Dosje javnega naročila 001305/2017
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Storitve: Obnova vozne mreže na progi št. 50 na odseku proge Brezovica – Preserje
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 289.032,13 EUR

JN001305/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.02.2017
JN001305/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2017
JN001305/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.04.2017
JN001305/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.05.2017
JN001305/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2017

    JN001305/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
melita.hocevar@slo-zeleznice.si
+386 12914597
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
http://www.slo-zeleznice.si/sl/infrastruktura
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/188811/Obnova_VM_Brezovica-Preserje.zip
ESPD: http://www.enarocanje.si/App/Datoteke/188811/espd/Narocnik_ESPD.zip
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova vozne mreže na progi št. 50 na odseku proge Brezovica – Preserje
Referenčna številka dokumenta: 23/2017/19
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova vozne mreže na progi št. 50 na odseku proge Brezovica – Preserje
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Proga 50, odsek Brezovica - Preserje
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova vozne mreže na progi št. 50 na odseku proge Brezovica – Preserje
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2017   11:00
Kraj: Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana; Soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 07.03.2017   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.02.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.03.2017   06:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni, pod poglavjem 2.6.3.Pogoji za sodelovanje pod točko 2.6.3.4 Kadrovska sposobnost je pogoj, da je odgovorni vodja del uspešno sodeloval pri izvedbi enega referenčnega objekta znotraj katerega je vodil montažo voznega voda v dolžini 20 km. Ali se v skupno dolžino izvedene montaže za vozni vod, vpošteva tudi napajalni vod?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.


ODGOVOR

V skupno dolžino izvedene montaže za vozni vod se napajalni vod NE upošteva, ker zahtevnost montaže napajalnega voda ni primerljiva z montažo voznega voda.


Datum objave: 08.03.2017   07:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v točki 2.6.3.3 Tehnična sposobnost je navedeno, da je potrebno imeti na razpolago mehanizacijo za vlečenje vodnikov 440 mm2. Ali to pomeni, da se vlečejo vsi 4 vodniki hkrati ter s kakšnimi silami? ALi moramo predložiti tehnične dokumente iz česar je razvidna kapaciteta skupne pretržne sile?

ODGOVOR

Maksimalna vlečna kapaciteta specialne mehanizacije za vlečenje voznega voda mora preseči 60 % skupne zatezne sile voznega voda 440 mm2, kar mora biti razvidno iz ponudbe.

Naročnik bo v Razpisnem obrazcu 18 v 1. alineji popravil presek voznega voda iz 320 mm2 na 440 mm2.Datum objave: 08.03.2017   07:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
kakšno tirno vozilo za demontažo vodnikov je mišljeno v razpisni dokumentaciji?

ODGOVOR


Tirno vozilo za demontažo voznega voda mora imeti navijalni kolut, kamor se navija celoten demontiran vozni vod naenkrat. Vozni vod, ki se demontira je preseka 320 mm2.
Pričakuje se, da je demontaža kilometra voznega voda lahko izvedena v manj kot 120 minutah.