Dosje javnega naročila 000227/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-013/17; Preplastitev vozišč na RT-936,odsek 1063 Col-Predmeja, od km 5+150 v dol. 1.100 m in R1-207, odsek 1058 Črni Vrh-Col, od km 2.700 v dol. 1.400 m
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.144.052,88 EUR

JN000227/2017-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.01.2017
JN000227/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.02.2017
JN000227/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 14.03.2017
JN000227/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 15.03.2017
JN000227/2017-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.06.2017
Zahtevek za revizijo

    JN000227/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-013/17; Preplastitev vozišč na RT-936,odsek 1063 Col-Predmeja, od km 5+150 v dol. 1.100 m in R1-207, odsek 1058 Črni Vrh-Col, od km 2.700 v dol. 1.400 m
Referenčna številka dokumenta: 43001-387/2016
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Preplastitev vozišč na RT-936,odsek 1063 Col-Predmeja, od km 5+150 v dol. 1.100 m in R1-207, odsek 1058 Črni Vrh-Col, od km 2.700 v dol. 1.400 m
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 937.748,26 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233120
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Preplastitev vozišč na RT-936,odsek 1063 Col-Predmeja, od km 5+150 v dol. 1.100 m in R1-207, odsek 1058 Črni Vrh-Col, od km 2.700 v dol. 1.400m
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000227/2017-B01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.01.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
09.03.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 4
Število prejetih ponudb MSP-jev: 3
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
KOLEKTOR CPG d.d.
Industrijska cesta 2
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 886.071,89 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 937.748,26 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
14.03.2017