Dosje javnega naročila 001636/2017
Naročnik: OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec
Gradnje: Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 2.364.489,14 EUR

JN001636/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.03.2017
JN001636/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.03.2017
JN001636/2017-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.03.2017
JN001636/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2017
JN001636/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 08.06.2017
JN001636/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 14.06.2017
JN001636/2017-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 05.09.2018
JN001636/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 05.09.2018

    JN001636/2017-K02 Popravek (EU 14 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik/naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA LOGATEC
Tržaška cesta 50A
1370
SI
Logatec
Slovenija
Tržaška cesta 50 a, Logatec
obcina.logatec@logatec.si
+386 17590600
+386 17590620

Internetni naslovi
http://www.logatec.si/Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec
Referenčna številka dokumenta: 430-3/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je energetska sanacija in prenova 5 javnih stavb Občine Logatec.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.03.2017
VI.6 Referenca izvirnega obvestila
Številka objave: JN001636/2017-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 03.03.2017


Oddelek VII: Spremembe

VII.1.1 Razlog za spremembo
Sprememba izvirnih informacij, ki jih je predložil javni naročnik
VII.1.2 Besedilo, ki ga je treba popraviti v izvirnem obvestilu
Številka oddelka: VI.3 Dodatne informacije
Besedilo:

Se glasi:

Dopolnitev tehničnega dela dokumentacije v zvezi z javnim naročilom s shemo stavbnega pohištva je za ponudnike dostopna na naročnikovi spletni strani.
VII.2 Druge dodatne informacije
Naročnik obvešča ponudnike, da je na svoji spletni strani http://www.logatec.si/index.php/razpisi-j-narocila/javna-naroila/5072-energetska-sanacija-in-prenova-5-javnih-stavb-obcine-logatec objavil dopolnitev tehničnega dela dokumentacije v zvezi z javnim naročilom s shemo stavbnega pohištva za KD Tabor.
Shema stavbnega pohištva za KD Tabor je skladna s soglasjem ZVKD. Na ostalih stavbah so nekatera okna in vrata že zamenjana. Vse mere novega stavbnega pohištva v popisih del so merodajne. S projektom je zaradi energetske obnove starejših objektov in uskladitve izgleda predvidena izdelava delavniških načrtov stavbnega pohištva po vzoru obstoječega, ki ga izdela ponudnik in potrdi projektant ter uporabnik.