Dosje javnega naročila 007046/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: D-117/16; PGD, PZI - Sanacija brežin "Jelični Vrh– lokacija 2" nad cesto G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič od km 8,460 do km 8,595
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 78.467,96 EUR

JN007046/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.11.2016
JN007046/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.11.2016
JN007046/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.01.2017
JN007046/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.02.2017
JN007046/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2017
JN007046/2016-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 12.06.2018
Zahtevek za revizijo

    JN007046/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-117/16; PGD, PZI - Sanacija brežin "Jelični Vrh– lokacija 2" nad cesto G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič od km 8,460 do km 8,595
Referenčna številka dokumenta: 43001-209/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PGD, PZI - Sanacija brežin "Jelični Vrh – lokacija 2" nad cesto G2-102/1034 Sp. Idrija - Godovič od km 8,460 do km 8,595
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 49.538,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
reference odgovornega vodje projekta10%
reference posameznega odgovornega projektanta20%

Cena – Ponder:
70%
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007046/2016-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 08.11.2016


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
07.02.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 5
Število prejetih ponudb MSP-jev: 5
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
PROMICO d.o.o.
Dunajska cesta 106
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 90.163,93 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 49.538,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.02.2017