Dosje javnega naročila NMV1951/2016
Naročnik: SŽ - Tovorni promet, d.o.o. 
Storitve: Stroji za nakladanje in manipulacijo
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV1951/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.03.2016
    NMV1951/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Stroji za nakladanje in manipulacijo

Datum objave: 25. 3. 2016
Številka objave: NMV1951/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Mojca Tomšič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914635. Telefaks +386 12914833. E-pošta mojca.tomsic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Najem prekladalca kontejnerjev za potrebe Kontejnerskega terminala Ljubljana.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila najem prekladalca kontejnerjev (kontejnerskega manipulatorja) za potrebe kontejnerskega terminala Ljubljana družbe SŽ – Tovorni promet, d. o. o. na naslovu Letališka 14, Ljubljana. Naročnik bo z najemom za 3 (tri) mesece nadomestil portalno dvigalo, ki bo izven obratovanja zaradi temeljite obnove.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 42418900 (Stroji za nakladanje in manipulacijo)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE:I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/12877-40648148250721672778/Najem_p
rekladalca_kontejnerjev_-_objava.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 12:45
Kraj: Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, soba 606.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 1. 4. 2016
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.