Dosje javnega naročila NMV4701/2014
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d. 
Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 70.924,70 EUR

NMV4701/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.10.2014
NMV473/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.01.2015
NMV473/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2015
    NMV4701/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov

Datum objave: 30. 10. 2014
Številka objave: NMV4701/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): ELEKTRO PRIMORSKA d.d., ERJAVČEVA ULICA 22, Kontakt: Miran Žnideršič, V roke: komisija za javna naročila, SI-5000 NOVA GORICA.
Tel. +386 53396600. Telefaks +386 53396705. E-pošta javna.narocila@elektro-primorska.si.
Internetni naslovi: http://www.elektro-primorska.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: DOBAVA BLAGA ZA RTP KOPER – NADZOR TRANSFORMATORJA TR2.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Javno naročilo obsega dobavo specificirane sekundarne opreme za nadzor energetskega
transformatorja TR 2, proizvajalca ETRA33 v RTP Koper. Sistem mora omogočati spremljanje
stanja transformatorja v celi življenjski dobi ter načrtovanje potrebnih vzdrževanj. Vsa oprema mora biti izdelana, kompletirana in preizkušena z upoštevanjem vseh zahtev naročnika, veljavnih standardov in predpisov za tovrstno opremo.
Natančnejši opis je naveden v razpisni dokumentaciji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31210000 (Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/10/1838-82638888925309183599/2_Nadzo
r_transformatorja_TR_2.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 20. 11. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 20. 11. 2014
Čas: 10:30
Kraj: Elektro Primorska, d.d, Erjavčeva 22, Nova Gorica.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 11. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 10. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV473/2015, Blago: Električni aparati za vklapljanje in izklapljanje ali zaščito električnih tokokrogov; datum objave: 29. 1. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.11.2014   08:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji v Točki 2.1 dokumenta »Mapa 2« v tretji alineji navajate zahtevo po »Merjenje plinov v olju (H2, CO, C2H2, C2H4)/min območje 1-2000 ppm«. Na trgu so merilniki plinov v olju, ki navedene pline sicer zaznavajo a njihovo koncentracijo podajajo bodisi kot eno kompozitno vrednost bodisi kot ločene koncetracije za vsakega od navedenih plinov posebej. Ker je zahteva v tem smislu nejasna prosimo za pojasnilo.
Kakšen odčitek koncentracije plinov v olju pričakujete? Eno kompozitno vrednost ali ločene vrednosti za vsak plin posebej. Seveda ima slednja opcija (ločene koncentracije plinov) znatno prednost pred kompozitnim odčitkom, saj že ponuja določen vpogled v dogajanje v transformatorju, medtem ko prikaz kompozitne vrednosti podaja zgolj informacijo o tem da se morda nekaj dogaja.


ODGOVOR:
V tretji alineji točke 2.1, v Mapi 2, je zahtevano merjenje naštetih plinov v olju ločeno za vsak plin posebej. Vrednosti vseh naštetih plinov je potrebno prikazovati in obdelovati ločeno.

Datum objave: 11.11.2014   08:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje:

V razpisni dokumentaciji v Točki 2.1 dokumenta »Mapa 2« v tretji alineji navajate zahtevo po »Merjenje plinov v olju (H2, CO, C2H2, C2H4)/min območje 1-2000 ppm«. Na trgu so merilniki plinov v olju, ki navedene pline sicer zaznavajo a njihovo koncentracijo podajajo bodisi kot eno kompozitno vrednost bodisi kot ločene koncetracije za vsakega od navedenih plinov posebej. Ker je zahteva v tem smislu nejasna prosimo za pojasnilo.
Kakšen odčitek koncentracije plinov v olju pričakujete? Eno kompozitno vrednost ali ločene vrednosti za vsak plin posebej. Seveda ima slednja opcija (ločene koncentracije plinov) znatno prednost pred kompozitnim odčitkom, saj že ponuja določen vpogled v dogajanje v transformatorju, medtem ko prikaz kompozitne vrednosti podaja zgolj informacijo o tem da se morda nekaj dogaja.


ODGOVOR:
Odgovor podan v odgovoru na vprašanje št. 1.