Dosje javnega naročila 005496/2016
Naročnik: UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: APARATURA ZA INTRAOPERATIVNI MONITORING S POTROŠNIM MATERIALOM
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 192.777,84 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN005496/2016-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 14.09.2016
JN005496/2016-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.12.2016
JN005496/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.03.2017
JN005496/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2017
JN005496/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 14.05.2018
JN005496/2016-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 04.03.2019
JN005496/2016-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 06.11.2019
JN005496/2016-C05 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 09.12.2019
JN005496/2016-C06 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.02.2020
JN005496/2016-C07 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 02.04.2020
JN005496/2016-C08 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 07.08.2020
JN005496/2016-C09 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.08.2020
Zahtevek za revizijo

    JN005496/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 050-091766

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dragan.s@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: APARATURA ZA INTRAOPERATIVNI MONITORING S POTROŠNIM MATERIALOM
Referenčna številka dokumenta: 460-E-MG-608/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je nabava aparature za intraoperativni monitoring s potrošnim materialom.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 212.960,66 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je nabava aparature za intraoperativni monitoring s potrošnim materialom.

Naročnik bo s ponudnikom, ki bo predložil dopustno ponudbo in najnižjo končno ponudbeno vrednost brez DDV sklenil kupoprodajno pogodbo za dobavo aparature za intraoperativni monitoring (enkratna dobava) ter okvirni sporazum za potrošni material za obdobje štirih (4) let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN005496/2016-B01
Številka obvestila v UL: 2016/S 178-319198
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 12.09.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 460-E-JN2-1/17
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
22.02.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARDIO MEDICAL, d.o.o.
Špruha 1
1236
SI
Trzin
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 212.960,66 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 212.960,66 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.