Dosje javnega naročila NMV2266/2014
Naročnik: UL FKKT 
Storitve: Selitvene storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2266/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 08.07.2014
NMV3122/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.08.2014
    NMV2266/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Selitvene storitve

Datum objave: 8. 7. 2014
Številka objave: NMV2266/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): UL FKKT, Aškerčeva cesta 5, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12419336. Telefaks +386 12419220. E-pošta maja.ramovs@fkkt.uni-lj.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Selitev opreme Ul FKKT
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Selitev opreme Ul FKKT
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 98392000 (Selitvene storitve)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/7/2456-13530092650535565881/RD_selit
ev_7_7_14.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 28. 7. 2014
Čas: 12:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 29. 7. 2014
Čas: 11:00
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 20. 7. 2014
Čas: 23:59
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 7. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV3122/2014, Storitve: Selitvene storitve; datum objave: 19. 8. 2014

.