Dosje javnega naročila 007790/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-25/16; Vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje postopkov odkupov zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij ali rekonstrukcij državnih cest RS
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 201.544,00 EUR

JN007790/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 14.12.2016
JN007790/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.01.2017
JN007790/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.01.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007790/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-25/16; Vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje postopkov odkupov zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij ali rekonstrukcij državnih cest RS
Referenčna številka dokumenta: 43001-269/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje postopkov odkupov zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij ali rekonstrukcij državnih cest RS
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 165.200,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje postopkov odkupov zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij ali rekonstrukcij državnih cest RS
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
V letu 2008 je Direkcija RS za infrastrukturo vzpostavila informacijski sistem spremljanja postopkov odkupov zemljišč zaradi zagotavljanja ažurnih podatkov, ki so potrebni pri vodenju projektov investicij in rekonstrukcij, v katerih so pridobljena zemljišča pogoj za pričetek del na terenu. Sistem, ki deluje kot spletna aplikacija, je bil zasnovan tako, da lahko zainteresirani uporabniki kadarkoli dobijo informacijo, v kateri fazi je odkup posameznega zemljišča in koliko zemljišč je po posameznem projektu že odkupljenih. V spletno aplikacijo so zajeti podatki projektantov, cenilcev in odkupovalcev.
Vzdrževanje aplikacije zajema tehnično podporo in zagotavljanje pravočasnih podatkov na vseh projektih, pri katerih investitor potrebuje spremljavo odkupov. Za vzdrževanje aplikacije mora zato naročnik z ustrezno usposobljenim izvajalcem skleniti pogodbo, na podlagi katere bo izvajalec opravljal vse storitve, ki so potrebne pri vzdrževanju te aplikacije ter zagotavljal potrebno tehnično podporo. Ob tem je potrebno poskrbeti tudi za varstvo avtorske pravice na sami aplikaciji.
Iz razlogov, ki so povezani z varovanjem izključnih pravic (in sicer avtorske pravice izdelovalca spletne aplikacije za spremljavo odkupov zemljišč), lahko naročilo izpolni le določen ponudnik, in sicer ponudnik, ki je imetnik avtorskih pravic na navedeni spletni aplikaciji. Ponudnik je spletno aplikacijo za spremljavo odkupov zemljišč izdelal na podlagi naročila Direkcije RS za infrastrukturo in skladno s pogodbo št. 2415-07-000993/0 z dne 20. 7. 2007 in skladno s projektno nalogo št. 71105-171/2007 z dne 5. 6. 2007. Navedena aplikacija predstavlja avtorsko delo ponudnika. Aplikacijo Direkcija RS za infrastrukturo že uporablja za zagotavljanje spremljanja postopkov odkupov zemljišč za potrebe investicij in rekonstrukcij v državne ceste.
S tem so izpolnjeni pogoji po točki c., 1. odstavka 46. člena ZJN-3, zaradi katerih se lahko uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007790/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 13.12.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
06.01.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
LGB d.o.o.
Ukmarjeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 190.080,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 165.200,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.01.2017