Dosje javnega naročila NMV2102/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 191.266,23 EUR

NMV2102/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2016
JN002125/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.06.2016
JN002125/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.06.2016
    NMV2102/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Razne storitve popravila in vzdrževanja

Datum objave: 30. 3. 2016
Številka objave: NMV2102/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Sonja Milanović, V roke: Vložišče, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914013. Telefaks +368 12914833. E-pošta sonja.milanovic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Protikorozijska zaščita drogov in izvedba oznak na drogovih vozne mreže
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je »Protikorozijska zaščita drogov in izvedba oznak na drogovih vozne mreže« v skladu z zahtevanimi tehničnimi pogoji.

Vzdrževalna dela - protikorozijska zaščita drogov in izvedba oznak na drogovih, se bodo izvajala na različnih odsekih in postajah elektrificiranih prog Slovenskih železnic.
Dela se bodo izvajala brez zapore tira in brez izklopa napetosti v vodnikih voznega omrežja, razen na mestih, kjer izvedba AKZ ni možna brez izklopa napetosti (portali, napajalni vod…).

Dela morajo biti končana do 29. 10. 2016.

Podrobnejši popis del je razviden iz ponudbenega predračuna.

Predvidene lokacije za izvedbo AKZ drogov so naslednje:
• odsek proge Krško – Brestanica - 64 drogov tipa M34, M46 in M110k,
• postaja Brestanica – 88 drogov tipa M110k, M110 in M135,
• odsek proge Brestanica - Blanca - 194 drogov tipa M34, M46 in M110k,
• postaja Blanca – 50 drogov tipa M110k, M110 in M135,
• odsek proge Blanca - Sevnica - 258 drogov tipa M34, M46 in M110k,
• postaja Sevnica – 83 drogov tipa M110k, M110 in M135.

Predvidene lokacije za dobavo in montažo oznak drogov so naslednje:
• odsek proge Zidani Most – Hrastnik (220 oznak, izdelava novih tablic in montaža),
• odsek proge Hrastnik – Trbovlje (98 oznak, izdelava novih tablic in montaža),
• odsek proge Trbovlje - Zagorje (118 oznak, izdelava novih tablic in montaža),
• odsek proge Krško – Brestanica (64 oznak, demontaža, čiščenje in ponovna montaža),
• postaja Brestanica – (88 oznak, demontaža, čiščenje in ponovna montaža),
• odsek proge Brestanica - Blanca – (194 oznak, demontaža, čiščenje in ponovna montaža),
• postaja Blanca – (50 oznak, demontaža, čiščenje in ponovna montaža),
• odsek proge Blanca - Sevnica – (258 oznak, demontaža, čiščenje in ponovna montaža),
• postaja Sevnica – (83 oznak, demontaža, čiščenje in ponovna montaža).

Podrobnejši opis predmeta javnega naročanja in druge tehnične zahteve naročnika so določene v posebnih tehničnih zahtevah (Razpisni obrazec 17: Tehnične zahteve) te razpisne dokumentacije.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 50800000 (Razne storitve popravila in vzdrževanja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/13774-11261574180184435776/RD-Prot
ikorozijska_zascita_drogov_vozne_mreze.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 4. 2016
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 4. 2016
Čas: 11:00
Kraj: Slovenske železnice, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana, sejna soba št. 606
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 6. 4. 2016
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.