Dosje javnega naročila 000747/2017
Naročnik: SŽ, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov
ZJN-3: Odprti postopek

JN000747/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.02.2017
JN000747/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.02.2017
JN000747/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.04.2017
JN000747/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.06.2017

    JN000747/2017-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2017/S 023-039667
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Tovorni promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Potniški promet, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/

SŽ - ŽIP, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-zip.si/

SŽ - VIT, d.o.o.
Zaloška cesta 217
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.sz-vit.si/

SŽ - ŽGP Ljubljana, d.d.
Ob zeleni jami 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
https://www.sz-zgp.si/

FERSPED, d.o.o.
Parmova ulica 37
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.fersped.si/

KAMNOLOM VERD d.o.o.
Verd 145
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://kamnolom-verd.si/

Prometni institut Ljubljana d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Slobodanka Rosić
slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si
+386 12914439
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.prometni-institut.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/186108/RD_-_Mobilna_telefonija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
64212000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Storitve mobilne telefonije in storitve prenosa podatkov ter nakup mobilnih aparatov.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Tako kot je to zapisano v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2017   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.03.2017   12:00
Kraj: Ljubljana


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2017   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
30.01.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2017   14:02
VPRAŠANJE
Prosimo za definicijo poimenovanja "prestižna znamka" mobilnega telefona?

ODGOVOR
Definicija "prestižna znamka" se črta iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 16.02.2017   09:27
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, str. 16, točka 6.2.2 Splošne tehnične zahteve za vse mobilne aparate, zahtevate: "ponudba originalne dodatne opreme (polnilci, baterije, slušalke, avtomobilska napeljava..)". Želeli bi opozoriti, da vsi proizvajalci za svoje aparate ne ponujajo originalne dodatne
opreme, ampak je za nekatere aparate ter določeno opremo (npr. Etujiji, avtoinštalacije, ...)
dodatna oprema od drugih proizvajalcev. Prosimo, da ''originalne'' iz navedena razloga
izločite iz stavka.


V razpisni dokumentaciji, str. 15, točka 6.2 Mobilni aparati 6.2.1 Splošno, navajate; »Odzivni čas za prevzem mobilnega aparata v primeru okvare je v času garancijskega roka 6 ur ali manj. Rok za odpravo napake (popravilo ali zamenjava) je 10 dni od prevzema aparata v popravilo«
Prosim za popravek določila v dokumentaciji, saj z veljavno zakonodajo, ki ureja garancijski postopek, predpisani rok za popravilo izdelka 45 dni.V razpisni dokumentaciji, str. 14, točka 6 Tehnične zahteve, navajate: » Izbrani izvajalec bo moral (v kolikor bo to potrebno) opraviti brezplačen prenos storitev vseh številk (vseh naročniških razmerij). V brezplačen prenos se šteje tudi kopiranje podatkov na SIM karticah. Brezplačen prenos bo moral biti opravljen v sodelovanju z vsakim naročnikom (družbo) posebej in na lokacijah oziroma v prostorih posameznega naročnika.«
Prosimo za obrazložitev termina »brezplačni prenos. Ali se člen nanaša samo na trenutnega
(obstoječega) izvajalca storitev?

V razpisni dokumentaciji, str. 24, točka 13.1. Jezik javnega naročanja, zahtevate: »Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku«. Prosimo za pojasnilo ali je lahko del tehnične specifikacije tudi v tujem (angleškem) jeziku, ob predpostavki, da bo v slovenskem jeziku predložen večinski del dokumentacije, pri čemer bo iz dela dokumentacije v slovenskem jeziku naročnik lahko jasno razbral, da ponujene mobilne naprave in programska oprema ustrezajo naročnikovim zahtevam.

V razpisni dokumentaciji, str. 15, v točki 6.2 Mobilni aparati, zahtevae »Zahteve Izvajalec mora v razredu 4 ponuditi vsaj 2 (dva) različna mobilna aparata po enaki ceni, z različnima operacijskima sistemoma, od katerih mora biti eden Android in drugi iOS« v enaki točki 6.2. pa zahtevate ». Garancija za vso opremo je najmanj 24 mesecev in začne teči z dnem prevzema posameznega aparata.«
Želeli bi opozoriti da proizvajalec Apple ponuja garancijsko obdobje 12 mesecev in predlagamo da zahtevo po mobilnih aparatov proizvajalca Apple umaknite ali spremenite zahtevo za 24 mesečno garancijsko obdobje.


ODGOVOR

V razpisni dokumentaciji, str. 16, točka 6.2.2 Splošne tehnične zahteve za vse mobilne aparate, zahtevate: "ponudba originalne dodatne opreme (polnilci, baterije, slušalke, avtomobilska napeljava..)". Želeli bi opozoriti, da vsi proizvajalci za svoje aparate ne ponujajo originalne dodatne
opreme, ampak je za nekatere aparate ter določeno opremo (npr. Etujiji, avtoinštalacije, ...)
dodatna oprema od drugih proizvajalcev. Prosimo, da ''originalne'' iz navedena razloga
izločite iz stavka.

ODGOVOR: Zahteva: "ponudba originalne dodatne opreme (polnilci, baterije, slušalke, avtomobilska napeljava..)". se črta iz razpisne dokumentacije

V razpisni dokumentaciji, str. 15, točka 6.2 Mobilni aparati 6.2.1 Splošno, navajate; »Odzivni čas za prevzem mobilnega aparata v primeru okvare je v času garancijskega roka 6 ur ali manj. Rok za odpravo napake (popravilo ali zamenjava) je 10 dni od prevzema aparata v popravilo«
Prosim za popravek določila v dokumentaciji, saj z veljavno zakonodajo, ki ureja garancijski postopek, predpisani rok za popravilo izdelka 45 dni.

ODGOVOR: Naročnikova zahteva ostane nespremenjena.

V razpisni dokumentaciji, str. 14, točka 6 Tehnične zahteve, navajate: » Izbrani izvajalec bo moral (v kolikor bo to potrebno) opraviti brezplačen prenos storitev vseh številk (vseh naročniških razmerij). V brezplačen prenos se šteje tudi kopiranje podatkov na SIM karticah. Brezplačen prenos bo moral biti opravljen v sodelovanju z vsakim naročnikom (družbo) posebej in na lokacijah oziroma v prostorih posameznega naročnika.«
Prosimo za obrazložitev termina »brezplačni prenos. Ali se člen nanaša samo na trenutnega
(obstoječega) izvajalca storitev?

ODGOVOR: Brezplačen prenos pomeni brez zaračunavanja stroškov storitev prenosa v primeru, da bo izbran drug izvajalec in ne sedanji (obstoječi) izvajalec.

V razpisni dokumentaciji, str. 24, točka 13.1. Jezik javnega naročanja, zahtevate: »Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku«. Prosimo za pojasnilo ali je lahko del tehnične specifikacije tudi v tujem (angleškem) jeziku, ob predpostavki, da bo v slovenskem jeziku predložen večinski del dokumentacije, pri čemer bo iz dela dokumentacije v slovenskem jeziku naročnik lahko jasno razbral, da ponujene mobilne naprave in programska oprema ustrezajo naročnikovim zahtevam.

ODGOVOR: Tehnična dokumentacija je lahko v angleškem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, lahko to zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika.

V razpisni dokumentaciji, str. 15, v točki 6.2 Mobilni aparati, zahtevae »Zahteve Izvajalec mora v razredu 4 ponuditi vsaj 2 (dva) različna mobilna aparata po enaki ceni, z različnima operacijskima sistemoma, od katerih mora biti eden Android in drugi iOS« v enaki točki 6.2. pa zahtevate ». Garancija za vso opremo je najmanj 24 mesecev in začne teči z dnem prevzema posameznega aparata.«
Želeli bi opozoriti da proizvajalec Apple ponuja garancijsko obdobje 12 mesecev in predlagamo da zahtevo po mobilnih aparatov proizvajalca Apple umaknite ali spremenite zahtevo za 24 mesečno garancijsko obdobje.

ODGOVOR: Naročnikova zahteva glede garancije ostane nespremenjena.


Datum objave: 16.02.2017   09:36
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, v točki 5.1.2 Pogoji za sodelovanje – B Ekonomska in finančna sposobnost (str. 12) navedeno, da je potrebno predložiti potrdila vseh bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt transakcijski račun.
Prosim za pojasnilo ali je lahko skupek teh potrdil nadomesti samo eno potrdilo BON2?

ODGOVOR
Način dokazovanja ostane nespremenjen: gospodarski subjekt predloži potrdila vseh bank.


Datum objave: 16.02.2017   09:37
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, str. 15, v točki 6.2.1 Splošno, navajate: »Naročnik oz. družba bo mobilne aparate naročala po potrebi in na odpoklic. Pri tem velja, da lahko naročnik (družba) v času trajanja pogodbe nabavi največ dva mobilna aparata na enega uporabnika (velja za brezhibno delujoče mobilne aparate).« Prosim za obrazložitev termina »odpoklic«?

ODGOVOR
Odpoklic pomeni posamezno naročilo.Datum objave: 16.02.2017   09:55
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, str. 15, v točki 6.2.1 Splošno zahtevate: »Za čas popravila mora izbrani ponudnik na zahtevo naročnika ob prevzemu mobilnega aparata ponuditi naročniku enakovreden nadomestni aparat.« Prosim za popravek oziroma izločitev termina »enakovreden«, saj ponudnik v času popravila, lahko zagotovi aparat, ki ga ima takrat na zalogi.

ODGOVOR
Iz razpisne se črta “enakovreden”. Namesto tega se zapiše: nadomestni aparat mora izpolnjevati vsaj minimalne tehnične zahteve, definirane za razred 1.Datum objave: 16.02.2017   10:00
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, str. 15, v točki 6.3 Povezava telefonske centrale naročnika s centralo izvajalca, zahtevate: »Vzpostaviti stanje, kot je navedeno na zgornji blok shemi:
- vzpostaviti povezavo med naročnikom (tehnični prostor na Vilharjevi 18, Ljubljana) in ponudnikom preko 1 x 2MB - E1 (SDSS1) povezave.
- klici preko naročnika se morajo navzven predstaviti s številko, ki je del numeracijskega prostora SŽ ( 0X 29 XXXXX) - CLIP (call line identification presentation), cca. 2000 internih številk.
- omogočen mora biti povratni klic na interno številko oz. njeno pripadajočo GSM številko, za naročnike, ki bodo v skupini z možnostjo klica v mobilna omrežja, za kar mora biti izdelana transformacjska tabela na strani ponudnika.
- stroški pogovorov iz internih številk v mobilno omrežje morajo biti enaki, kot za pogovore v GSM omrežju, pri čemer se klici na naročniške številke skupine SŽ ( 0X 29 XXXXX) obravnavajo kot klici znotraj skupine
- sistem mora omogočati obračunavanje stroškov po posamezni interni številki, ki je preko določenega uporabniškega profila dostopno pooblaščenim delavcem naročnika
- račun se izstavlja v pisni obliki, podatki za interno obračunavanje v elektronski obliki«

Prosimo za pojasnilo glede neskladne zahteve po različni prezentaciji odhodnih (fix numeracija) in povratnih/dohodnih (interno številko oz. njeno pripadajočo GSM številko)?
Prosim za pojasnilo ali mora ponudnik zagotoviti priklop na mobilno ali na fiksno centralo?

Želeli bi opozoriti, da morebitni priklop na fiksno centralo preko 1 x 2MB - E1 (SDSS1) povezave ni predmet javnega naročila in predlagamo da zahtevo umaknete iz razpisne dokumentacije.


ODGOVOR
Iz razpisne dokumentacije se črta: "omogočen mora biti povratni klic na interno številko oz. njeno pripadajočo GSM številko, za naročnike, ki bodo v skupini z možnostjo klica v mobilna omrežja, za kar mora biti izdelana transformacjska tabela na strani ponudnika."
Namesto tega zahteva naročnika glasi: "omogočen mora biti povratni klic na klicočo številko SŽ (0X 29 XXXXX)."

Ponudnik mora zagotoviti priklop na fiksno centralo SŽ.

Naročnikova zahteva glede priklopa na fiksno centralo preko 1 x 2MB - E1 (SDSS1) ostane nespremenjena.


Datum objave: 17.02.2017   09:13
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, str. 18, točka 6.2.3 Tehnične zahteve, razred 4 Visoki poslovni razred, v specifikacijah aparatov zahtevate: »Minimalne tehnične zahteve: »možnost povezave z drugimi napravami preko bluetooth tehnologije«. Želeli bi vas opozoriti, da iOS ne omogoča povezave z drugimi napravami prek bluetootha razen prenos audio datotek, torej omogoča povezavo z bluetooth slušalkami, ne pa tudi povezavo med različnimi telefoni. Prosim za točno obrazložitev zahteve povezovanja z drugimi napravami preko bluetootha?

ODGOVOR
Zahteva: "možnost povezave z drugimi napravami preko bluetooth tehnologije" se črta iz razpisne dokumentacije.Datum objave: 24.02.2017   12:08
VPRAŠANJE
1.Poglavje II, točka 3, str. 5 – ali je mogoče oceniti možna odstopanja od okvirnega števila naročniških razmerij in okvirnega števila nakupa mobilnih aparatov, pri katerih cena ostaja fiksna, saj ponudniki lahko dajo optimalno ponudbo le v primeru, da so ocenjeni odstopi od okvirnih količin? Poleg tega vas prosimo, če nam lahko posredujete podatek o pretekli porabi na način, kot ga je npr. naročnik Slovenski državni gozdovi predstavil v svoji razpisni dokumentaciji (JN007139/2016-K01) na str. 46 , ki je dostopna na portalu javnega naročanja na povezavi http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=186932.
2.Poglavje II, točka 5.1 A, str. 9 – Prosimo, če lahko pojasnite katere osebe so mišljene, kot »vse osebe, ki imajo pooblastila, za zastopanje, odločanje ali nadzor«. Ali so s tem mišljeni vsi vodilni delavci, ki imajo kakršnakoli pooblastila za podpisovanje? Menimo, da bi s tako interpretacijo preveč širili krog oseb, ki sodijo med člane upravljanja, vodenja oziroma nadzora in predlagamo, da se zahteva interpretira na način, kot pri ostalih razpisih, torej tako, da se izjave predložijo za člane uprave, prokuriste in člane nadzornega sveta.
3.Poglavje II, točka 5.1.2 B, str. 12 – prosim pojasnite rok za predložitev potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun – ali je to do roka oddaje ponudb ali v skladu z zakonodajo kasneje po izbiri ponudnika?
4.Poglavje II, točka 5.1.2 C, str. 13 v zvezi z Obrazcem 1 – prosimo pojasnite ali se zahtevana pokritost nanaša na pokritost z lastnim signalom posameznega ponudnika, ali je zahtevi mogoče zadostiti tudi z nacionalnim gostovanjem in kakšne zahteve je potrebno v tem primeru izpolnjevati – ali se smatra, da gre za ponudbo s podizvajalcem?
5.Poglavje II, točka 6.1.3, str. 14 – Prosim pojasnite ali v zvezi z ločenimi računi prevzemate posledice, da v primeru, da posameznik ločenega računa za zasebno porabo ne bo plačal, izvajalec lahko blokira celotno uporabniško številko, torej tako za poslovno, kot za zasebno porabo?


ODGOVOR
1.Poglavje II, točka 3, str. 5 – ali je mogoče oceniti možna odstopanja od okvirnega števila naročniških razmerij in okvirnega števila nakupa mobilnih aparatov, pri katerih cena ostaja fiksna, saj ponudniki lahko dajo optimalno ponudbo le v primeru, da so ocenjeni odstopi od okvirnih količin? Poleg tega vas prosimo, če nam lahko posredujete podatek o pretekli porabi na način, kot ga je npr. naročnik Slovenski državni gozdovi predstavil v svoji razpisni dokumentaciji (JN007139/2016-K01) na str. 46 , ki je dostopna na portalu javnega naročanja na povezavi http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=186932.

ODGOVOR:
Ni možno oceniti odstopanja zato navedba, da gre za okvirne količine, ki so opredeljene na podlagi pretekle, 3 (tri) letne porabe vseh družb v skupini SŽ skupaj, in so namenjene zgolj lažji pripravi ponudbenega predračuna in primerjavi ponudb. Naročnik ne more opredeliti pretekle porabe.

2.Poglavje II, točka 5.1 A, str. 9 – Prosimo, če lahko pojasnite katere osebe so mišljene, kot »vse osebe, ki imajo pooblastila, za zastopanje, odločanje ali nadzor«. Ali so s tem mišljeni vsi vodilni delavci, ki imajo kakršnakoli pooblastila za podpisovanje? Menimo, da bi s tako interpretacijo preveč širili krog oseb, ki sodijo med člane upravljanja, vodenja oziroma nadzora in predlagamo, da se zahteva interpretira na način, kot pri ostalih razpisih, torej tako, da se izjave predložijo za člane uprave, prokuriste in člane nadzornega sveta.

ODGOVOR:
Izjave predložijo vsi člani uprave, vsi člani nadzornega organa, direktorji, prokuristi in osebe pooblaščene za zastopanje v predmetnem javnem naročilu.

3.Poglavje II, točka 5.1.2 B, str. 12 – prosim pojasnite rok za predložitev potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun – ali je to do roka oddaje ponudb ali v skladu z zakonodajo kasneje po izbiri ponudnika?

ODGOVOR:
Potrdila bank morajo odražati stanje: v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo tega javnega naročila. Zahteva naročnika glasi: Gospodarski subjekt v zadnjih 6 (šestih) mesecih pred objavo tega javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa. V kolikor ima gospodarski subjekt več transakcijskih računov velja to za vse račune.
Naročnik bo preveril izpolnjevanje tega pogoja.

4.Poglavje II, točka 5.1.2 C, str. 13 v zvezi z Obrazcem 1 – prosimo pojasnite ali se zahtevana pokritost nanaša na pokritost z lastnim signalom posameznega ponudnika, ali je zahtevi mogoče zadostiti tudi z nacionalnim gostovanjem in kakšne zahteve je potrebno v tem primeru izpolnjevati – ali se smatra, da gre za ponudbo s podizvajalcem?

ODGOVOR: Zahteva glede pokritosti ni definirana. Ponudnik jo lahko zagotavlja (izpolnjuje) z lastnim signalom ali z gostovanjem.

5.Poglavje II, točka 6.1.3, str. 14 – Prosim pojasnite ali v zvezi z ločenimi računi prevzemate posledice, da v primeru, da posameznik ločenega računa za zasebno porabo ne bo plačal, izvajalec lahko blokira celotno uporabniško številko, torej tako za poslovno, kot za zasebno porabo?

ODGOVOR:
Naročnik z ločenimi računi prevzame posledice, da v primeru, da posameznik ločenega računa za zasebno porabo ne bo plačal, izvajalec lahko blokira celotno uporabniško številko, z zahtevo, da mora izvajalec naročnika o tem vsaj 14 dni prej obvestiti. V primeru naročnikove zahteve po izdaji ločenih računov se sklene tripartitna pogodba.


Datum objave: 24.02.2017   12:16
VPRAŠANJE
Poglavje II, točka 6.2.2., str. 16 - Proizvajalci trenutno na trgu zagotavljajo garancijsko obdobje za aparate 12 mesecev in 6 mesecev za baterije. Daljše obdobje garancije, kot ga zagotavljajo proizvajalci, je mogoče zagotoviti le ob nesorazmerno večjih stroških, ki jih bodo morali ponudniki vračunati v ceno. Ponudniki bodo morali za vse kupljene aparate zaračunati dvojno ceno, ker bodo v primeru okvare morali zagotoviti nove aparate. Cena bo tako višja, kot bi bila, če bi se naročnik držal zahtev, ki jih izpolnjujejo proizvajalci. V takem primeru bi namreč ponudniki ponudili za polovico nižjo ceno vseh aparatov, in tudi če bi se po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, bi naročnik bil največ na isti ceni, kot jo bodo morali ponudniki ponuditi ob sedanjih pogojih. Ker pa se najverjetneje ne bodo po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, pa je zaradi manjše količine aparatov, ki bi se po izteku garancijske dobe okvarile, nesmiselno in neekonomično plačevati dvojno ceno že vnaprej. Predlagamo spremembo razpisne dokumentacije, da bo skladna s ponudbo proizvajalcev naprav, ki so predmet predmetnega naročila, na trgu.

Poglavje II, točka 6.2.1, str. 15 - Naročnik zahteva za čas popravila ustrezno nadomestno opremo, zato ni nobenega razloga, da bi ne dopustil standardnega roka za odpravo napake 45 dni, saj lahko v tem času naročnik nemoteno uporablja nadomestno opremo, s podaljšanim časom popravila pa bo naročnik zagotovil, da bodo ponudbe ponudnikov bolj ekonomične. Ponudniki bi morali v primeru 10 dnevnega roka namreč v ceno vračunati tudi nadstandardno vzdrževanje. Takšna zahteva naročnika je torej najmanj neekonomična in tako v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik potrdi navedeno možnost 45-dnevnega roka popravila ob upoštevanju zgornje predpostavke.

oglavje II. točka 7, str. 20 v zvezi z Obrazec 3, člen 7. – Prosimo pojasnite ali mora biti finančno zavarovanje nujno menica ali je lahko tudi bančna garancija? V členu 7. Obrazca 3 se pojma menica in bančna garancija izmenjujeta – prosimo pojasnite, da je v obeh primerih mišljeno eno finančno zavarovanje. Pojasnite prosim tudi ali bo (i) finančno zavarovanje za dobro izvedbo del unovčeno šele po predhodnem pozivu in dodatnem roku za izpolnitev (ii) ali bo unovčeno le za najhujše kršitve (iii) ali pa bo unovčeno brez predhodnega poziva in dodatnega roka (iv) ali bo unovčeno za kršitve kakršnekoli narave in intenzitete?

Obrazec 3, člen 4. in 5. – ali je rok dobave 5 delovnih dni podaljšljiv, če obstajajo opravičljivi razlogi (npr. aparatov proizvajalec nima na zalogi)? Ali se bo pogodbena kazen za zamudo obračunala samo za zamude v skladu s členom 4. Obrazca 3 ali tudi za druge zamude? Ali se bo pogodbena kazen za zamudo obračunala (i) šele po predhodnem pozivu in dodatnem roku za izpolnitev ali (ii) le za najhujše kršitve (iii) ali pa brez predhodnega poziva in dodatnega roka (iv) ali za kršitve kakršnekoli narave in intenzitete?

Obrazec 3, člen 11 - ali je rok dobave 6 ur za odzivnost vezan na odzivnost v času delovnih ur? Ali je rok 10 dni za odpravo napake podaljšljiv, če obstajajo opravičljivi razlogi (npr. aparatov / rezervnih delov proizvajalec nima na zalogi)?


ODGOVOR
Poglavje II, točka 6.2.2., str. 16 - Proizvajalci trenutno na trgu zagotavljajo garancijsko obdobje za aparate 12 mesecev in 6 mesecev za baterije. Daljše obdobje garancije, kot ga zagotavljajo proizvajalci, je mogoče zagotoviti le ob nesorazmerno večjih stroških, ki jih bodo morali ponudniki vračunati v ceno. Ponudniki bodo morali za vse kupljene aparate zaračunati dvojno ceno, ker bodo v primeru okvare morali zagotoviti nove aparate. Cena bo tako višja, kot bi bila, če bi se naročnik držal zahtev, ki jih izpolnjujejo proizvajalci. V takem primeru bi namreč ponudniki ponudili za polovico nižjo ceno vseh aparatov, in tudi če bi se po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, bi naročnik bil največ na isti ceni, kot jo bodo morali ponudniki ponuditi ob sedanjih pogojih. Ker pa se najverjetneje ne bodo po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, pa je zaradi manjše količine aparatov, ki bi se po izteku garancijske dobe okvarile, nesmiselno in neekonomično plačevati dvojno ceno že vnaprej. Predlagamo spremembo razpisne dokumentacije, da bo skladna s ponudbo proizvajalcev naprav, ki so predmet predmetnega naročila, na trgu.

ODGOVOR: Zahteva naročnika glede garancije ostaja nespremenjena.

Poglavje II, točka 6.2.1, str. 15 - Naročnik zahteva za čas popravila ustrezno nadomestno opremo, zato ni nobenega razloga, da bi ne dopustil standardnega roka za odpravo napake 45 dni, saj lahko v tem času naročnik nemoteno uporablja nadomestno opremo, s podaljšanim časom popravila pa bo naročnik zagotovil, da bodo ponudbe ponudnikov bolj ekonomične. Ponudniki bi morali v primeru 10 dnevnega roka namreč v ceno vračunati tudi nadstandardno vzdrževanje. Takšna zahteva naročnika je torej najmanj neekonomična in tako v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik potrdi navedeno možnost 45-dnevnega roka popravila ob upoštevanju zgornje predpostavke.

ODGOVOR: Zahteva naročnika glede roka za odpravo napak ostaja nespremenjena.

oglavje II. točka 7, str. 20 v zvezi z Obrazec 3, člen 7. – Prosimo pojasnite ali mora biti finančno zavarovanje nujno menica ali je lahko tudi bančna garancija? V členu 7. Obrazca 3 se pojma menica in bančna garancija izmenjujeta – prosimo pojasnite, da je v obeh primerih mišljeno eno finančno zavarovanje. Pojasnite prosim tudi ali bo (i) finančno zavarovanje za dobro izvedbo del unovčeno šele po predhodnem pozivu in dodatnem roku za izpolnitev (ii) ali bo unovčeno le za najhujše kršitve (iii) ali pa bo unovčeno brez predhodnega poziva in dodatnega roka (iv) ali bo unovčeno za kršitve kakršnekoli narave in intenzitete?

ODGOVOR: Naročnik zahteva menico z menično izjavo. V 7. členu obrazca 3 (pogodba) je najprej navedeno, da mora izvajalec izročiti menico z menično izjavo, v nadaljevanju pa: garancija (in ne bančna garancija) velja ves čas izvajanja pogodbenih del in se sprosti 30 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe. Kot garancija je mišljena menica z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
- če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če ponudnik ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe,
- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Obrazec 3, člen 4. in 5. – ali je rok dobave 5 delovnih dni podaljšljiv, če obstajajo opravičljivi razlogi (npr. aparatov proizvajalec nima na zalogi)? Ali se bo pogodbena kazen za zamudo obračunala samo za zamude v skladu s členom 4. Obrazca 3 ali tudi za druge zamude? Ali se bo pogodbena kazen za zamudo obračunala (i) šele po predhodnem pozivu in dodatnem roku za izpolnitev ali (ii) le za najhujše kršitve (iii) ali pa brez predhodnega poziva in dodatnega roka (iv) ali za kršitve kakršnekoli narave in intenzitete?

ODGOVOR: Rok dobave je podaljšljiv samo iz razlogov, ki niso na strani izvajalca (razlogi na strani naročnika ali višje sile). Naročnik lahko zaračuna pogodbeno kazen do vključno 10 dni (koledarskih) zamude. Za nadaljnjo zamudo lahko naročnik izvajalcu unovči zavarovanje za dobro pogodbenih obveznosti.

Obrazec 3, člen 11 - ali je rok dobave 6 ur za odzivnost vezan na odzivnost v času delovnih ur? Ali je rok 10 dni za odpravo napake podaljšljiv, če obstajajo opravičljivi razlogi (npr. aparatov / rezervnih delov proizvajalec nima na zalogi)?

ODGOVOR: Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji: v primeru, da napaka oz. okvara na mobilnem aparatu ni odpravljena v roku 10 dni mora ponudnik zamenjati mobilni aparat z novim.


Datum objave: 24.02.2017   12:19
VPRAŠANJE
Poglavje II, točka 6.2.1, str. 15 - Naročnik zahteva za čas popravila ustrezno nadomestno opremo, zato ni nobenega razloga, da bi ne dopustil standardnega roka za odpravo napake 45 dni, saj lahko v tem času naročnik nemoteno uporablja nadomestno opremo, s podaljšanim časom popravila pa bo naročnik zagotovil, da bodo ponudbe ponudnikov bolj ekonomične. Ponudniki bi morali v primeru 10 dnevnega roka namreč v ceno vračunati tudi nadstandardno vzdrževanje. Takšna zahteva naročnika je torej najmanj neekonomična in tako v nasprotju s temeljnimi načeli javnega naročanja. Predlagamo, da naročnik potrdi navedeno možnost 45-dnevnega roka popravila ob upoštevanju zgornje predpostavke.

ODGOVOR
Naročnikova zahteva glede odprave napak ostaja nespremenjena.


Datum objave: 24.02.2017   12:20
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji, str. 15, v točki 6.2 Mobilni aparati, zahtevae »Zahteve Izvajalec mora v razredu 4 ponuditi vsaj 2 (dva) različna mobilna aparata po enaki ceni, z različnima operacijskima sistemoma, od katerih mora biti eden Android in drugi iOS« v enaki točki 6.2. pa zahtevate ». Garancija za vso opremo je najmanj 24 mesecev in začne teči z dnem prevzema posameznega aparata.«
Želeli bi opozoriti da proizvajalec Apple ponuja garancijsko obdobje 12 mesecev in predlagamo da zahtevo po mobilnih aparatov proizvajalca Apple umaknite ali spremenite zahtevo za 24 mesečno garancijsko obdobje.

ODGOVOR: Naročnikova zahteva glede garancije ostane nespremenjena.

Prosim za dodatno pojasnilo:
Poglavje II, točka 6.2.2., str. 16 - Proizvajalci trenutno na trgu zagotavljajo garancijsko obdobje za aparate 12 mesecev in 6 mesecev za baterije. Daljše obdobje garancije, kot ga zagotavljajo proizvajalci, je mogoče zagotoviti le ob nesorazmerno večjih stroških, ki jih bodo morali ponudniki vračunati v ceno. Ponudniki bodo morali za vse kupljene aparate zaračunati dvojno ceno, ker bodo v primeru okvare morali zagotoviti nove aparate. Cena bo tako višja, kot bi bila, če bi se naročnik držal zahtev, ki jih izpolnjujejo proizvajalci. V takem primeru bi namreč ponudniki ponudili za polovico nižjo ceno vseh aparatov, in tudi če bi se po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, bi naročnik bil največ na isti ceni, kot jo bodo morali ponudniki ponuditi ob sedanjih pogojih. Ker pa se najverjetneje ne bodo po izteku garancijske dobe okvarili vsi aparati, pa je zaradi manjše količine aparatov, ki bi se po izteku garancijske dobe okvarile, nesmiselno in neekonomično plačevati dvojno ceno že vnaprej. Predlagamo spremembo razpisne dokumentacije, da bo skladna s ponudbo proizvajalcev naprav, ki so predmet predmetnega naročila, na trgu.

ODGOVOR
Naročnikova zahteva glede garancije ostaja enaka. Ponudnik mora zagotoviti 24 mesecev garancije za vse mobilne aparate, ne glede na garancijo proizvajalca.Datum objave: 24.02.2017   12:20
VPRAŠANJE
Želeli bi vas opozoriti, da je bilo postavljeno veliko število vprašanj na katere še nismo prejeli odgovorov in predpostavljamo, da bodo v nadaljevanju potrebna dodana vprašanja. Rok za oddajo vprašanj je 24.2.2016 do 9 ure, tako da nimamo možnosti zastaviti dodatnih vprašanj na prejete odgovore. Prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo vprašanj in posledično roka za oddajo ponudbe

ODGOVOR
Naročnik bo objavil odgovore pravočasno, do roka določenega v razpisni dokumentaciji. Rok za oddajo vprašanj in oddajo ponudb ostane nespremenjen.