Dosje javnega naročila 000568/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: »Predelava funkcionalnosti obstoječih SV naprav na železniških postajah Zidani Most, Celje, Laško, Poljčane in Slovenska Bistrica za potrebe zagotavljanja varnosti in prevoznosti železniške proge v ča
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 4.284.993,68 EUR

JN000568/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 26.01.2017
JN000568/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 24.02.2017
JN000568/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 08.03.2017
Zahtevek za revizijo

    JN000568/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 040-072480

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
mag.Suzana Šnajder
suzana.snajder@gov.si
+386 22341472
+386 22341452

Internetni naslovi
https://www.di.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: »Predelava funkcionalnosti obstoječih SV naprav na železniških postajah Zidani Most, Celje, Laško, Poljčane in Slovenska Bistrica za potrebe zagotavljanja varnosti in prevoznosti železniške proge v ča
Referenčna številka dokumenta: 43001-364/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
predelava funkcionalnosti obstoječih SV naprav na železniških postajah Zidani Most-Celje-Laško-Poljčane za potrebe zagotavljanja varnosti in prevoznosti železniške proge
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 3.512.289,90 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: železniške postaje Zidani Most-Celje-Laško-Poljčane
II.2.4 Opis javnega naročila
predelava funkcionalnosti obstoječih SV naprav na železniških postajah Zidani Most-Celje-Laško-Poljčane za potrebe zagotavljanja varnosti in prevoznosti železniške proge v času izvajanja nadgradenj
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
ZJN-3 v c. točki 1. odstavka 46. čl. dopušča, da naročnik lahko odda naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v primeru, če lahko zaradi tehničnih razlogov naročilo izpolni le določen gospodarski subjekt iz razlogov, ki so povezani z zaščito izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Da
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000568/2017-L01
Številka obvestila v UL: 2017/S 019-031266
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 25.01.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-364/2016
Naslov: »Predelava funkcionalnosti obstoječih SV naprav na železniških postajah Zidani Most, Celje, Laško, Poljčane in Slovenska Bistrica za potrebe zagotavljanja varnosti in prevoznosti železniške proge

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
16.02.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ISKRA, d.d.
Stegne 21
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 3.659.017,17 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 3.512.289,90 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
23.02.2017