Dosje javnega naročila 007807/2016
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-003/17; Sanacija brežin na G2-111/0239 Valeta - Sečovlje, G2-111/1509 Jagodje - Valeta in R3-629/1381 Valeta.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 112.719,28 EUR

JN007807/2016-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.12.2016
JN007807/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.02.2017
JN007807/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.02.2017
JN007807/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 20.02.2017
Zahtevek za revizijo

    JN007807/2016-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Zvonka Planinec
jn.drsi@gov.si
+386 14788337

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-003/17; Sanacija brežin na G2-111/0239 Valeta - Sečovlje, G2-111/1509 Jagodje - Valeta in R3-629/1381 Valeta.
Referenčna številka dokumenta: 43001-344/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija brežin na G2-111/0239 Valeta - Sečovlje, G2-111/1509 Jagodje - Valeta in R3-629/1381 Valeta.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 92.392,85 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: odsek 0239, cesta G2-111 Valeta - Sečovlje, odsek 1381, cesta R3-629 Valeta, odsek 1509, cesta G2-111 Jagodje - Valeta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007807/2016-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 14.12.2016


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.02.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CPK d.d.
Ulica 15.maja 14
6000
SI
Koper - Capodistria
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 282.415,75 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 92.392,85 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.02.2017