Dosje javnega naročila 001144/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Blago: C-27/16; Nakup in dobava montažnih jeklenih mostnih konstrukcij dolžine 4x40 m z rezervnimi deli
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.089.068,27 EUR

JN001144/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 17.02.2017
JN001144/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 22.02.2017
JN001144/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.02.2017
JN001144/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 24.03.2017
Zahtevek za revizijo

    JN001144/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-27/16; Nakup in dobava montažnih jeklenih mostnih konstrukcij dolžine 4x40 m z rezervnimi deli
Referenčna številka dokumenta: 43001-169/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in dobava montažnih jeklenih mostnih konstrukcij dolžine 4x40 m z rezervnimi deli
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 686.676,09 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup in dobava montažnih jeklenih mostnih konstrukcij dolžine 4x40 m z rezervnimi deli
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za obrambo imata v lasti 13 montažnih jeklenih mostov Mabey dolžine po 40 m. Od tega je 5,5 mostov v lasti Ministrstva za infrastrukturo. Zaradi dotrajanosti večjega števila mostov na državnih cestah jih bo potrebno v naslednjih letih intenzivno rekonstruirati, za kar pa se v času gradnje za obvoz uporabljajo montažni jekleni mostovi. Ugotovljeno je, da je montažnih mostov premalo, zato se je Ministrstvo za infrastrukturo Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo odločila za dokup štirih (4) montažnih jeklenih mostov dolžine po 40 m, ki bodo služili za ureditev obvozov v času gradnje in ob elementarnih nesrečah, predvsem poplavah. Dokupljeni bo tudi nekaj rezervnih delov, ki so dotrajani oz. uničeni.
Postopek s pogajanji brez predhodne objave je izbran na podlagi 1. c. in 3. b. točk 46. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3).
Montažni jekleni mostovi se lahko sestavijo v različnih dolžinah od 3 m do 40 m. Jekleni elementi dolžine 3 m morajo biti enaki, da bi se lahko sestavili v mostove. Glede na že dobavljene mostove, ki jih je v Sloveniji 13 dolžine po 40 m, morajo tudi dodatni 4 mostovi enaki oz. kompatibilni z obstoječimi, zato je predlagan postopek s pogajanji brez predhodne objave s firmo Mabey iz Velike Britanije, ki izdeluje take elemente za montažne jeklene mostove.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001144/2017-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 17.02.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
14.02.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 1
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Mabey Bridge Limited
Unit 9, Lydney Harbour Estate, Harbour Road, Lydney
GL15 4EJ
UK
Gloucestershire
Združeno kraljestvo

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 819.672,13 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 686.676,09 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.02.2017