Dosje javnega naročila 000577/2017
Naročnik: ELEKTRO PRIMORSKA d.d., Erjavčeva ulica 22, 5000 Nova Gorica
Gradnje: NADZORNIŠTVO PIRAN - DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 298.766,87 EUR

JN000577/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.01.2017
JN000577/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2017
JN000577/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2017
JN000577/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.04.2017
JN000577/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.05.2017

    JN000577/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO PRIMORSKA d.d.
Erjavčeva ulica 22
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
Miran Žnideršič, komisija za javna naročila
javna.narocila@elektro-primorska.si
+386 53396600
+386 53396705

Internetni naslovi
http://www.elektro-primorska.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.elektro-primorska.si/razpisi/aktualni-razpisi-1
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NADZORNIŠTVO PIRAN - DOZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA
Referenčna številka dokumenta: 27-G/NMV/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Dozidava in rekonstrukcija nadzorništva Piran. Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45213250
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI024 - Obalno-kraška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija izvedbe je Beli križ (par. št. 937/2 k.o. Portorož)
II.2.4 Opis javnega naročila
Dozidava in rekonstrukcija nadzorništva Piran. Natančnejši opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 140
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Bančna garancija (oziroma kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV (izbrani ponudnik jo mora dostaviti najkasneje ob primopredaji).


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.02.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 16.04.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.02.2017   10:30
Kraj: Elektro Primorska d.d., Erjavčeva 22, Nova Gorica


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.02.2017   10:36
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik tudi dokaže sposobnost, da je v obdobju od 1.1.2012 do roka za oddajo ponudb uspešno zaključil z gradbenimi deli na objektih po CC-SI klasifikaciji z oznako 126-Stavbe splošnega družbenega pomena v skupni vrednosti najmanj 1.000.000 EUR?

ODGOVOR št. 1
Naročnik dopušča da ponudnik dokaže sposobnost, da je v obdobju od 1.1.2012 do roka za oddajo ponudb uspešno zaključil z gradbenimi deli tudi na objektih po CC-SI klasifikaciji z oznako 126-Stavbe splošnega družbenega pomena v skupni vrednosti najmanj 1.000.000 EUR.