Dosje javnega naročila 007984/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: Kretnice in kretniški deli 2017
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 488.071,98 EUR

JN007984/2016-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 22.12.2016
JN007984/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.01.2017
JN007984/2016-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2017
JN007984/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2017
JN007984/2016-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 16.05.2017
JN007984/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2017

    JN007984/2016-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2016/S 248-455292
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/181319/Kretnice_in_kretniški_deli_2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Kretnice in kretniški deli 2017
Referenčna številka dokumenta: 139/2016/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Kretnice in kretniški deli 2017
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Različne lokacije po Sloveniji
II.2.4 Opis javnega naročila
Kretnice in kretniški deli 2017
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
VSE RAZPISANE KRETNICE IN KRETNIŠKI DELI MORAJO BITI IZDELANI V SKLADU Z NAROČILNIMI LISTI, KI BODO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI SLOVENSKIH ŽELEZNIC
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi
KER ZARADI PREOBSEŽNOSTI NE MOREJO BITI SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Najnižje ravni morebitnih standardov:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.01.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.01.2017   12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana,; Soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.01.2017   12:00

Dodatne informacije:
VSE RAZPISANE KRETNICE IN KRETNIŠKI DELI MORAJO BITI IZDELANI V SKLADU Z NAROČILNIMI LISTI, KI BODO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI SLOVENSKIH ŽELEZNIC
http://www.slo-zeleznice.si/sl/skupina-slovenske-zeleznice/razpisi
KER ZARADI PREOBSEŽNOSTI NE MOREJO BITI SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.12.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.01.2017   09:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Po preučitvi Razpisne dokumentacije vas prosimo, da odgovorite naslednja vprašanja oziroma ustrezno in nedvoumno pojasnite:
1) Razpisni obrazec 18: Seznam tehničnih zahtev; točka 2. – d) Naročilni list:
Glede na definicijo naročilnega lista in priložena naročilna lista SGD/LJ1 in SGD/LJ1a pričakujemo,
da opredelite, ali je guma na spodnji naležni površini betonskih kretniških pragov v
obsegu dobave ali ne, glede na to da ista v navedenih Naročilnih listih ni niti omenjena, zahteva
pa se pojavlja v točki 1.4 Razpisne dokumentacije za pozicijo 1 ter v Prilogi 1 – le pod rubriko
opomba?

2) Glede na določila Naročilnih listov SGD/LJ1 in SGD/LJ1a – glej točke 6.; 11. in 12. ter skico smernih
podatkov za kretnici Ljubljana št. 303 in 306 in z ozirom na določila Pravilnika o zgornjem stroju
železniških prog (7. člen (3)) prosimo, da opredelite kaj obsega dobava kretnic št. 303 in 306?
V primeru, da je potrebno dobaviti betonske kretniške prage L=260cm brez nagiba za zvezni tir
med kretnicama prosimo, da navedete ali je potrebno spodnjo naležno površino opremiti z gumo
debeline 7mm?

Za odgovore se najlepše zahvaljujemo!


ODGOVOR

1) Da, tudi guma na spodnji naležni površini betonskih kretniških pragov JE predmet naročila.

2) Predmet naročila so vsi pragi v tirni zvezi kretnic 303 in 306 (zveza dolga 21,71 m), vključno s pritrdilnim materialom in tirnicami.
Betonski pragi za to zvezo morajo imeti ravno tako kot kretnice podložno gumo.Datum objave: 16.01.2017   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za pojasnilo kaj je predmet dobave v pozicijah št. 44, 45, 46!
V točki 1.4 (in prilogi 1) ter v Obrazcu 6 in 17 je navedeno »KRETNIŠKI PODSTAVEK« - Naročilni listi SGD 9, 10 in 11 pa v točki 2. Kretniški del (osnovno ime): Nastavek kretniški kompletni za angleško kretnico, oziroma Likovni kretniški nastavek.

Za pozicijo 37 Naročilni list ni priložen.


ODGOVOR:


Izraz, ki je bil uporabljen v točki 1.4 (in prilogi 1) ter v Obrazcu 6 in 17 podstavek je napačen. Pravilno je NASTAVEK.

Naročnik bo objavil naročilni list za pozicijo 37.
Datum objave: 16.01.2017   13:28
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo naslednjega:
V točki 1.3 Podatki o razpisu (stran 2) pod »VRSTA« navajate: JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU S SKLENITVIJO OKVIRNEGA SPORAZUMA. Ali je to napaka?

V točki 1.4 Predmet javnega naročila, pozicija 34: Prosimo, da opredelite nedvoumno za kateri sistem kretnice se zahteva kretniško srce (49E1 ali 60E1) ?

Prosimo vas tudi, da z ozirom na še ne odgovorjena vprašanja oz. zahtevana pojasnila za pozicije 44 – 46 iz točke 1.4 objavite tudi nove Razpisne obrazce: 7 in 17.

Naročnika prosimo, da podaljša rok za dostavo ponudb za dva tedna.

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR

1. V točki 1.3 Podatki o razpisu (stran 2) pod »VRSTA« je napaka. Pravilna navedba je: JAVNO NAROČILO PO ODPRTEM POSTOPKU.
2. Pravilen je podatek iz/v Naročilnem listu in sicer 60 E1-300-1:9.
3. Naročnik je že objavil pojasnila za pozicije 44 – 46. Objavil bo tudi popravljeno razpisno dokumentacijo in obrazca 6 in 17.
4. Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 09.02.2017 do 9: 00 ure s tem, da rok za dobavo predmeta javnega naročila ostane nespremenjen.Datum objave: 19.01.2017   14:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Zahvaljujemo se za objavljeni popravek Razpisne Dokumentacije.
V zvezi s Popravkom Vas prosimo, da preverite ali potrdite naslednje:
1) Razpisna dokumentacija – Točka 1.4 Predmet javnega naročila – pozicija št. 34 (stran 4) se pravilno glasi: »Srce kretniško: 60E1-300-1:9«
2) Po pregledu popravkov Naročilnih listov, Priloge 1, ter Razpisne dokumentacije prosimo da za poziciji št. 5 (2 kosa) in 6 (3 kosi) iz točke 1.4 Predmet javnega naročila preverite število naročenih kosov. Na osnovi objavljenih Naročilnih listov (vključno s popravkom istih) menimo, da je za navedeni dve poziji pravilno število naročenih kosov za pozicijo 5 – 1 kos in za pozicijo 6 – 1 kos.
Hvala za odgovor!


ODGOVOR
1) Razpisna dokumentacija – Točka 1.4 Predmet javnega naročila – pozicija št. 34 (stran 4) se pravilno glasi: »Srce kretniško: 60E1-300-1:9.

2) V točki 1.4 Razpisne dokumentacije in v obrazcih 6 in 17 je za pozicijo 5 pravilna količina kot je navedeno na naročilnem listu SGD/Lj5 -1kos.
Ravno tako je v točki 1.4 Razpisne dokumentacije in v obrazcih 6 in 17 je za pozicijo 6 pravilna količina kot je navedeno na naročilnem listu SGD/Lj6 -1kos.

Naročnik bo objavil popravek točke 1.4 Razpisne dokumentacije in popravek obrazcev 6 in 17.