Dosje javnega naročila 008046/2016
Naročnik: UKC MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor
Blago: Visokoločljivostni OCT aparat z OCT angiografijo
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 92.328,01 EUR

JN008046/2016-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.12.2016
JN008046/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 09.03.2017
JN008046/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.03.2017
Zahtevek za revizijo

    JN008046/2016-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
SI012
Maribor
Slovenija
Oddelek za javna naročila
dejan.simic@ukc-mb.si
+386 23212566
+386 23311533

Internetni naslovi
http://www.ukc-mb.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Visokoločljivostni OCT aparat z OCT angiografijo
Referenčna številka dokumenta: 460-E-DeS-VOAzOA-869/16
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je dobava visokoločljivostnega OCT aparata z OCT angografijo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 75.678,70 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI012 - Podravska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor - Opremo je potrebno dostaviti, namestiti in montirati v prostore Oddelka za očesne bolezni.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava visokoločljivostnega OCT aparata z OCT angografijo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: odsotnost konkurence iz tehničnih razlogov

Razlaga:
Naročnik je to javno naročilo oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z drugo alinejo c) točke prvega odstavka 46. člena ZJN-3.
CARL ZEISS d.o.o., Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, je edini pooblaščeni ponudnik v Republiki Sloveniji, ki trži proizvode proizvajalca CARL ZEISS.
Utemeljitev za izvedbo postopka:
Naročnik na Oddelku za očesne bolezni uporablja diagnostične aparate proizvajalca CARL ZEISS, nabavljene s strani Ministrstva za zdravje, ki so povezani v enotno računalniško mrežo oz. sistem imenovan FORUM. Nov visokoločljivostni OCT aparat z OCT angiografijo mora biti kompatibilen z sistemom FORUM proizvajalca CARL ZEISS, na katerega so povezane vse diagnostične in preiskovalne enote, kar omogoča, da se lahko iz vseh delovišč dostopa oz. pregleda izvide.

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN008046/2016-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 28.12.2016
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 460-E-JN3-1/17
Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
23.01.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
CARL ZEISS d.o.o.
Leskoškova cesta 6
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 75.819,67 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 75.678,70 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UKC MARIBOR
Ljubljanska ulica 5
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2017