Dosje javnega naročila 000460/2017
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Sanacija nasipa na odseku regionalne žel. proge Stranje - Grobelno
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000460/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 24.01.2017
JN000460/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.01.2017
JN000460/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2017
JN000460/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.02.2017

    JN000460/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ
aleksandra.lobe@slo-zeleznice.si
+386 12914325
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/185384/SANACIJA_NASIPA.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija nasipa na odseku regionalne žel. proge Stranje - Grobelno
Referenčna številka dokumenta: 9/2017/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Sanacija nasipa na odseku regionalne žel. proge Stranje - Grobelno
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija nasipa na odseku regionalne žel. proge Stranje - Grobelno
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.02.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.02.2017   12:00
Kraj: SŽ d. o. o., Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Tako, kot je zapisano v razpisni dokumentacijiOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 02.02.2017   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.01.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.01.2017   12:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz vpogleda na spletno stran AJPES, v okviru opisov bonitetnih ocen za gospodarske družbe, zadruge in samostojne podjetnike izhaja, da imajo bonitetno oceno SB6 tisti gospodarski subjekti, pri katerih je zmožnost za poravnavanje obveznosti je nadpovprečna,bi lahko omilili pogoj da mora ponudnik imeti boniteto SB5.

Lepo pozdravljeni!

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije, ponudnik mora v ponudbi predložiti informacijo o boniteti poslovanja podjetja v Sloveniji SB 5, skladno z določbami razpisne dokumentacije (točka 2 »Ekonomska in finančna sposobnost«, stran 8 razpisne dokumentacije).Datum objave: 31.01.2017   14:40
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo za pojasnila. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe izpolniti vse razpisne obrazce, ESPD ponudniku ni potrebno izpolniti? V kolikor pa ponudnik nastopa s podizvajalcem mora podizvajalec izpolniti ESPD obrazec? Naročnika prosimo, da posreduje ESPD datoteka.

ODGOVOR
V kolikor so izpolnjeni vsi ostali zahtevani obrazci, ponudniku in morebitnemu podizvajalcu ESPD obrazca ni potrebno izpolniti.Datum objave: 02.02.2017   14:16
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo, da objavi naročnikov ESPD, da ga izpolnemo preko portala javnih naročil.


ODGOVOR

Naročnik je danes na portal JN poslal obrazec ESPD - dopolnitev razpisne vsebine.


Datum objave: 02.02.2017   14:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo, da objavite popis v Exel obliki ( ker ga nikjer ne najdemo), zaradi lažjega izračuna.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Vsi Razpisni obrazci so tudi v wordovi obliki, ki omogočajo prenos v excel obliko.