Dosje javnega naročila 000967/2017
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: OBNOVA VOZNE MREŽE NA PROGI ŠT. 64 NA ODSEKU PROGE PIVKA - ILIRSKA BISTRICA
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000967/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 13.02.2017
JN000967/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2017
JN000967/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.03.2017

    JN000967/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ Ljubljana
olga.zupancic@slo-zeleznice.si
+386 12914326
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/187397/RAZPISNA_DOKUMENTACIJA.zip
ESPD: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/187397/espd/ESPD_-_VM.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: OBNOVA VOZNE MREŽE NA PROGI ŠT. 64 NA ODSEKU PROGE PIVKA - ILIRSKA BISTRICA
Referenčna številka dokumenta: 21/2017/22
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
OBNOVA VOZNE MREŽE NA PROGI ŠT. 64 NA ODSEKU PROGE PIVKA - ILIRSKA BISTRICA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
OBNOVA VOZNE MREŽE NA PROGI ŠT. 64 NA ODSEKU PROGE PIVKA - ILIRSKA BISTRICA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot je določeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
27.02.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.05.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 27.02.2017   12:00
Kraj: Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
13.02.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2017   12:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v dokumentaciji je navedeno, da naročnik sprejme enotni evropski dokument (ESPD) namesto potrdil,...Zanima nas:
- ali je izpolnitev ESPD obvezna ali lahko predložimo izpolnjene obrazce - če ne vas prosimo za nov dokument ESPD, saj je objavljeni exl format ESPD pa zateva XML

lep pozdrav

ODGOVOR
Na Portalu JN smo danes objavili obrazec ESPD v zahtevani obliki xml.
V primeru, da so pravilno izpolnjeni vsi zahtevani obrazci v razpisni dokumentaciji, ESPD obrazec ni obvezen.Datum objave: 21.02.2017   07:12
VPRAŠANJE
Zanima nas ali je potrebno izdelati PID.ODGOVOR


Obveznosti izvajalca glede dokumentacije so navedena v točki 3.3 obrazca 15: tehnične zahteve.

Izdelava PID ni obveznost izvajalca.


Datum objave: 22.02.2017   12:17
VPRAŠANJE
Spoštovani

V zvezi z vašim odgovorom glede izdelave PID bi želeli odgovor na sledeče vprašanje.

Glede na to, da se bodo predmetna dela izvajala po postopku vzdrževalnih del v javno korist, je potrebno skladno s tč. 7, 16. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu, vlogi za izdajo obratovalnega dovoljenja med drugim priložiti tudi PID. Čigava obveznost bo izdelava PID za razpisana dela?


ODGOVOR


Dela se izvajajo po postopku zamenjav v okviru vzdrževanja. PID ni obveznost izvajalca, ampak naročnika.

Datum objave: 22.02.2017   12:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
1. Zanima nas, zakaj ni potrebno izdelati PID dokumentacije, če pa jo zakonodaja zahteva? Ali morda zato, da prisilite izvajalca, da ta strošek izvede po opravljenih delih v okviru ponudbene cene?

2. Komu in s katerim razpisom so bila oddana gradbena dela za postavitev temeljev in drogov vozne mreže na relaciji Pivka - Ilirska Bistrica? Delitev investicij na ISTI LOKACIJI in ZA ENAK namen po ZJN-3 ni dopustno. Prosimo za odgovor, saj smo v nepriviligiranem položaju nasproti izvajalcu, ki je v večinski državni lasti.

Hvala lepa in lep pozdrav.

ODGOVOR

1. Kot je že navedeno, za PID je odgovoren naročnik.

2. Gradbena dela za postavitev temeljev so bila skladno z zakonodajo oddana družbi SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., drogove pa postavlja naročnik sam.