Dosje javnega naročila 000589/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava uniform in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 130.000,00 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000589/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.01.2017
JN000589/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2017
JN000589/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2017
JN000589/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.04.2017
JN000589/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.04.2017
JN000589/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 21.07.2017
JN000589/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.10.2017
JN000589/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 19.01.2018
JN000589/2017-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.04.2018
JN000589/2017-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 05.07.2018
JN000589/2017-X07 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 11.10.2018
JN000589/2017-X08 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.01.2019
Zahtevek za revizijo

    JN000589/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Alenka Mihelčič
alenka.mihelcic@ljubljana.si
+386 13064404
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/185720/razpisna_dokumentacija_(k).zip
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava uniform in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: 7560-16-200058
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Dobava uniform in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18110000
18230000
18315000
18332000
18424000
18425000
18800000
35230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ljubljana, Mestno redarstvo, Proletarska 1, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Dobava uniform in opreme za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 21
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
13.02.2017   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 13.02.2017   12:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2017   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2017   09:36
Številka: 430-1058/2016-6
Oznaka JN: 16/200058
Datum: 1. 2. 2017


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava uniform in opreme redarsja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana« številka objave na Portalu javnih naročil JN000589/2017-W01 z dne 27. 1. 2017, prejeli naslednje vprašanje:

1. Vprašanje:
Spoštovani!
vljudno vas prosimo, če lahko del razpisne dokumentacije, v kateri so ponudbeni obrazci, ki jih mora ponudnik izpolniti, posredujete v Word (in ne le PDF) obliki. Hvala!

Odgovor:
V kolikor želite prejeti razpisno dokumentacijo v Word obliki, pošljite vaš elektronski naslov na naslov alenka.mihelcic@ljubljana.si.


Lep pozdrav,

Pripravila: Alenka Mihelčič


Datum objave: 02.02.2017   15:13
Številka: 430-1058/2016-7
Oznaka JN: 16/200058
Datum:2. 2. 2017


ZADEVA: Vprašanje potencialnega ponudnika

Preko Portala javnih naročil smo za javno naročilo »dobava uniform in opreme redarja za potrebe Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana« številka objave na Portalu javnih naročil JN000589/2017-W01 z dne 27. 1. 2017, prejeli naslednje vprašanje:

1. Vprašanje:
Glede na to, da gre pri predmetnem naročilu za zahtevno pripravo ponudbe, predvsem zaradi zelo velikega števila različnih artiklov, vas vljudno prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, vsaj za 10 dni (do 23.2.2017). Hvala za razumevanje!

Odgovor:
Rok za oddajo ponudb bo spremenjen in sicer:
- Rok za predložitev ponudb je do 17. 2. 2017 do 10.00 ure.
- Javno odpiranje ponudb bo 17. 2. 2017 ob 11.00 uri.


Lep pozdrav,


Pripravila:
Alenka Mihelčič