Dosje javnega naročila 005215/2016
Naročnik: UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: ENTERALNA PREHRANA 2017-2018
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 47.558,96 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005215/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.09.2016
JN005215/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.10.2016
JN005215/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.12.2016
JN005215/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.01.2017
JN005215/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 31.10.2017
JN005215/2016-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.12.2017
JN005215/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2018
JN005215/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.04.2018
JN005215/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.03.2019
Zahtevek za revizijo

    JN005215/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 017-027398

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: ENTERALNA PREHRANA 2017-2018
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DS-594/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33692300
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava enteralne prehrane.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 146.427,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33692300
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava enteralne prehrane.

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezno vrsto blaga.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005215/2016-B01
Številka obvestila v UL: 2016/S 171-307192
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 02.09.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.01.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 7
Število prejetih ponudb MSP-jev: 7
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Da
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KEFO d.o.o.
Brnčičeva ulica 29
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
Kemofarmacija d.d.
Cesta na Brdo 100
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
SANOLABOR, d.d.
Leskoškova cesta 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
MEDIS, d.o.o.
Brnčičeva ulica 1
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Da
MEDIAS INTERNATIONAL d.o.o.
Leskoškova cesta 9D
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
FARMADENT d.o.o.
Minařikova ulica 6
2000
SI
Maribor
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 292.854,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 146.427,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije

Dodatne informacije:
Okvirni sporazum za javno naročilo za nabavo blaga: ENTERALNA PREHRANA 2017-2018 se sklene za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2018 z naslednjimi ponudniki:

1. Kefo, d.o.o.,
2. Kemofarmacija, d.d.,
3. Sanolabor, d.d.,
4. Medis, d.o.o.,
5. Medias International d.o.o.,
6. Farmadent d.o.o.
Naročnik sklene kupoprodajne pogodbe za odbobje od 01.01.2017 do 31.12.2017 z naslednjimi ponudniki:
1. Farmadent d.o.o.,
2. Sanolabor, d.d.,
3. Kemofarmacija, d.d.
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik za drugo obdobje ne bo odpiral konkurence za tiste vrste blaga, kjer je prejel samo eno dopustno ponudbo. Vsled predhodno navedenega bo naročnik za te vrste blaga s ponudnikom sklenil samo okvirni sporazum, brez kupoprodajne pogodbe, in sicer za obdobje od 01.01.2017 do 31.12.2018.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.01.2017