Dosje javnega naročila NMV2419/2014
Naročnik: GI 
Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2419/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.07.2014
NMV3452/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 04.09.2014
    NMV2419/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve

Datum objave: 14. 7. 2014
Številka objave: NMV2419/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): GI, JAMOVA CESTA 2, Kontakt: info@gis.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12002900. Telefaks +386 14250677. E-pošta info@gis.si.
Internetni naslovi: http://www.gis.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Izvedba dela nalog projekta Razvoj geodetskega referenčnega sistema 2014 (GRS14)
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Izvedba dela nalog projekta Razvoj geodetskega referenčnega sistema 2014 (GRS14)
Podrobneje so naloge opisane v Tehnični dokumentaciji
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 73000000 (Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve)
71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71600000 (Storitve tehničnega testiranja, analize in svetovanja)
73200000 (Storitve svetovanja na področju raziskav in razvoja)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije: http://www.gis.si
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 25. 7. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 25. 7. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Geodetski inštitut Slovenije, Jamova c. 2, Ljubljana
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 22. 7. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 7. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV3452/2014, Storitve: Storitve na področju raziskav in razvoja ter s tem povezane svetovalne storitve; datum objave: 4. 9. 2014

.