Dosje javnega naročila NMV4051/2015
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 77.000,00 EUR

NMV4051/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 03.07.2015
NMV4216/2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 10.07.2015
NMV349/2016 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.01.2016
NMV349/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2016
NMV349/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2016
NMV349/2016-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2016
NMV349/2016-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2016
NMV349/2016-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2016
NMV349/2016-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2016
NMV349/2016-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 03.02.2016
    NMV4051/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Razne storitve popravila in vzdrževanja

Datum objave: 3. 7. 2015
Številka objave: NMV4051/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Slobodanka Rosić, V roke: Vložišče SŽ, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914439. Telefaks +386 12914833. E-pošta slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav na različnih lokacijah po Sloveniji.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 50800000 (Razne storitve popravila in vzdrževanja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/7869-21655092697281850976/RD-Redno
_vzdrzevanje_in_popravilo_klimatskih_naprav.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 20. 7. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 20. 7. 2015
Čas: 13:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 10. 7. 2015
Čas: 09:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 7. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav družb v skupini SŽ.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50800000 (Razne storitve popravila in vzdrževanja)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Redno vzdrževanje in popravilo klimatskih naprav v tehničnih prostorih družbe SŽ - Infrastruktura, d. o. o.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50800000 (Razne storitve popravila in vzdrževanja)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4216/2015, Razne storitve popravila in vzdrževanja; datum objave: 10. 7. 2015
  • NMV349/2016, Storitve: Razne storitve popravila in vzdrževanja; datum objave: 19. 1. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.07.2015   09:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za nedvoumen odgovor, ali so v postopek oddaje javnega naročila vključena pogajanja ali ne.
LP

ODGOVOR:
Tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji: Naročnik si, skladno z 2. odstavkom 36.a člena ZJNVETPS pridržuje pravico da, s ponudniki, ki bodo predložili formalno popolno ponudbo, izvede pogajanja.

Datum objave: 10.07.2015   09:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, ZJNVETPS določa: "Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja,
vendar mora to predvideti v povabilu k oddaji ponudb in/ali razpisi dokumentaciji"
Prosimo da upoštevate zakon, in se v naprej opredelite ali so v postopek vključena pogajanja ali ne.
V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek!

ODGOVOR:
Drugi odstavek 36. a člena ZJNVETPS določa: Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja, če je le-to ali možnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 10.07.2015   09:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, ZJNVETPS določa: "Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja,
vendar mora to predvideti v povabilu k oddaji ponudb in/ali razpisi dokumentaciji"
Prosimo da upoštevate zakon, in se v naprej opredelite ali so v postopek vključena pogajanja ali ne.
V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek!

ODGOVOR:
Drugi odstavek 36. a člena ZJNVETPS določa: Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja, če je le-to ali možnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 10.07.2015   09:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, ZJNVETPS določa: "Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja,
vendar mora to predvideti v povabilu k oddaji ponudb in/ali razpisi dokumentaciji"
Prosimo da upoštevate zakon, in se v naprej opredelite ali so v postopek vključena pogajanja ali ne.
V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek!

ODGOVOR:
Drugi odstavek 36. a člena ZJNVETPS določa: Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja, če je le-to ali možnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 10.07.2015   09:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, ZJNVETPS določa: "Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja,
vendar mora to predvideti v povabilu k oddaji ponudb in/ali razpisi dokumentaciji"
Prosimo da upoštevate zakon, in se v naprej opredelite ali so v postopek vključena pogajanja ali ne.
V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijski zahtevek!

ODGOVOR:
Drugi odstavek 36. a člena ZJNVETPS določa: Naročnik lahko v postopek oddaje naročila male vrednosti vključi tudi pogajanja, če je le-to ali možnost vključitve pogajanj v postopek oddaje naročila male vrednosti napovedal v objavi obvestila o naročilu male vrednosti ali razpisni dokumentaciji.