Dosje javnega naročila NMV872/2016
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Blago: Elektromehanska oprema
ZJNVETPS: postopek naročila male vrednosti

NMV872/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2016
JN004084/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 25.07.2016
    NMV872/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Elektromehanska oprema

Datum objave: 15. 2. 2016
Številka objave: NMV872/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:36.a člen ZJNVETPS.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Peter Gabrovšek, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914490. Telefaks +386 2914833. E-pošta peter.gabrovsek@slo-zeleznice.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Dobava hidravličnih kretniških pogonov L 700 H.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Dobava hidravličnih kretniških pogonov L 700 H.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 31720000 (Elektromehanska oprema)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/2/13608-45405092667657783465/RD-Doba
va_hidravljicnih_kretniskih_pogonov_02.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 7. 3. 2016
Čas: 9:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 8. 3. 2016
Čas: 13:00
Kraj: SŽ Kolodvorska 11,
soba 606.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 29. 2. 2016
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 15. 2. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.