Dosje javnega naročila 001693/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Obnova dela Borovške ceste v Kranjski Gori (od Vope do Koroške ulice)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 86.518,13 EUR

JN001693/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.03.2017
JN001693/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2017
JN001693/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.04.2017
JN001693/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.04.2017

    JN001693/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova dela Borovške ceste v Kranjski Gori (od Vope do Koroške ulice)
Referenčna številka dokumenta: 430-10/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je obnova dela Borovške ceste v Kranjski Gori, št. LZ 189611 v dolžini 120 m, na odseku od gostinskega objekta Vopa do križišča s Koroško ulico.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Kranjska Gora
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je obnova dela Borovške ceste v Kranjski Gori, št. LZ 189611 v dolžini 120 m, na odseku od gostinskega objekta Vopa do križišča s Koroško ulico. Naročilo obsega širitev hodnika za pešce, zoženje in preplastitev cestišča ter obnovo meteorne kanalizacije.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 50
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
21.03.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 21.06.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 21.03.2017   12:15
Kraj: Sejna soba Občine Kranjska Gora


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 14.03.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
07.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.03.2017   09:47
VPRAŠANJE
Ali boste kot ustrezno reefrenco upoštevali cesto v sklopu komunalne infrastrukture?

ODGOVOR
Da, vendar mora biti iz referenčnega potrdila razviden podatek o površini asfaltiranja, ki se nanaša samo na obnovo ali novogradnjo ceste, kolesarske steze ali parkirišča ter cestne infrastrukture.

Datum objave: 10.03.2017   10:41
VPRAŠANJE
Prosimo naročnika za potrditev, da lahko priložimo že potrjene reference na drugih obrazcih, ki vsebujejo vse podatke, ki so zahtevani v objavljeni Razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Ponudnik lahko predloži dokazilo o opravljenih gradnjah tudi na drugem obrazcu (fotokopija ali original), vendar le, če so iz le – tega razvidni vsi podatki, ki so zahtevani v Obrazcu št. 10 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.