Dosje javnega naročila 000001/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: izbira koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v obliki javno zasebnega partnerstv
ZJN-3: Konkurenčni dialog
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 5.401.935,68 EUR

JN000001/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 02.01.2017
JN000001/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.02.2017
JN000001/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 28.03.2017
JN000001/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.04.2017
JN000001/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.05.2017
JN000001/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN000001/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN000001/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN000001/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN000001/2017-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN000001/2017-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN000001/2017-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN000001/2017-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 11.05.2017
JN000001/2017-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.05.2017
JN000001/2017-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2017
JN000001/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 23.05.2017
JN000001/2017-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2017
JN000001/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.08.2017
JN000001/2017-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 04.09.2018
JN000001/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.09.2018
JN000001/2017-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 10.09.2018
JN000001/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.10.2018
JN000001/2017-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.10.2018
JN000001/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2018
JN000001/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.11.2018
JN000001/2017-K04 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.12.2018
JN000001/2017-K05 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.12.2018
Zahtevek za revizijo

    JN000001/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 001-000079
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Gregorinčič
sabina.gregorincic@ljubljana.si
+386 13064416
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/182075/OBJAVA_ANGLEŠKA_SLOVENSKA_(2).zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: izbira koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v obliki javno zasebnega partnerstv
Referenčna številka dokumenta: 430-2110/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
izbira koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v obliki javno zasebnega partnerstv
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
izbira koncesionarja za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana v obliki javno zasebnega partnerstva
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 180
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
pod pogoji opredeljenimi v koncesijski pogodbi
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
operacija je sofinancirana v okviru Evropske investicijske banke projekt ELENA in v okviru Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 -2020.
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot je opredeljeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni dialog
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.05.2017   14:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.04.2017   14:00

Dodatne informacije:
javno odpiranje ponudb bo 30.5.2017 ob 14.00 uri na Dalmatinovi 1,služba za javna naročila
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.12.2016

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.01.2017   13:42


Številka: 430-2110/2016-49
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/620046 – JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


Vprašanje 1:
Lahko natančneje pojasnite dostop do spodaj navedenih prilog na portalu www.ljubljana.si; (zapis v razpisni dokumentacija na strani 19.), oziroma Vas prosimo da objavite direktni link na Portalu javnih naročil, kot sledi, za:
14.Seznam objektov naročnika
15.REP-i (ni potrebno izpolnjevati)
16.Bivalno ugodje v vrtcih – zahteve in priporočila (ni potrebno izpolnjevati)
17.Sistem energetskega upravljanja (ni potrebno izpolnjevati)
18.Način izračuna prihrankov (ni potrebno izpolnjevati)
19.Pogodbeno zagotavljanje prihrankov
20.Obrazec za izhodiščno ponudbo

Odgovor: 1:
Dokumentacija s tehničnimi prilogami je dostopna na: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/108037/detail.html.

Question 1
Please explain how to access the attachments listed on the Portal www.ljubljana.si (as provided in the tender documentation, page 20), or publish direct links to these attachments on the Public procurement portal:
14. List of buildings
15. Energy audits (no input needed)
16. Comfort standards and implementation of measures with a focus on kindergarten facilities – Requirements and recommendations (no input needed)
17. Energy management system (no input needed)
18. Calculation of energy savings (no input needed)
19. Contractual energy savings
20. “Initial bid” form

Answer 1
The tender documentation with all technical attachments is available at http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/108037/detail.html.Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 26.01.2017   09:54Številka: 430-2110/2016-50
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/620046 – JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


Vprašanje:

naročnik je predvidel oglede po objektih. Zanima nas kdaj bodo termini ogledov objavljeni??

Odgovor:

Ogledi objektov bodo možni po spodnjem urniku. Urnik je objavljen tudi v prilogah.

Št. objekta Naziv objekta Naslov Termin za ogled objekta
1 Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta Rjava cesta 1 Ponedeljek, 06.02.2017 ob 08.00
2 Vrtec Jelka , enota Palčki Lavričeva ulica 5a Torek, 07.02.2017 ob 08.00
3 Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav Na peči 20 Četrtek, 09.02.2017 ob 08.00
4 Vrtec Viški vrtci, enota Na Jamovi Jamova cesta 23 Petek, 10.02.2017 ob 08.00
5 Vrtec Ciciban, enota Ajda Ulica prvoborcev 16 Ponedeljek, 13.02.2017 ob 08.00
6 Vrtec Najdihojca, enota Biba Ljubeljska ulica 16 Torek, 14.02.2017 ob 08.00
7 Vrtec Pod gradom, oddelek Stara Ljubljana Ulica na grad 2a Sreda, 15.02.2017 ob 08.00
8 Vrtec Galjevica, enota Galjevica Galjevica 35 Četrtek, 16.02.2017 ob 08.00
9 Osnovna šola Vodmat Potrčeva ulica 1 Petek, 17.02.2017 ob 09.00
10 MU MOL Savlje 101 Ponedeljek, 20.02.2017 ob 09.00
11 MU MOL Dunajska cesta 367 Torek, 21.02.2017 ob 09.00
12 MU MOL Bratovševa ploščad 30 Sreda, 22.02.2017 ob 09.00
13 Osnovna šola Hinka Smrekarja Gorazdova ulica 16 Četrtek, 23.02.2017 ob 09.00
14 MU MOL Prušnikova 99 Ponedeljek, 27.02.2017 ob 09.00
15 Osnovna šola Oskarja Kovačiča – Rudnik Rudnik I 6 Torek, 28.02.2017 ob 09.00
16 Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Trg 9. maja 1 Sreda, 01.03.2017 ob 09.00
17 Osnovna šola Poljane Zemljemerska 7 Četrtek, 02.03.2017 ob 09.00
18 Osnovna šola Bičevje Splitska ulica 13 Petek, 03.03.2017 ob 09.00
19 Osnovna šola Ledina Komenskega ulica 19 Ponedeljek, 06.03.2017 ob 09.00

Osnovna šola Oskarja Kovačiča Ob dolenjski železnici 48 Torek, 07.03.2017 ob 09.00
21 Večnamenska dvorana Kodeljevo in bazen Ulica Carla Benza 11 Sreda, 08.03.2017 ob 10.00
22 Športna dvorana Krim Ob dolenjski železnici 50 Četrtek, 09.03.2017 ob 10.00
23 Bivša podružnična šola Šentjakob Zajčeva pot 34 Petek, 10.03.2017 ob 09.00
24 Osnovna šola Mirana Jarca Ipavčeva ulica 1 Ponedeljek, 13.03.2017 ob 09.00


Question :
The public partner wrote that cursory inspections of the buildings will take place. When will the dates of cursory inspections be published?
Thank you for your answer.
Answer:
Cursory inspections of buildings will be possible under attached schedule.

Building No. Building Name Building Type Address Cursory Inspection (Date and Time)
1 Vrtec Miškolin, enota Rjava cesta Kindergarten Rjava cesta 1 Monday, 06 February 2017 at 08.00
2 Vrtec Jelka , enota Palčki Kindergarten Lavričeva ulica 5a Tuesday, 07 February 2017 at 08.00
3 Vrtec Otona Župančiča, enota Živ žav Kindergarten Na peči 20 Thursday, 09 February 2017 at 08.00
4 Vrtec Viški vrtci, enota Na Jamovi Kindergarten Jamova cesta 23 Friday, 10 February 2017 at 08.00
5 Vrtec Ciciban, enota Ajda Kindergarten Ulica prvoborcev 16 Monday, 13 February 2017 at 08.00
6 Vrtec Najdihojca, enota Biba Kindergarten Ljubeljska ulica 16 Tuesday, 14 February 2017 at 08.00
7 Vrtec Pod gradom, oddelek Stara Ljubljana Kindergarten Ulica na grad 2a Wednesday, 15 February 2017 at 08.00
8 Vrtec Galjevica, enota Galjevica Kindergarten Galjevica 35 Thursday, 16 February 2017 at 08.00
9 Osnovna šola Vodmat Primary school Potrčeva ulica 1 Friday, 17 February 2017 at 09.00
10 MU MOL City administration Savlje 101 Monday, 20 February 2017 at 09.00
11 MU MOL City administration Dunajska cesta 367 Tuesday, 21 February 2017 at 09.00
12 MU MOL City administration Bratovševa ploščad 30 Wednesday, 22 February 2017 at 09.00
13 Osnovna šola Hinka Smrekarja Primary school Gorazdova ulica 16 Thursday, 23 February 2017 at 09.00
14 MU MOL City administration Prušnikova 99 Monday, 27 February 2017 at 09.00
15 Osnovna šola Oskarja Kovačiča – Rudnik Primary school Rudnik I 6 Tuesday, 28 February 2017 at 09.00
16 Osnovna šola dr. Vita Kraigherja Primary school Trg 9. maja 1 Wednesday, 01 March 2017 at 09.00
17 Osnovna šola Poljane Primary school Zemljemerska 7 Thursday, 02 March 2017 at 09.00
18 Osnovna šola Bičevje Primary school Splitska ulica 13 Friday, 03 March 2017 at 09.00
19 Osnovna šola Ledina Primary school Komenskega ulica 19 Monday, 06 March 2017 at 09.00
20 Osnovna šola Oskarja Kovačiča Primary school Ob dolenjski železnici 48 Tuesday, 07 March 2017 at 09.00
21 Večnamenska dvorana Kodeljevo in bazen Sports hall Ulica Carla Benza 11 Wednesday, 08 March 2017 at 10.00
22 Športna dvorana Krim Sports hall Ob dolenjski železnici 50 Thursday, 09 March 2017 at 10.00
23 Bivša podružnična šola Šentjakob Cultural activities Zajčeva pot 34 Friday, 10 March 2017 at 09.00
24 Osnovna šola Mirana Jarca Primary school Ipavčeva ulica 1 Monday, 13 March 2017 at 09.00Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič
Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 09.02.2017   10:09


Številka: 430-2110/2016-51
Datum: 9.2.2017

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/620046 – JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.


Vprašanje:
prosimo za informacijo o ocenjeni vrednosti javnega naročila.


Odgovor:
Stališče javnega partnerja je, da potencialni zasebni partner, na osnovi podatkov, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, lastnih izkušenj in na osnovi ogledov objektov, sam oceni vrednost investicije energetske sanacije objektov.Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Irena Stopar Kavčič
Višji svetovalec II

Datum objave: 09.02.2017   10:30


Number: 430-2110/2016-51
Date: 9.2.2017

Notice on Public Tender Documentation JN-16/620046 – PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR IMPLEMENTATION OF ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING WITH AN AIM OF ENERGY RETROFITTING OF PUBLIC BUILDINGS OWNED BY THE CITY OF LJUBLJANA

Questions that we have received through the Public procurement portal are listed below.


Question:


Could you disclose the foreseen value of the public tender?

Thank you for your answer.


Answer:

The public partner expects the candidates to estimate the value of investment for energy retrofit of the buildings on their own, based on the public tender documentation, the data provided therein, their own experience, and the provided cursory inspections.
Prepared by:
Sabina Gregorinčič
Irena Stopar
Višji svetovalec II.Datum objave: 28.03.2017   16:16


Številka: 430-2110/2016-54
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/620046 – JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.SLO:

Vprašanje: Prosimo, da nam omogočite ogled objekta OŠ Vodmat dne 27.3.2017.
Odgovor: Ogled objekta Osnovne šole Vodmat bo možen 6.4.2017 ob 10:30 uri. Za ogled objekta so potrebne predhodne prijave in pravočasni prihod na lokacijo.

ENG:

Question: Could you enable cursory inspections of Primary school Vodmat building on March 27.

Answer: Cursory inspections of Primary school Vodmat building will be possible on April 6, at 10:30 AM. It is necessary to apply for the cursory inspection in advance and to be on time.Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Alenka Mihelčič
Višji svetovalec I


Datum objave: 13.04.2017   13:43Številka: 430-2110/2016-55
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/620046 – JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.SLO:

Vprašanje:
Prosimo za dodatne termine za oglede razpisanih objektov.

Odgovor:
Naročnik je z odgovorom na Portalu javnih naročil že omogočil termine ogledov za vse objekte, odziv na oglede s strani ponudnikov je bil zanemarljiv.
Zato prosimo če lahko določite katere objekte bi si želeli ogledati. Naročnik bo na podlagi vaših zahtev določil termine ogledov v dogovoru s kontaktnimi osebami na objektih in jih objavil na Portalu javnih naročil.


ENG:

Question: 27: We kindly ask that you set additional time slots for cursory inspections.

Answer:
Public partner has already published time slots for cursory inspections on the public procurement portal. The candidates’ response was negligible.
Therefore, we ask you to let us know which buildings would you like to inspect, and the public partner will organise cursory inspections in agreement with the relevant contact persons. The time slots shall be published on the portal.Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 20.04.2017   14:44


Številka: 430-2110/2016-56
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/620046 – JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

SLO:
Vprašanje:
Prosimo za dodatne termine za oglede razpisanih objektov.

Odgovor:
Termini ogledov objektov. Obvezna predhodna prijava na Petra.Seme@ljubljana.si.
Zap št. Naziv Termin 1 Termin 2
Vrtec Ciciban enota Ajda 24.4.2017 12:00 3.5.2017 8:30
2 MU MOL - Prušnikova 3.5.2017 12:00
3 MU MOL - Savlje 9.5.2017 11:00
4 MU MOL in MKL - Dunajska 4.5.2017 8:30
5 Osnovna šola Hinka Smrekarja 25.4.2017 8:00 4.5.2017 11:00
6 Osnovna šola Vodmat 5.5.2017 11:00
7 Osnovna šola Oskarja Kovačiča - Rudnik 24.4.2017 8:00 9.5.2017 8:30
8 Osnovna šola dr. Vita Kraigherja 25.4.2017 12:00 5.5.2017 8:30
9 ŠD Krim 8.5.2017 12:00
10 Vrtec Galjevica enota Galjevica 8.5.2017 10:00
11 OŠ Oskar Kovačič 8.5.2017 8:30
12 Vrtec Miškolin enota Rjava cesta 1 15.5.2017 8:00
13 Vrtec Jelka enota Palčki 16.5.2017 13:30
14 Vrtec Otona Župančiča enota Živ žav 15.5.2017 11:00
15 Vrtec Viški vrtci enota Na Jamovi 16.5.2017 8:00
16 Vrtec Najdihojca enota Biba 15.5.2017 13:30
17 Vrtec Pod gradom oddelek Stara Ljubljana 16.5.2017 11:00
18 MU MOL - Bratovševa ploščad 17.5.2017 14:00
19 Osnovna šola Mirana Jarca 18.5.2017 13:00
20 Osnovna šola Poljane 17.5.2017 11:00
21 Osnovna šola Bičevje 18.5.2017 9:00
22 Večnamenska dvorana Kodeljevo in bazen 19.5.2017 9:00
23 OŠ Ledina 17.5.2017 8:00
24 Bivša podružnična šola Šentjakob 4.5.2017 14:00


Time slots for cursory inspections. Mandatory pre-registration on Petra.Seme@ljubljana.si.

Number Building Time slots 1 Time slots 2
1 Kindergarten Ciciban enota Ajda 24.4.2017 12:00 3.5.2017 8:30
2 MU MOL - Prušnikova 3.5.2017 12:00
3 MU MOL - Savlje 9.5.2017 11:00
4 MU MOL in MKL - Dunajska 4.5.2017 8:30
5 Primary school Hinka Smrekarja 25.4.2017 8:00 4.5.2017 11:00
6 Primary school Vodmat 5.5.2017 11:00
7 Primary school Oskarja Kovačiča - Rudnik 24.4.2017 8:00 9.5.2017 8:30
8 Primary school dr. Vita Kraigherja 25.4.2017 12:00 5.5.2017 8:30
9 Sports hall Krim 8.5.2017 12:00
10 Kindergarten Galjevica enota Galjevica 8.5.2017 10:00
11 Primary school Oskar Kovačič 8.5.2017 8:30
12 Kindergarten Miškolin enota Rjava cesta 1 15.5.2017 8:00
13 Kindergarten Jelka enota Palčki 16.5.2017 13:30
14 Kindergarten Otona Župančiča enota Živ žav 15.5.2017 11:00
15 Kindergarten Viški vrtci enota Na Jamovi 16.5.2017 8:00
16 Kindergarten Najdihojca enota Biba 15.5.2017 13:30
17 Kindergarten Pod gradom oddelek Stara Ljubljana 16.5.2017 11:00
18 MU MOL - Bratovševa ploščad 17.5.2017 14:00
19 Primary school Mirana Jarca 18.5.2017 13:00
20 Primary school Poljane 17.5.2017 11:00
21 Primary school Bičevje 18.5.2017 9:00
22 Sports hall Kodeljevo and pool 19.5.2017 9:00
23 Primary school Ledina 17.5.2017 8:00
24 Cultural buildings Šentjakob 4.5.2017 14:00


Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 05.05.2017   09:17


Številka: 430-2110/2016-57
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-16/620046 – JAVNO - ZASEBNO PARTNERSTVO ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.SLO:

Vprašanje:
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Odgovor:
Naročnik je na Portalu JN objavil podaljšanje roka za oddajo ponudb in rok za odpiranje ponudb.

ENG:

Question:
We are asking for prolongation of the deadline for submission of the offer.

Answer:
New deadline is published on Public tender portal.


Lep pozdrav,


Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe