Dosje javnega naročila 000842/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Obnova ceste skozi Rateče (od gasilskega doma do stavbe KS)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 369.722,22 EUR

JN000842/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 06.02.2017
JN000842/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2017
JN000842/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.03.2017
JN000842/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2017

    JN000842/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova ceste skozi Rateče (od gasilskega doma do stavbe KS)
Referenčna številka dokumenta: 430-9/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova ceste skozi Rateče št. JP 689012 in del JP 689013 v dolžini 550 m, na odseku od gasilskega doma (Rateče št. 84) do stavbe KS (Rateče št. 22).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Rateče
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova ceste skozi Rateče št. JP 689012 in del JP 689013 v dolžini 550 m, na odseku od gasilskega doma (Rateče št. 84) do stavbe KS (Rateče št. 22). Naročilo obsega obnovo cestišča in cevovoda za pitno vodo, vključno z ureditvijo meteorne kanalizacije in javne razsvetljave. Na območju med avtobusno postajo in župniščem se ob cesti uredi tudi hodnik za pešce v dolžini cca. 97 m in širini 1,4 m ter oporni zid v dolžini cca. 50 m in višini do 1,2 m.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.02.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.05.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.02.2017   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
06.02.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2017   17:28
VPRAŠANJE
Ali se kot ustrezna referenca upošteva referenca ceste v sklopu komunalne infrastrukture?

ODGOVOR
Da, vendar mora biti iz referenčnega potrdila razviden podatek o površini asfaltiranja, ki se nanaša samo na obnovo ali novogradnjo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture.