Dosje javnega naročila 000723/2017
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Nadgradnja in storitve za diskovni sistem PURE STORAGE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.290,00 EUR

JN000723/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 01.02.2017
JN000723/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.02.2017
JN000723/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.03.2017
JN000723/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 24.03.2017
JN000723/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 24.03.2017

    JN000723/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slovenske železnice, d. o. o. , Vložišče
sonja.milanovic@slo-zeleznice.si
+386 12914013
+368 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
http://www.slo-zeleznice.si/sl/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/184474/Nadgradnja_in_storitve_diskovnega_sistema_Purestorage.zip
ESPD: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/184474/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nadgradnja in storitve za diskovni sistem PURE STORAGE
Referenčna številka dokumenta: 150/2016/12
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Družba Slovenske železnice d. o. o. za potrebe strežniške virtualizacije želi nabaviti ustrezno število strežniških licenc.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI021 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava in nadgradnja sistemske programske opreme na zadnjo preverjeno delujočo verzijo. Optimizacija delovanja in prostora diskovnega polja Pure Storage FA-420.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 11
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2017   11:30
Kraj: Slovenske železnice,
d. o. o., Kolodvorska ulica 11,
1506 Ljubljana,
Sektor za nabavo, sejna soba št. 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.02.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.02.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.02.2017   08:29
VPRAŠANJE
Je bilo diskovno polje kupljeno mimo razpisa in se sedaj kupuje draga nadgrandja ?

ODGOVOR
Naročnik je diskovni sistem PURE STORAGE kupil leta 2015 v skladu s takrat veljavnimi predpisi.


Datum objave: 07.02.2017   11:26
VPRAŠANJE 2
V razpisni dokumentaciji »Nadgradnja in storitve za diskovni sistem PURE STORAGE« na str. 7 pod točko 3. a. (tehnični pogoji) med dokazili (tretja alineja) je navedeno, da je potrebno predložiti kopijo sklenjene pogodbe ponudnika s proizvajalcem opreme Pure Storage za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo.

Ker predmetna pogodba s proizvajalcem predstavlja poslovno skrivnost, prosimo, če bi lahko predmetno zahtevo spremenili tako, da bi lahko namesto kopije pogodbe predložiti izjavo proizvajalca, da imamo takšno pogodbo sklenjeno z proizvajalcem opreme Pure Storage.


ODGOVOR 2
Naročnik se strinja, da izjava proizvajalca o sklenjeni pogodbi z izvajalcem zadostuje.Datum objave: 07.02.2017   11:33
VPRAŠANJE 3
V 5. členu je navedeno, da izvajalec za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi izroči menico. Ker predmet te pogodbe ne zajema garancijske obveznosti, saj je vsebina pogodbe storitev vzdrževanja, predlagamo, da se 5. člen popravi tako, da se menica izda za dobro izvedbo del, in sicer z veljavnostjo za ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 30 dni po prenehanju vzdrževalnega obdobja. Namreč v konkretnem primeru glede na predmet pogodbe ne bo prevzema pogodbenih del, pač pa se bo le izteklo dogovorjeno obdobje vzdrževanja.

Predlagamo, da se 10. člen dopolni tako, da se doda besedilo: »Naročnik se zavezuje izvajalcu omogočiti odpravo napak tudi v časi izven rednega delovnega časa. V kolikor naročnik izvajalcu tega ne omogoči, izvajalec ne odgovarja za morebitno zamudo z deli, razen če bi lahko popravilo izvedel na oddaljen način. Rok za odpravo napake ne teče v času, ko naročnik izvajalcu ne omogoči izvedbe popravila, bodisi da mu ne omogoči dostopa do opreme, mu ne zagotovi potrebnih informacij ipd.


ODGOVOR 3
V naslovu poglavja V. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI in v prvi vrstici 5. člena vzorca pogodbe za »Vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme za diskovni sistem PURE STORAGE«- razpisni obrazec 9a se črta besedilo IN ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI. V zadnji vrstici 5. člena vzorca pogodbe se črta besedilo za ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še 30 dni po uspešnem prevzemu pogodbenih del in se na mesto tega navede do vključno 31. 01. 2018. Poglavje V in 5. Člen z upoštevanimi spremembami glasi:

V. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
5. člen
Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo izvajalec v roku 5 (pet) delovnih dni po obojestranskem podpisu pogodbe naročniku izročil menico z menično izjavo v višini 10 (deset) odstotkov (%) pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo do vključno 31. 01. 2018.

10. člen
Vzdrževanje strojne in sistemske programske opreme za diskovni sistem PURE STORAGE«, se dopolni z novim 2. odstavkom, ki se glasi:

Naročnik se zavezuje izvajalcu omogočiti odpravo napak tudi v časi izven rednega delovnega časa. V kolikor naročnik izvajalcu tega ne omogoči, izvajalec ne odgovarja za morebitno zamudo z deli, razen če bi lahko popravilo izvedel na oddaljen način. Rok za odpravo napake ne teče v času, ko naročnik izvajalcu ne omogoči izvedbe popravila, bodisi da mu ne omogoči dostopa do opreme, mu ne zagotovi potrebnih informacij ipd.

Odgovor na vprašanje je obenem tudi sprememba razpisne dokumentacije.
Datum objave: 07.02.2017   11:34
VPRAŠANJE 2
V razpisni dokumentaciji »Nadgradnja in storitve za diskovni sistem PURE STORAGE« na str. 7 pod točko 3. a. (tehnični pogoji) med dokazili (tretja alineja) je navedeno, da je potrebno predložiti kopijo sklenjene pogodbe ponudnika s proizvajalcem opreme Pure Storage za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo.

Ker predmetna pogodba s proizvajalcem predstavlja poslovno skrivnost, prosimo, če bi lahko predmetno zahtevo spremenili tako, da bi lahko namesto kopije pogodbe predložiti izjavo proizvajalca, da imamo takšno pogodbo sklenjeno z proizvajalcem opreme Pure Storage.


ODGOVOR 2
Ponudnik lahko na mesto pogodbe ponudnika s proizvajalcem opreme Pure Storage za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo štiriindvajset ur dnevno vse dni v letu in za dobavo vseh popravkov in vseh izdaj sistemske opreme v času trajanja pogodbe z naročnikom, predloži izjavo, da ima s proizvajalcem opreme Pure Storage sklenjeno pogodbo za neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo štiriindvajset ur dnevno vse dni v letu in za dobavo vseh popravkov in vseh izdaj sistemske opreme v času trajanja pogodbe z naročnikom.

Odgovor na vprašanje je obenem tudi sprememba razpisne dokumentacije.