Dosje javnega naročila 005443/2016
Naročnik: UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: ZDRAVILA, DODATNO JN 2016
ZJN-3: Odprti postopek

JN005443/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 13.09.2016
JN005443/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.11.2016
JN005443/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 29.12.2016
JN005443/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.05.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005443/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ZDRAVILA, DODATNO JN 2016
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-614/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava zdravil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 165.307,94 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33690000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava zdravil.

Naročnik bo to javno naročilo oddal po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), z namenom sklenitve okvirnega sporazuma v skladu s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3.

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005443/2016-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.09.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
01.12.2016
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 12
Število prejetih ponudb MSP-jev: 12
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MARK MEDICAL d.o.o.
Partizanska cesta 109
6210
SI
Sežana
Slovenija

Da
MEDIS, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
ROCHE d.o.o.
Vodovodna cesta 109
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
PROMED d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
LENIS d.o.o.
Verovškova ulica 72
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
Kemofarmacija d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SALUS, Veletrgovina, d.o.o.
Litostrojska cesta 46A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
GOPHARM d.o.o.
Cesta 25. junija 1D
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Da
FARMADENT d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 165.307,94 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 165.307,94 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Okvirni sporazum se sklepa z veljavnostjo kot sledi:
- za zdravila iz skupin 1, 2, 3 in 5 za obdobje od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2016,

- za zdravila iz skupine 4 (odložni pogoj) od uvrstitve zdravil na B listo do 31.12.2016,

- za zdravila iz skupin 6 in 7 od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do 31.12.2016. Ne glede na prejšnji stavek te alineje se pa okvirni sporazum za zdravila iz skupin 6 in 7 sklepa pod razveznim in bo prenehal veljati z dnem sklenitve pogodbe na podlagi izvedenega postopka oddaje skupnega javnega naročila za nakup zdravil, po sklepu vlade, št. 43000-8/2015/5, z dne, 05.03.2015.

VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
29.12.2016