Dosje javnega naročila 000627/2017
Naročnik: SŽ - VIT, d.o.o., Zaloška cesta 217, 1000 Ljubljana
Blago: Rezervni deli osnih pogonov DMV serije 711
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 268.879,62 EUR

JN000627/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 30.01.2017
JN000627/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.06.2017
JN000627/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.06.2017
JN000627/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 20.10.2017
JN000627/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.10.2017
JN000627/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 20.10.2017

    JN000627/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
https://www.sz-vit.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/186013/Rezervni_deli_osnih_pogonov_DMV_serije_711.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslednji naslov:
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sandi Mesarič
sandi.mesaric@slo-zeleznice.si
+386 12914532

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rezervni deli osnih pogonov DMV serije 711
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Rezervni deli osnih pogonov DMV serije 711
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: SŽ-VIT d.o.o., Center Ptuj, Osojnikova cesta 6, 2250 Ptuj, Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Rezervni deli osnih pogonov DMV serije 711
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 19
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
Predvideno najmanjše število: 1
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.03.2017   08:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2017   10:00

Dodatne informacije:
Javno odpiranje ponudb bo izvedeno 2.3.2017 ob 9.00 uri na naslovu, navedenem v razpisni dokumentaciji.VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.02.2017   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ponudbeni predračun vsebuje veliko pozicij, ki so dobavljive le kot rezervni deli saj ne posedujete risb oz. natančnejših informacij o teh rezervnih delih.

Primer: zobniki so brez podatka modula in števila zob.

Po drugi strani pa so v ponudbenem predračunu tudi pozicije kjer lahko prepoznamo vse potrebne podatke za ponudbo.

Ker ne moremo ponuditi vseh postavk iz popisa Vas sprašujemo ali lahko ponudimo posamezne postavke iz popisa?

Ali lahko naročnik odda naročilo po posameznih pozicijah in ne kot celoten sklop?

Predvidevamo namreč, da bo težko en ponudnik ponudil vse rezervne dele.ODGOVOR
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji, je v točki 2.2 Ponudba za del razpisanega javnega naročila navedeno: "Ponudnik lahko odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezno pozicijo. Variantne ponudbe niso dovoljene."

Lep pozdrav

Datum objave: 20.02.2017   12:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na reference ponudnika (razpisni obrazec 13) sprašujemo, ali lahko za referenco dostavimo potrdilo proizvajalca delov, ki so navedena v razpisu in so bila dobavljena železniškemu prevoznemu podjetju ali pooblaščeni servisni delavnici ali proizvajalcu železniških vozil?
Ali lahko damo reference za podoben program rezervnih delov ali točno za razpisane rezervne dele?
Glede na dosedanje zahteve novi ponudniki, ki do sedaj niso dobavljali delov, ki so predmet tega javnega naročila, ne morejo oddati ponudbe.

ODGOVOR
Spoštovani,
kot referenco lahko predložite potrdilo proizvajalca delov, ki so navedena v razpisu in so bila dobavljena železniškemu prevoznemu podjetju ali pooblaščeni delavnici za vzdrževanje železniških vozil, ki so članice UIC, ali proizvajalcu železniških vozil.
Potrebno je navesti podatke za zaključene dobave rezervnih delov, ki so predmet tega javnega naročila.

Lep pozdrav