Dosje javnega naročila 001922/2017
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Gradnje: Adaptacija in dozidava gasilskega doma Velenje.
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 355.683,87 EUR

JN001922/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.03.2017
JN001922/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.03.2017
JN001922/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.03.2017
JN001922/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.04.2017
JN001922/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.05.2017
JN001922/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2017
JN001922/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 15.09.2017
JN001922/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 15.09.2017
Zahtevek za revizijo

    JN001922/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
Andrej Rupreht
andrej.rupreht@velenje.si
+386 38961868
+386 38961654

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO VELENJE
Žarova cesta 2
3320
SI
Velenje
Slovenija
Karli Privšek
pgdvelenje@siol.net
+386 38981650

Internetni naslovi
http://pgdvelenje.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-objave
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Adaptacija in dozidava gasilskega doma Velenje.
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je adaptacija in dozidava gasilskega doma Velenje
Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.
Dela morajo biti končana najkasneje 150 dni po uvedbi v delo.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI014 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila zajema adaptacija in dozidava gasilskega doma Velenje
Specifikacija naročila je v prilogi razpisne dokumentacije.
Dela morajo biti končana najkasneje 150 dni po uvedbi v delo.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 150
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
30.03.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 28.07.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 30.03.2017   11:00
Kraj: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, sejna soba 305/III, 3. nadstropje, Urad za razvoj in investicije.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Drugi subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.03.2017   09:00

Dodatne informacije:
Ogled lokacije izvedbe javnega naročila je možen po predhodnem dogovoru, in se lahko opravi najkasneje do 24. 3. 2017. Kontaktna oseba je Andrej Rupreht: andrej.rupreht@velenje.si, 041 793 645.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 20.03.2017   08:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika naprošamo, da pogoje v zvezi z referencami določi glede na enotno klasifikacijo CC-SI oz. da natančneje specificira, kaj šteje med "poslovne objekte".

ODGOVOR

Ponudnik lahko kot reference navede seznam opravljenih del, iz katerega izhaja, da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred dnem objave javnega naročila izvedel vsaj dve (2) adaptaciji ali dograditvi poslovnega objekta iz razreda stavb 12 NESTANOVANJSKE STAVBE glede na klasifikacijo CC-SI, v posamični vrednosti 100.000,00 EUR brez DDV. Naročnik bo na ustrezen način dopolnil razpisno dokumentacijo.


Datum objave: 24.03.2017   13:14
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali lahko ponudbnik za zavarovanje za resnost ponudbe nakaže denarni depozit v višini 5.000 EUR in potrdilo priloži k ponudbi.ODGOVOR
Naročnik bo kot ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe sprejel tudi brezobrestni denarni depozit. Skladno s tem bo spremenil razpisno dokumentacijo kjer bo natančneje opredelil način uporabe zavarovanja za resnost ponudbe z depozitom.