Dosje javnega naročila 005580/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 93.720,40 EUR

JN005580/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.09.2016
JN005580/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.12.2016
JN005580/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 19.01.2017
JN005580/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.01.2017
Zahtevek za revizijo

    JN005580/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 014-021892

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Služba za javna naročila
jn.drsi@gov.si
+386 22341422
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
cestna in železniška infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 76.820,00 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje - podsistem infrastruktura
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje - podsistem infrastruktura
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90%
izkušnje kadra10%

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
S sofinanciranjem Evropske unije - Instrument za povezovanje Evrope
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje - podsistem energija
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje - podsistem energija
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90%
izkušnje kadra10%

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
S sofinanciranjem Evropske unije - Instrument za povezovanje Evrope
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje - podsistem vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71700000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje - podsistem vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo stroškov:
imeponder
cena90%
izkušnje kadra10%

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
S sofinanciranjem Evropske unije - Instrumentom za povezovanje Evrope
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005580/2016-B01
Številka obvestila v UL: 2016/S 180-322865
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 15.09.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje - podsistem infrastruktura

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.01.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Q TECHNA d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
+386 14204390
+386 014204383
https://www.qtechna.si
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 68.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 29.140,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje - podsistem energija

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.01.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Q TECHNA d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
+386 14204390
+386 14204383
https://www.qtechna.si
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 74.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 24.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 3

Številka sklopa: 3
Naslov: Verifikacija za sanacijo ozkega grla na železniški progi Divača - Koper in PENP Hrastovlje - podsistem vodenje, upravljanje in signalizacija ob progi

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
03.01.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 2
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Q TECHNA d.o.o.
Cvetkova ulica 27
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
+386 14204390
+386 14204382
https://www.qtechna.si
Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 59.500,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 23.080,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2017