Dosje javnega naročila NMV4138/2015
Naročnik: SENG d.o.o. 
Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 54.283,90 EUR

NMV4138/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.07.2015
NMV7074/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 05.11.2015
NMV7074/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.12.2015
    NMV4138/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja

Datum objave: 8. 7. 2015
Številka objave: NMV4138/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SENG d.o.o., Erjavčeva ulica 20, Kontakt: Erjavčeva ulica 20, V roke: Magda Zorn, SI-5000 Nova Gorica.
Tel. +386 53396383. Telefaks +386 53396315. E-pošta magda.zorn@seng.si.
Internetni naslovi: http://www.seng.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Meritve in ocena ozemljitvenega in strelovodnega sistema na ČHE Avče in HE na Soči
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: izvedba meritev in ocena ozemljitvenega in strelovodnega sistema na ČHE Avče in HE na Soči
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 71600000 (Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/13535-97662037082061477895/DZR_mer
itve_ozemljitve_strelovoda_3_7_2015.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 5. 8. 2015
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 5. 8. 2015
Čas: 13:00
Kraj: na sedežu naročnika, sejna soba
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 27. 7. 2015
Čas: 9:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 7. 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV7074/2015, Storitve: Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja; datum objave: 5. 11. 2015

.