Dosje javnega naročila 007837/2016
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM PTUJ, Potrčeva cesta 19A, 2250 Ptuj
Blago: Dobava rokavic in igel za ZD Ptuj (v dveh sklopih)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN007837/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.12.2016
JN007837/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2017
JN007837/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.01.2017
JN007837/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.03.2017

    JN007837/2016-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM PTUJ
Potrčeva cesta 19A
2250
SI
Ptuj
Slovenija
bodin.vucinic@zd-ptuj.si
bodin.vucinic@zd-ptuj.si
+386 27871610
+386 27871601

Internetni naslovi
http://www.zd-ptuj.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.zd-ptuj.si
ESPD: http://www.zd-ptuj.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava rokavic in igel za ZD Ptuj (v dveh sklopih)
Referenčna številka dokumenta: JNMV/B-11/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava medicinskih rokavic in igel za ZD Ptuj
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Rokavice
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18424000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI012 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava medicinskih rokavic za ZD Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Igle
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33140000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI012 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava igel za ZD Ptuj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
29.12.2016   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.06.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 29.12.2016   12:00
Kraj: Ptuj


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.12.2016   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.12.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.12.2016   10:25
Spoštovani!

Stavek, ki navajate, se je v razpisni dokumentaciji pojavil po pomoti. Ponudniki naj to zahtevo naročnika ignorirajo.

Hvala za opozorilo in lep pozdrav!

Datum objave: 19.12.2016   07:35
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo da iz razpisne dok. brišete naslednjo zahtevo:
3. Ponudnik zagotavlja, da se isti analizator kot je ponujeni v zadnjih treh letih uporablja v najmanj 2 zdravstvenih ustanovah in naročniki niso imeli reklamacij v zvezi z delovanjem analizatorja.
Hvala

ODGOVOR
Spoštovani!

Stavek, ki ga navjate se je v razpisni dokumentaciji znašel po pomoti. Prosimo, da ga ignorirate, oziroma si z naročnikove spletne strani prenesete popravljeno razpisno dokumentacijo.

Hvala za opozorilo in lep pozdrav!Datum objave: 19.12.2016   07:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

opazili smo da imate v Obrazcu OBR-5 ter OBR-5a pod namen javnega razpisa naveden "Najem imunokemijskega analizatorja".

Prosimo za popravek obrazcev.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Prosimo da iz razpisne dok. brišete naslednjo zahtevo:
3. Ponudnik zagotavlja, da se isti analizator kot je ponujeni v zadnjih treh letih uporablja v najmanj 2 zdravstvenih ustanovah in naročniki niso imeli reklamacij v zvezi z delovanjem analizatorja.
Hvala

ODGOVOR

Spoštovani!

Obrazca sta popravljena, tako, da si lahko popravljeno razpisno dokumentacijo in s tem popravljene obrazce prenesete z naročnikove spletne strani.

Lep pozdrav!


Datum objave: 20.12.2016   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vljudno vas prosimo, če lahko namesto obrazca 5: Izjava za pridobitev osebnih in drugih podatkov, priložimo že pridobljena potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence.

Lepo pozdravljeni,

ODGOVOR

Spoštovani!

Prosimo, da izpolnite izjavo na obrazcu 5. Lahko pa priložite kopije že pridobljenih potrdil o nekaznovanosti, ki jih bo naročnik upošteval (če so v skladu z naročnikovimi zahtevami) pri pregledu in ponudbe.

Lep pozdrav!

Datum objave: 21.12.2016   09:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na vaš odgovor objavljen 20.12.2016 ob 14:09 uri, vas prosimo za pojasnilo ali pravilno razumemo, da lahko priložimo samo potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence za zakonite zastopnike in člane nadzornega organa?

Lep pozdrav,

ODGOVOR

Spoštovani!

Ne, predložiti morate v celoti izpolnjen obrazec 5. Navedene morajo biti VSE osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Poleg obrazca lahko priložite potrdila o nekaznovanosti za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.

Lep pozdrav!


Datum objave: 21.12.2016   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali je potrebno tudi v tem primeru, ko priložimo potrdila kazenske evidence za vse osebe pooblaščene za zastopanje, izpolniti obrazec 5 in ga podpisati s strani vseh pooblaščenih oseb za zastopanje?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Kot je razvidno iz prejšnjih odgovorov je odgovor da. Obvezno izpolnite obrazec 5 v celoti.

Lep pozdrav!Datum objave: 21.12.2016   11:05
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
V razpisni dok. zahtevate PODPIS VSEH ČALNOV NADZORNEGA ORGANA.
Vprašanje:
Glede na to, da imajo družbe, potencialni ponudniki, lahko dvotirni sistem z nadzornim svetom, to pomeni, da mora biti obrazec 5 podpisan s strani vsakega člana nadzornega sveta posebej. V družbah, ki imajo veliko članske nadzorne svete je to zelo težavno in neoperativno, mnogokrat pa celo nemogoče (odsotnost članov ipd.), saj so člani nadzornih svetov osebe, ki tudi niso zaposlene pri ponudniku in zato niso na dosegu za podpisovanje za vsak razpis posebej. Navedeno ima za posledico nasprotje z načelom omogočanja dostopa do javnega naročila. Zato prosimo naročnika za navodilo, kako naj ponudnik, ki ima nadzorni svet pravilno odda ponudbo, da bo zadostil naročnikovim zahtevam, ne da bi moral za vsako javno naročilo posebej pošiljati v podpis obrazec 5 vsakemu članu nadzornega sveta. Mi razpolagamo s pooblastili za pridobitev potrdil iz kazenske evidnece za te člane nadzornega sveta in hkrati potrdili o nekaznovanosti za člane nadzornega sveta, kar je v skladu z ZJN-3. Prosimo za potrditev o predložitvi navedenih dokazil za člane nadzornega sveta, namesto vašega podpisanega obrazca 5.
Hvala


ODGOVOR

Spoštovani!

V razpisni dokumentaciji, v na obrazcu 5 zahtevamo naslednje (citirano iz obrazca 5): "pridobi naše osebne in druge podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za pravno osebo in naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje."

V razpisni dokumentaciji torej zahtevamo podpise OSEB, KI SO POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE (vpisane so v sodnem registru kot osebe pooblaščene za zastopanje).V razpisni dokumentaciji NE ZAHTEVAMO podatkov za osebe katere so v sodnem registru vpisane kot člani organa nadzora.

Lep pozdrav!


Datum objave: 23.12.2016   09:04
VPRAŠANJE


Spoštovani,
-Sklop 2:
o Št. 1: Ali lahko ponudimo injekcijsko iglo dimenzij 0,7x40 mm, ki le minimalno odstopa od navedene dolžine iz specifikacij in zato zagotovo ne vpliva na delo? Odstopanje ste nam dopustili tudi v prejšnjem razpisu (NMV007823/2015).
o Št. 2: Ali lahko ponudimo varno injekcijsko iglo dimenzij 0,7x40 mm, ki le minimalno odstopa od navedene dolžine iz specifikacij in zato zagotovo ne vpliva na delo? Odstopanje ste nam dopustili tudi v prejšnjem razpisu (NMV007823/2015).
o Št. 4: Ali lahko ponudimo varno injekcijsko iglo dimenzij 0,7x40 mm, ki le minimalno odstopa od navedene dolžine iz specifikacij in zato zagotovo ne vpliva na delo? Odstopanje ste nam dopustili tudi v prejšnjem razpisu (NMV007823/2015).
o Št. 6: Ali lahko ponudimo injekcijsko iglo dimenzij 0,9x40 mm, ki le minimalno odstopa od navedene dolžine iz specifikacij?
o Št. 8: Ali lahko ponudimo injekcijsko iglo dimenzij 1,6x40 mm, ki le minimalno odstopa od navedene dolžine iz specifikacij in zato zagotovo ne vpliva na delo? Odstopanje ste nam dopustili tudi v prejšnjem razpisu (NMV007823/2015).
o Št. 10: Ali lahko ponudimo varno injekcijsko iglo dimenzij 0,5x16 mm z zahtevanim zaščitnim mehanizmom, ki le minimalno odstopa od navedene dolžine iz specifikacij in zato zagotovo ne vpliva na delo? Odstopanje ste nam dopustili tudi v prejšnjem razpisu (NMV007823/2015).
o Št. 12: Ali lahko ponudimo injekcijsko iglo dimenzij 0,4x19 mm, ki le minimalno odstopa od navedene dolžine iz specifikacij in zato zagotovo ne vpliva na delo? Odstopanje ste nam dopustili tudi v prejšnjem razpisu (NMV007823/2015).
o Št. 16: Igla pod omenjeno zap. št. je specialna igla, ki je nima večina proizvajalcev igel. Naročnika zato naprošamo, da omenjeno iglo premakne v poseben sklop in na ta način omogoči večjo konkurenco, večje število prijav in posledično širšo izbiro in tudi ugodnejšo ceno.

Lep pozdrav


ODGOVOR

Sklop II – Igle
1.) Zap.št. 1 - Igla injekcijska 0,70x38mm
Ali vam lahko ponudimo identično iglo dimenzije 0,7x40mm?
LAHKO. Ker je 2 le mm daljša.


2.) Zap.št. 2 - Igla injekcijska z varnostnim mehanizmom, 0,70x38mm
Ali vam lahko ponudimo identično iglo dimenzije 0,7x40mm?
LAHKO. Ker je 2 le mm daljša.

3.) Zap.št. 4 - Igla injekcijska z varnostnim mehanizmom 0,70x50mm
Ali vam lahko ponudimo identično iglo dimenzije 0,7x40mm?
NE, ponujena igla je 1cm krajša.


4.) Zap.št. 6 - Igla injekcijska 0,90x50mm
Ali vam lahko ponudimo identično iglo dimenzije 0,9x40mm?
NE, ponujena igla je 1cm krajša.


5.) Zap.št. 8 - Igla injekcijska 1,8x40mm
Ali vam lahko ponudimo identično iglo dimenzije 1,6x40mm?
LAHKO, premer ponujene igle je le za 0,2 mm manjši.


6.) Zap.št. 10 - Igla injekcijska z varnostnim mehanizmom 0,45x16mm
Ali vam lahko ponudimo identično iglo dimenzije 0,5x16mm?
LAHKO, premer ponujene igle je le za 0,05 mm večji.


7.) Zap.št. 12 - Igla injekcijska 0,50x19mm
Ali vam lahko ponudimo identično iglo dimenzije 0,40x19mm?
LAHKO, premer ponujene igle je le za 0,1 mm manjši.

8.) Zap. št. 16 IGLA ZA ISPIRANJE - ENDO, 1xUP 0,50 x 42 mm, kot TRANSCONDENT ali enakovredno, a 100
Naročnik je enako oblikovano specifikacijo uporabljal že v preteklosti, saj si jo je sestavil po svojih potrebah. Do sedaj smo, kot naročnik, bili zadovoljni s pridobljenimi ponudbami zato sklopov ne bomo spreminjali

Lep pozdrav!