Dosje javnega naročila 003092/2017
Naročnik: OBČINA IDRIJA, Mestni trg 1, 5280 Idrija
Gradnje: Gasilski dom Vojsko
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 539.634,83 EUR

JN003092/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.04.2017
JN003092/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.04.2017
JN003092/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.05.2017
JN003092/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.05.2017
JN003092/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.07.2017
JN003092/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.07.2017
Zahtevek za revizijo

    JN003092/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IDRIJA
Mestni trg 1
5280
SI
Idrija
Slovenija
Občina Idrija, Maja Petrovčič
Maja.Petrovcic@Idrija.si
+386 53734509
+386 53734531

Internetni naslovi
http://www.idrija.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.idrija.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gasilski dom Vojsko
Referenčna številka dokumenta: 351-0040/2006
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je izgradnja gasilskega doma na Vojskem, nakup opreme za potrebe delovanja društev, ki bodo imela prostore v 1. nadstropju objekta ter ureditev parkirišča.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216121
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI023 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Center vasi Vojsko
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je izgradnja gasilskega doma na Vojskem, nakup opreme za potrebe delovanja društev, ki bodo imela prostore v 1. nadstropju objekta ter ureditev parkirišča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z določbami razpisne dokumentacije
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z določbami razpisne dokumentacije

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z določbami razpisne dokumentacije

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z določbami razpisne dokumentacije

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.05.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.05.2017   10:00
Kraj: Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280 Idrija, sejna soba

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Pooblaščeni predstavniki ponudnika s pooblastilomOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 05.05.2017   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IDRIJA
Mestni trg 1
5280
Idrija
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.04.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2017   08:45
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, na spletni strani občine, ne najdem razpisne dokumentacije. Prosim vas za usmeritev.

ODGOVOR
Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika.


Datum objave: 12.04.2017   14:18
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo da nemudoma objavi sheme oken in vrat
bolj točno definira ponikovalnico lovilec in lovilec garaže ker na take
popise se ne da izdelati ponudbe

ODGOVOR
Vezano na zastavljena vprašanja naročnik podaja sledeča pojasnila:
1) Sheme oken in vrat so razvidne iz Tehničnega poročila- arhitektura
2) Podatki za lovilnika:
-7.10 Lovilnik parkirišče/ Koalescentni lovilec olja, kot npr. model nDMS 12, LO NV 10
-7.11 Lovilnik iz garaže/ Koalescentni lovilec olja - kot npr. model nDMS 3, LO NV 3


Datum objave: 12.04.2017   14:22
VPRAŠANJE
Glede na to da manjkajo podatki in so popisi zelo nejasni v mes pa so še prazniki
investitorja pozivamo da podaljša rok za oddajo

ODGOVOR
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.Datum objave: 14.04.2017   07:34
VPRAŠANJE
Ali so notranja vrat lesena masivna ali klasična notranja vrata

ODGOVOR
Vezano na postavljeno vprašanje naročnik pojasnjuje, da so notranja vrata klasična notranja vrata.


Datum objave: 14.04.2017   07:50
VPRAŠANJE
Naročnik naj bolj natančno opredeli postavko 17.01 ali so to stene in če so kakšna je debelina, vmesna izolacija in
19.01 kakšen je tip stopa in kakšna je debelina izolacije če je potrebna


ODGOVOR
Vezano na postavljena vprašanja naročnik pojasnjuje:
Postavka 17.01 - obloga strešne konstrukcije iz mavčnokartonskih plošč, debelina izolacije je 20 cm.
Postavka 19.01 - strop iz mavčnokartonskih plošč, debelina izolacije je 20 cm.Datum objave: 20.04.2017   09:19
VPRAŠANJE
Prosimo vas za obrazce RD v Word obliki.

Hvala

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanje naročnik pojasnjuje, da so bili obrazci v word obliki objavljeni istočasno kot obrazci v .pdf obliki.


Datum objave: 21.04.2017   12:35
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, da bo skladen z ZJN-3, kjer mora biti objava na portalu sorazmerna zahtevnosti priprave ponudbe. Predmet konkretnega javnega naročila je zelo kompleksen objava pa je manj kot en mesec, s tem da so še prazniki vmes.
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, v nasprotnem primeru bomo primorani uveljavljati pravno varstvo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Vezano na zastavljeno vprašanje je naročnik na Portalu javnih naročil že objavil popravek in sicer podaljšuje rok za oddajo ponudb na 15.5.2017 do 9.00.Datum objave: 21.04.2017   12:36
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb, saj je čas praznikov in sploh prvi teden v maju je veliko zaposlenih na kolektivnem dopustu, prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudb.
Pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik je na zastavljeno vprašanje že odgovoril.