Dosje javnega naročila NMV3470/2014
Naročnik: Osnovna šola Kašelj 
Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV3470/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 04.09.2014
NMV4954/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 12.11.2014
OS3372/2015 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 30.03.2015
OS3253/2016 - Obvestilo o oddaji posameznih naročil na podlagi okvirnega sporazuma (ZJN-2) (OS - ZJN-2 ), objavljeno dne 01.03.2016
    NMV3470/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki

Datum objave: 4. 9. 2014
Številka objave: NMV3470/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): Osnovna šola Kašelj, Kašeljska cesta 119A, Kontakt: Mestna uprava, Služba za javna naročila, V roke: ga. Meta Bizjak, SI-1260 Ljubljana - Polje.
Tel. +386 13064442. Telefaks +386 13064407. E-pošta meta.bizjak@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Konvencionalna in ekološka živila po sklopih za obdobje dveh let za potrebe Osnovne šole Kašelj - Konvencionalno in ekološko mleko in mlečni izdelki, zamrznjeni izdelki.
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet naročila je nabava živil po sklopih za obdobje dveh let za potrebe OŠ Kašelj.
Razpisani sklopi so naslednji:
1. Mleko in mlečni izdelki,
2. Ekološko mleko in mlečni izdelki,
3. Zamrznjeni izdelki.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 15000000 (Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki)
15500000 (Mlečni izdelki)
15800000 (Razna živila)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15100000 (Živalski proizvodi, meso in mesni proizvodi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Ekonomsko najugodnejša ponudba.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/9/7989-57511574136055325281/razpisna
_dokumentacija_OS_Kaselj(2).zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 17. 9. 2014
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 17. 9. 2014
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana. II. nadstropje, velika sejna soba.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU: Določeno v razpisni dokumentaciji.
I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 9. 9. 2014
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 9. 2014
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15500000 (Mlečni izdelki)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU V razpisni dokumentaciji.
SKLOP ŠT. 3
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA V razpisni dokumentaciji.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 15131500 (Proizvodi iz perutnine)
15896000 (Globoko zamrznjeni proizvodi)
15800000 (Razna živila)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4954/2014, Blago: Živila, pijače, tobačni izdelki in z njimi povezani izdelki; datum objave: 12. 11. 2014

.