Prosimo za popravek.
22 Kokosova moka, pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
31 Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 3 kg – izdelek se dobi v 10kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
32 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?

12.SKUPINA: DIETNA ŽIVILA
12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
7. Sojin desert navaden, pakiranje 140 do 160 g – izdelek se dobi v 125g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
8. Sojin desert sadni, pakiranje 140 do 160 g– izdelek se dobi v 125g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
10. Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g - Izdelek se dobi v 100g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
13. Riževa smetana, sladka, pakiranje do 250 ml -izdelek obstaja v 300ml pakiranju. Prosimo za popravek.
14. Sojina krema, pakiranje do 250 ml – sojina krema za kuhanje se dobi v 200ml pakiranju, sojina krema za stepanje pa v 300ml. Prosimo vas, da nam zaupate, katero kremo ste imeli v mislih?
15. Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, slajeni z jabolčnim sokom, pakiranje 150 do 200 g -ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo?
16. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5x25g ali podobno) – izdelek ne obstaja več. Prosimo za umik izdelka. Ali pa dovolite, da vam ponudimo izdelek zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, mlečnih sestavin v 50g pakiranju, okus paradižnik-rukola, paprika, bazilika, drobnjak, paradižnik-čemaž?
17. Zelenjavne pečenice, brez glutena, mleka in jajc – izdelek je vegetarijanski, ampak vsebuje gluten in sojo. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
18. Zelenjavne hrenovke, brez glutena, mleka in jajc– izdelek je vegetarijanski, ampak vsebuje gluten in sojo. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
20. Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg – naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
22. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g – izdelek obstaja v 110g pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
23. Margarina 40 % maščobe, brez mleka in mlečnih sestavin (kakovost VITAGEN ali podobno), vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 250 g - izdelek Vitaquelle Vitagen vsebuje 60% maščob. Prosimo za popravek.
34. Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno), pakiranje do 1 kg – naročnika prosimo, da loči vrste testenin, saj se cena med njimi močno razlikuje. Ali pa določite samo eno vrsto. Ali lahko ponudimo izdelek jušni rezanci brez glutena, mleka in jajc?
38. Rižev toast brez glutena, mleka in jajc (Schar ali podobno) – izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo nežne hrustljave riževe kruhke brez pšenice, glutena, kvasa, mleka, jajc, soje, oreščkov? Lahko pa vam ponudimo kruh, ki je rezan na take rezine, ki se lahko uporabijo za toast in je sestavljen iz riža in koruze, brez glutena, mleka in jajc.
39. Koruzni toast brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) ) – izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo nežne hrustljave koruzne kruhke brez pšenice, glutena, kvasa, mleka, jajc, soje, oreščkov? Lahko pa vam ponudimo kruh, ki je rezan na take rezine, ki se lahko uporabijo za toast in je sestavljen iz riža in koruze, brez glutena, mleka in jajc.
43. Riževi kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - ali lahko ponudimo izdelek Rižolino, ki je deklariran brez glutena, a ni deklariran kot brez mleka in jajc.
50. Kus kus rižev, brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo koruzni kus kus brez glutena? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
55. Kruhovi cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg - kg – naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
56. Slivovi cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg kg – naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
57. Marelični cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg kg – naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
58. Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g– naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
60. Pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali podobno), 40 do 60 g – izdelek obstaja v 4x75g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
Lep pozdrav.


ODGOVOR
3. SKUPINA: RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
3.2. sklop : KONZERVIRANE RIBE
2 Steriilzirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune). Tuna minimalno 70 %, pakiranje 80 do 100 g – izdelek, zahtevane gramature ne dosega tolikšni delež tune. Tuna v oljčnem olju dosega samo 65% tune. V kolikor želite izdelek, ki vsebuje min 70% tune spremenite opis izdelka na koščki tune v naravnem soku.
ODG: Naročnik želi koščke tune v olivnem olju – delež tunine je lahko 65%.
Popravek opisa:
Sterilizirani koščki tune v oljčnem olju (večji koščki tune). Tuna minimalno 65 %, pakiranje 80 do 100 g.

6. SKUPINA: ZAMRZNJENA IN KONZERVIRANA ZELENJAVA IN SADJE
6.6. sklop: KONZERVIRANO SADJE, MARMELADE IN DŽEMI
2 Breskov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek 4250g pakiranju?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Breskov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg.

5 Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – izdelek obstaja samo v 4100g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Slivov kompot, brez koščic, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg.

6 Sadna solata, min 55 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje
2 do 3,5 kg – ali lahko ponudim izdelek v 4200g pakiranju?
ODG: DA.

Popravek opisa:
Sadna solata, min 55 % plodu, pasterizirana ali sterilizirana, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg.

7 Hruškov kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 3,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 4200g pakiranju, ki vsebuje 54,7% ploda v kompotu? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Hruškov kompot, manj sladek, min 50 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 2 do 4,5 kg.

9 Jagodni kompot, manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g – noben jagodni kompot na tržišču ne dosega tega deleža ploda v izdelku. Ali lahko ponudimo izdelek, ki vsebuje 39% ploda v izdelku? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Jagodni kompot, manj sladek, min 35 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g.

10 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4 kg – izdelek se dobi v 4100g pakiranju in ima 60% ploda v kompotu. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje 3 do 4,5 kg.

11 Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 55 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g – noben višnjev kompot v kozarcu ne dosega tolikšnega deleža ploda v izdelku. Ali lahko ponudim izdelek, ki vsebuje 44,4% sadja v kompotu? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Višnjev kompot (brez koščic), manj sladek, min 40 % plodu, pasteriziran ali steriliziran, brez kemičnih konzervansov, pakiranje do 1000 g.

7. SKUPINA: SADNI SOKOVI IN SIRUPI
7.1. sklop: SADNI in ZELENJAVNI SOKOVI
7. Sok rdeče grenivke, 100 % sadni delež, brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 L - izdelek je proizvajalec umaknil iz tržišča. Prosimo za izbris izdelka. Lahko pa vam ponudimo izdelek 100% limonin sok v 1l pakiranju?
ODG: NE. Na našem tržišču je prisotnih več ponudnikov tega artikla.

7.3. sklop: SIRUPI
4 100 % sirup JAGODA brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 do 7 L– ali lahko ponudimo izdelek okus malina brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor.
ODG: NE.

5 100 % sirup POMARANČA brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 do 7 L – izdelek ne obstaja. Prosimo, za umik izdelka. Lahko pa naročniku ponudimo izdelek sirup pomaranča, brez konzervansov, brez umetnih sladil, z minimalno 65% suho snovjo in z dodanim sladkorjem. Povejte kaj ponudimo?
ODG: Naročnik umika artikel iz popisa.

7 100 % sirup MULTIVITAMIN brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 do 7 L – izdelek ne obstaja. Prosimo za umik izdelka. Lahko pa naročniku ponudimo izdelek sirup banana-kivi, borovnica, ledeni čaj, malina, brez konzervansov, brez umetnih sladil, z minimalno 65% suho snovjo in z dodanim sladkorjem. Povejte kaj ponudimo?
ODG: Naročnik umika artikel iz popisa.

8 100 % sirup BEZEG brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 5 do 7 L - ali lahko ponudimo izdelek brez dodanega sladkorja in kem. konzervansov, s 100% sadnim deležem v 0,7l pakiranju (slovenski proizvajalec). Pakiranje je identično 5l pakiranju, a je za radi masovnejše produkcije skoraj 3x cenejše od 5l pakiranja. Ker je naročnik javni porabnik, menim, da vam bo v interesu dobiti izdelek po ugodnejši ceni (gre za isto vsebino, ampak drugačno pakiranje). Hvala za odgovor.
ODG: NE.

9 100 % sirup LIMONA brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiranje 1 do 2 L – izdelek ne obstaja. Lahko vam ponudimo izdelek 100% limonin sok ali pa limonin sirup, ki ni 100%, z dodanim sladkorjem, s 65% suhe snovi? Povejte kaj ponudimo?
ODG: Naročnik želi zgoščen (koncentriran) 100% limonin sok brez dodanega sladkorja, umetnih sladil in arom ter kemičnih konzervansov, pakiran po 1L. Naročnik bo artikel premaknil v sklop 7.1. Sadni in zelenjavni sokovi.

9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
9.1. sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI
9. Kus kus – instant, pakiranje do 2 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 5kg pakiranju?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Kus kus – instant, pakiranje do 5 kg.

9.3. sklop : KOSMIČI
4 Musli sadni, pakiranje do 0,5 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 1kg pakiranju?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Musli sadni, pakiranje do 1 kg.

9.6. sklop: BIO TESTENINE
4 Bio testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg – ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Bio testenine (svedri, polžki, peresniki, široki rezanci...), pakiranje do 2 kg.

8 Bio polnozrnate testenine, široki rezanci, pakiranje do 1 kg– ali lahko ponudimo izdelek v 2kg pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Bio polnozrnate testenine (svedri, polžki, peresniki, široki rezanci,...), pakiranje do 2 kg.

11 Bio pirine testenine, peresniki, pakiranje do 1 kg – bio pirine peresnike ne najdemo. Ali lahko ponudimo izdelek Bio pirino jušno zakuho? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: Naročnik umika izdelek iz popisov.

10.SKUPINA: KRUH, PEKOVSKO PECIVO, KEKSI, SLAŠČIČARSKI IZDELKI
10.5. sklop: OSTALO (mlinci, prepečenec, grisini, drobtine)
5 Grisini z okusom pizze, pakiranje 100 do 400 g – izdelek obstaja v 70g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Grisini z okusom pizze, pakiranje 70 do 400 g.

10.6. sklop: KEKSI
1 Orehovi keksi, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 800g pakiranju?
ODG: NE.

4 Linški keksi, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
ODG: NE.

7 Kokosovi keksi, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
ODG: NE.

9 Otroški keksi v obliki živali, pakiranje 250 do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: NE. Naročnik želi pakiranje do 500 g in popravlja razpon od 50-500 g. Ponudnikov na trgu v takem razponu za naveden artikel je več.

11.SKUPINA: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
11.1. sklop: OLJA, MAJONEZE IN MARGARINE
5. Bučno olje, pakiranje 0,5 L – ali lahko ponudimo izdelek v 1l pakiranju?
Ali naročnik želi 100% čisto bučno olje ali solatno bučno olje, ki je mešanica več olj?
ODG: Naročnik želi 100% bučno olje. Ponudnik lahko ponudi izdelek v 1 L pakiranju.
Popravek opisa:
Bučno olje, pakiranje do 1 L.

11.4. sklop: ČAJI
11 Čaj malina z vitamini, filter vrečke, gastro pakiranje do 1,2 kg – ali lahko ponudimo izdelek čaj malina brez vitaminov?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Čaj malina, filter vrečke, gastro pakiranje do 1,2 kg.

11.5. sklop: ZAČIMBE
3 Cimet mleti, pakiranje do 40 g – ali lahko ponudimo izdelek v 45g?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Cimet mleti, pakiranje do 50 g

11 Klinčki celi, pakiranje do 20 g – ali lahko ponudimo izdelek v 30g pakiranju?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Klinčki celi, pakiranje do 30 g.

15 Kumina cela, pakiranje do 40 g -ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Kumina cela, pakiranje do 50 g.

17 Muškatni orešček mleti, do 40 g-ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Muškatni orešček mleti, do 50 g.

23 Kari (Curry), pakiranje do 40 g- ali lahko ponudimo izdelek v 50g pakiranju?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Kari (Curry), pakiranje do 50 g.

11.6. sklop: SADNO ŽITNA REZINA
1 Sadno-žitna rezina z jigurtovim ali čokoladnim oblivom, pakiranje 30 do 45 g – ali lahko ponudimo izdelek v 25g pakiranju?
ODG: NE. 30 g je spodnja meja za sadno-žitne rezine.

11.7. sklop: OSTALA ŽIVILA IN DODATKI
1 Bio jabolčni kis 4 %, pakiranje 1 L – Naročnika prosimo, da izdelek premakne v bio sklop, ali pa naj dovoli, da ponudimo izdelek, ki ni bio in je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja in je brez dodanih arom in antioksidantov, kot so na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd.
Naročnika tudi opozarjamo, da izdelek obstaja s 5% ocetne kisline in ne 4%. V URL- Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline je v 12. členu zapisano, da jabolčni kis ne sme vsebovati manj kot 5 % ocetne kisline. V kolikor naročnik zahteva bio izdelek, ali lahko ponudimo izdelek v 500ml pakiranju?
ODG: Naročnik želi bio jabolčni kis. Ponudnik lahko ponudi 500 ml pakiranje. Naročnik bo artikel premaknil v nov sklop 11.8. OSTALI BIO IZDELKI.
Popravek opisa:
Bio jabolčni kis 5 %, pakiranje od 0,5 do 1 L.

3 Kakao v prahu, pakiranje do 100 g - naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovega masla v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 20% delež kakavovega masla. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 10% kakavovega masla.
ODG: Naročnik želi kvaliteten izdelek.
Popravek opisa:
Kakav v prahu (min. 20 % kakavovega masla), pakiranje do 100 g.

5 Instant kakavov napitek, pakiranje do 2,5 kg (kvaliteta Benquick ali enakovredno) – v kolikor želi naročnik izdelek kot Benko naj zahteva minimalni delež kakavovih delcev 25%. Na trgu je veliko izdelkov, ki imajo veliko manj kakavovih delcev (8-10%) in so občutno cenejši. Hvala
ODG: Naročnik želi kvaliteten izdelek.
Popravek opisa:
Instant kakavov napitek (min. 25 % kakava), pakiranje do 2,5 kg.

6 Čokolada v prahu, pakiranje do 1 kg- naročnika prosimo, da določi minimalni delež kakavovih delcev v izdelku. Na trgu je veliko izdelkov, ki se med seboj razlikujejo v ceni in kvaliteti. V kolikor želite kvaliteten izdelek zahtevajte min 36% delež kakavovih delcev. Na trgu obstajajo izdelki, ki vsebujejo samo 20% kakavovih delcev.
ODG: Naročnik želi kvaliteten izdelek.
Popravek opisa:
Čokolada v prahu (min. 36 % kakavovih delcev), pakiranje do 1 kg.

8 Čokoladno lešnikov namaz, pakiranje 2 do 3 kg – ali lahko ponudimo izdelek dvobarvni namaz in čokolade in lešnikov?
ODG: DA.

9 Koruzni škrob, pakiranje do 200 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
ODG: NE.

12 Jabolčni kis 4 % , pakiranje 1 L – naročnika prosimo za dodatne informacije: Ali želite kis, ki je pridelan po klasičnem naravnem postopku kisanja iz starih vrst jabolk, kot so na primer krivopecelj, bobovec, mošancelj, carjevič in nima dodanih antioksidantov, kot na primer k-metabisulfit oz. žveplov dioksid itd. ali naročniku zadostuje le ena vrsta jabolka za izdelavo kisa, ki se pridela industrijsko in ima dodane antioksidante? Na trgu je več različnih vrst kisov. Razlikujejo se glede na način pridelave in tudi glede same sestavine (ena sorta ali več sort jabolk, dodani antioksidanti ali ne), Cena se temu primerno seveda razlikuje. Hvala za pojasnilo.
Naročnika tudi opozarjamo, da izdelek obstaja s 5% ocetne kisline in ne 4%. V URL- Pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline je v 12. členu zapisano, da jabolčni kis ne sme vsebovati manj kot 5 % ocetne kisline.
ODG: Naročnik želi naravni domači jabolčni kis brez dodatkov.
Popravek opisa:
Naravni domači jabolčni kis 5 %, brez dodanih konzervansov, pakiranje 1 L.

15 Puranji namaz z manj soli, brez konzervansov in drugih aditivov, pakiranje 95 do 100 g – izdelek ne obstaja. Edina pašteta, ki bi ustrezala opisu vsebuje ojačevalce arome, ki je aditiv. Ali jo lahko ponudimo ali pa prosimo za izbris?
ODG: Naročnik umika artikel iz popisa.

21 Limonin vanilin sladkor, pakiranje do 15 g – izdelek obstaja kot limonin sladkor v 10g pakiranju. Izdelek kot limonin-vanilin sladkor ne obstaja. Prosimo za popravek.
Popravek opisa:
Limonin sladkor, pakiranje do 15 g.

22 Kokosova moka, pakiranje do 250 g – ali lahko ponudimo izdelek v 500g pakiranju?
ODG: DA
Popravek opisa:
Kokosova moka, pakiranje do 500 g.

31 Zmes za krompirjevo testo, pakiranje do 3 kg – izdelek se dobi v 10kg pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
ODG: NE

32 Zlate kroglice, pakiranje do 500 g – ali lahko ponudimo izdelek v 1000g pakiranju?
ODG: NE

12.SKUPINA: DIETNA ŽIVILA
12.1. sklop: DIETNA ŽIVILA
7. Sojin desert navaden, pakiranje 140 do 160 g – izdelek se dobi v 125g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Sojin desert navaden, pakiranje 125 do 160 g.

8. Sojin desert sadni, pakiranje 140 do 160 g– izdelek se dobi v 125g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Sojin desert sadni, pakiranje 125 do 160 g.

10. Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 110 do 140 g - Izdelek se dobi v 100g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Rižev puding, vanilija, čokolada, pakiranje 100 do 140 g.

13. Riževa smetana, sladka, pakiranje do 250 ml -izdelek obstaja v 300ml pakiranju. Prosimo za popravek.
Popravek opisa:
Riževa smetana, sladka, pakiranje do 300 ml

14. Sojina krema, pakiranje do 250 ml – sojina krema za kuhanje se dobi v 200ml pakiranju, sojina krema za stepanje pa v 300ml. Prosimo vas, da nam zaupate, katero kremo ste imeli v mislih?
ODG: Sojino kremo za stepanje.
Popravek opisa:
Sojina krema za stepanje, pakiranje do 300 ml.

15. Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, soje in čokolade, slajeni z jabolčnim sokom, pakiranje 150 do 200 g -ali vam lahko ponudimo piškote deklarirane brez jajc, mleka in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem? Na tržišču obstajajo keksi, ki so slajeni z jabolčnim sokom, vendar lahko vsebujejo jajca, mleko in lupinasto sadje. Sporočite nam prosim, katere kekse želite, da vam ponudimo?
ODG: Ponudnika naj ponudi piškote brez jajc, mleka, mlečnih sestavin in oreščkov, ki so slajeni s surovim sladkorjem.
Popravek opisa:
Piškoti različnih oblik brez jajc, mleka, ml. sestavin, oreščkov, slajeni s surovim sladkorjem, pakiranje 150 do 200 g

16. Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin (Tartex 5x25g ali podobno) – izdelek ne obstaja več. Prosimo za umik izdelka. Ali pa dovolite, da vam ponudimo izdelek zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, mlečnih sestavin v 50g pakiranju, okus paradižnik-rukola, paprika, bazilika, drobnjak, paradižnik-čemaž?
ODG: DA.
Popravek opisa:
Zelenjavna pašteta, brez jajc, mleka, ml. sestavin, različni okusi, pakiranje do 50 g.

17. Zelenjavne pečenice, brez glutena, mleka in jajc – izdelek je vegetarijanski, ampak vsebuje gluten in sojo. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Zelenjavne pečenice, brez mleka in jajc.

18. Zelenjavne hrenovke, brez glutena, mleka in jajc– izdelek je vegetarijanski, ampak vsebuje gluten in sojo. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Zelenjavne hrenovke, brez mleka in jajc.

20. Rižev sladoled brez glutena (nevtralen, brez dodanih okusov sadja ali čokolade), pakiranje do 0,5 kg – naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
ODG: Naročnik bo artikel premaknil v nov sklop 12.2. ZAMRZNJENA DIETNA ŽIVILA

22. Koruzni kruhki, vaflji, pakiranje do 100 g – izdelek obstaja v 110g pakiranju. Prosimo za popravek. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.
Popravek opisa:
Riževi vaflji, pakiranje do 120 g

23. Margarina 40 % maščobe, brez mleka in mlečnih sestavin (kakovost VITAGEN ali podobno), vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 250 g - izdelek Vitaquelle Vitagen vsebuje
60% maščob. Prosimo za popravek.
Popravek opisa:
Margarina 60 % maščobe, brez mleka in mlečnih sestavin (kakovost Vitaquell Vitagen ali podobno), vsebnost trans maščobnih kislin pod 2 %, pakiranje do 250 g

34. Jušna zakuha (različnih oblik) brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno), pakiranje do 1 kg – naročnika prosimo, da loči vrste testenin, saj se cena med njimi močno razlikuje. Ali pa določite samo eno vrsto. Ali lahko ponudimo izdelek jušni rezanci brez glutena, mleka in jajc?
ODG: Naročnik bo popravil opis (ločil vrste testenin) in razdelil skupno količino.
Popravek opisa:
Jušna zakuha (rezanci) brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno), pakiranje do 1 kg – ocenjena količina 15 kg.

Jušna zakuha (obročki) brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno), pakiranje do 1 kg – ocenjena količina 10 kg.

38. Rižev toast brez glutena, mleka in jajc (Schar ali podobno) – izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo nežne hrustljave riževe kruhke brez pšenice, glutena, kvasa, mleka, jajc, soje, oreščkov? Lahko pa vam ponudimo kruh, ki je rezan na take rezine, ki se lahko uporabijo za toast in je sestavljen iz riža in koruze, brez glutena, mleka in jajc.
ODG: Naročnik sporoča, da je imel v mislih riževe »krispije«.

39. Koruzni toast brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) ) – izdelka ne najdemo na trgu. Ali lahko ponudimo nežne hrustljave koruzne kruhke brez pšenice, glutena, kvasa, mleka, jajc, soje, oreščkov? Lahko pa vam ponudimo kruh, ki je rezan na take rezine, ki se lahko uporabijo za toast in je sestavljen iz riža in koruze, brez glutena, mleka in jajc.
ODG: Naročnik sporoča, da je imel v mislih koruzne »krispije«.

43. Riževi kosmiči brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - ali lahko ponudimo izdelek Rižolino, ki je deklariran brez glutena, a ni deklariran kot brez mleka in jajc.
ODG: NE.

50. Kus kus rižev, brez glutena, mleka in jajc (kakovost Schar ali podobno) - izdelka ne najdemo. Ali lahko ponudimo koruzni kus kus brez glutena? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa informacijo o blagovni znamki (zgolj informativno). Hvala
ODG: DA.

55. Kruhovi cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg - kg – naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
ODG: Naročnik umika artikel iz popisa.

56. Slivovi cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg kg – naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
ODG: Naročnik umika artikel iz popisa.

57. Marelični cmoki brez glutena, mleka, jajc in soje, pakiranje do 0,5 kg kg – naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
ODG: Naročnik umika artikel iz popisa.

58. Krof brez glutena, mleka in jajc, 60 do 80 g– naročnika prosimo, da izdelek umakne iz sklopa, saj potrebuje drugačno rokovanje in distribucijo. Ponudnikom trajnega blaga pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
ODG: Naročnik umika artikel iz popisa.

60. Pekovsko pecivo različnih oblik (bombice, žemlje, štručke,...) brez glutena (kakovost Schar ali podobno), 40 do 60 g – izdelek obstaja v 4x75g pakiranju. Ali ga lahko ponudimo?
ODG: DA.

Naročnik bo za vse navedene spremembe objavil popravek predračunskih obrazcev.
Datum objave: 09.01.2017   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Vljudno prosimo za dodaten odgovor na vprašanje:
9. SKUPINA: ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTNINE
9.6. sklop: BIO TESTENINE
10 Bio pirine testenine, polžki, pakiranje do 1 kg - izdelka ne najdemo na tržišču. Ali lahko ponudimo bio polnozrnate špagete namesto tega izdelka? Vljudno vas prosimo, da nam zaupate katero blagovno znamko ste imeli v mislih.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR
Odgovor – 9.6. Bio testenine
Naročnik ne želi špagetov, spremenil pa bo opis artikla v Bio pirine testenine, školjke, pakiranje do 1 kg.
Naročnik bo objavil popravek predračunskega obrazca.
Datum objave: 09.01.2017   14:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu 5.skupina-sveže sadje in zelenjava, imate v zavihku spodaj naveden naziv SVEŽE SADJE, ZEL., SUHO S., vendar suhega sadja v popisu ni.
Prosimo vas, da v kolikor želite tudi suho sadje popravite obrazec.
hvala v naprejODGOVOR
Naročnik bo popravil opis v ''zavihku'' delovnega lista. Katera živila naročnik želi je razvidno iz naslova skupine in nato navedenih sklopov.Datum objave: 11.01.2017   16:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,"Za sklope 5.1.( Sveža zelenjava 1), 5.2.(Sveža zelenjava 2 in sveža zelišča), 5.3.(Eko zelenjava), 5.4.(Integriran krompir), 5.5.(Očiščena zelenjava), 5.6.(Jabolka iz integrirane predelave), 5.7.(Ostalo sadje) in 5.8.(Eko sadje) bo naročnik za posamezen sklop izbral vse ponudnike, ki bodo oddali popolno ponudbo. Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil okvirne sporazume s ponovnim odpiranjem konkurence, praviloma na vsake 3 mesece do izteka okvirnega sporazuma, kar bo definiral v povabilu k oddaji ponudbe."

VPRAŠANJE
Zanima me ali je potrebno že ob oddaji javnega naročila, tudi oddati izpolnjene ponudbene obrazce za skope sveža zelenjava in sadje. Ali ko boste z izbranimi ponudniki sklenili okvirne sporazume in nato naknadno poslali odpiranje konkurence?

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
V fazi oddaje ponudbe, ponudnik za sklope svežega sadja in zelenjave odda, poleg ostalih zahtevanih dokumentov, ponudbeni obrazec (Priloga 2) na katerem označi (obkroži) na katere sklope svežega sadja in zelenjave se javlja. Ponudnik priloži tudi podpisane in žigosane predračunske obrazce (brez cen) na katerih so navedena posamezna živila znotraj sklopa. CD-ja ni potrebno prilagati. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, bo naročnik s ponudniki, ki bodo oddali popolno-dopustno ponudbo, sklenil okvirne sporazume in nato med njimi odpiral konkurenco na tri mesec.Datum objave: 11.01.2017   16:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

VPRAŠANJE
Sem kmetovalec in me zanima ali kot kmet, ki pridelujem in imam živila samo sezonsko in ne skozi vse leto - ali se lahko oz. moram prijaviti na vaš javni razpis? Ali obstaja kakšna možnost, da bi kot lokalni pridelovalec, lahko sodeloval z vami, tudi brez prijave na javno naročilo?

Hvala za odgovor.

Lep pozdrav!


ODGOVOR
Naročnik izbira ponudnike preko izbora oz. postopka javnega naročanja skladno z veljavno zakonodajo. Za ponudnike, ki se prijavijo na sklope svežega sadja in zelenjave velja, da naročnik za posamezen sklop izbere vse ponudnike, ki oddajo popolno-dopustno ponudbo skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Z izbranimi ponudniki sklene okvirne sporazume s ponovnim odpiranjem konkurence, praviloma na vsake 3 mesece do izteka okvirnega sporazuma. Namen odpiranja konkurence je ravno to, da se povprašuje po trenutno sezonskem sadju in zelenjavi za določeno, praviloma, trimesečno obdobje.Datum objave: 11.01.2017   16:25
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Zanima me ali je potrebno v fazi oddaje ponudbe tudi predložiti naslednje obrazce:

Vzorec okvirnega sporazuma brez odpiranja konkurence (priloga A/1)
- Vzorec okvirnega sporazuma z odpiranjem konkurence (za sklope svežega sadja in zelenjave) (priloga A/2)
- Vzorec pogodbe iz odpiranja konkurence (za sklope svežega sadja in zelenjave) (priloga A/3)

kajti teh obrazcev v razpisni dokomentaciji ni v word-ovi obliki ampak samo v pdf.

Hvala za odgovor


ODGOVOR
Ne.