Dosje javnega naročila NMV2069/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Storitve: Druge storitve
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 493.812,82 EUR

NMV2069/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 30.03.2016
JN004093/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.07.2016
JN004093/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.07.2016
    NMV2069/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Druge storitve

Datum objave: 30. 3. 2016
Številka objave: NMV2069/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: melita.hocevar@slo-zeleznice.si, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914597. Telefaks +386 12914833. E-pošta melita.hocevar@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Montažna dela na vozni mreži.
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Montažna dela na VM.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 98390000 (Druge storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/6263-47418981590880972691/Montazna
_dela_na_VM.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 12. 4. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 12. 4. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana; Soba 606.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 7. 4. 2016
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.04.2016   07:03
Vsa dela, ki so predmet javnega naročila morajo biti dokončana do 20.12.2016.