Dosje javnega naročila 001743/2017
Naročnik: Javne službe Ptuj d.o.o., Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj
Storitve: Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 257.544,00 EUR

JN001743/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.03.2017
JN001743/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2017
JN001743/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 18.05.2017
JN001743/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.05.2017
JN001743/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2017
JN001743/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.05.2017
JN001743/2017-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.07.2017
JN001743/2017-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 12.07.2017
JN001743/2017-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2018
JN001743/2017-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2018
JN001743/2017-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 01.02.2018
JN001743/2017-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.06.2018
JN001743/2017-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 30.10.2018
JN001743/2017-X06 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 01.02.2019

    JN001743/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
Javne službe Ptuj d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Svetlana M. Zupanič
svetlana.milosevic@js-ptuj.si
+386 26207344
+386 26207331

Internetni naslovi
http://www.js-ptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.js-ptuj.si/
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javno podjetje
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12
Referenčna številka dokumenta: JN-005/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90513000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Mestna občina Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.03.2017   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.03.2017   10:30
Kraj: Sedež naročnika.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.03.2017   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.03.2017   10:33
Gorljiva frakcija 19 12 12, ki je predmet javnega naročila nastaja po sortiranju mešane embalaže.