Dosje javnega naročila NMV2996/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Namizni računalnik
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 51.475,87 EUR

NMV2996/2015 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.05.2015
NMV4747/2015 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 31.07.2015
NMV4747/2015-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2016
NMV4747/2015-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2016
    NMV2996/2015 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Blago

Namizni računalnik

Datum objave: 26. 5. 2015
Številka objave: NMV2996/2015


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: www.ljubljana.si, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13094448. Telefaks +386 13094407. E-pošta sonja.stramec@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: »NAKUP ENERGIJSKO UČINKOVITE RAČUNALNIŠKE OPREME«
I.3)VRSTA NAROČILA: Blago.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Predmet javnega naročila je izbira dobavitelja za nakup:

Oznaka sklopa in vrsta opreme Količina
Sklop in vrsta računalniške opreme: kosov
1. Energijsko učinkoviti osebni računalniki 80,
2. Energijsko učinkoviti LCD zasloni 50.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 30213300 (Namizni računalnik)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/5/8093-79918981549393839180/RAZPISNA
_-_energetski_racunalniki_s_podpisi.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 8. 6. 2015
Čas: 09:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 8. 6. 2015
Čas: 10:00
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo 8.6. 2015 ob 10.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 4. 6. 2015
Čas: 12:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 5. 2015
SKLOP ŠT. 1
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Energijsko učinkoviti osebni računalniki.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30210000 (Naprave za obdelavo podatkov (strojna oprema))
30213300 (Namizni računalnik)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPUSKLOP ŠT. 2
NASLOV
1)KRATEK OPIS SKLOPA Energijsko učinkoviti LCD zasloni.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30213300 (Namizni računalnik)
3)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

PRILOGA
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV4747/2015, Blago: Namizni računalnik; datum objave: 31. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.06.2015   09:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Naše vprašanje se nanaša na zahteve po velikosti ohišja za namizni računalnik. V razpisu so podane zahteve po velikosti ohišja VxŠxG 180mm x 350mm x 182 mm.
Ali je sprejemljivo ohišje velikosti 182mm(V); 360mm(Š) ter 176mm (G)?

Odstopanja so minimalna in predvidevamo, da tudi ne bi smela bistveno spreminjati situacije pri namestitvi opreme (umestitev v pohištvo.).

V naprej hvala za pozitiven odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
NE


Datum objave: 04.06.2015   13:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Naše vprašanje se nanaša na zahteve po velikosti ohišja za namizni računalnik. V razpisu so podane zahteve po velikosti ohišja VxŠxG 180mm x 350mm x 182 mm.
Ali je sprejemljivo ohišje velikosti 182mm(V); 360mm(Š) ter 176mm (G)?

Odstopanja so minimalna in predvidevamo, da tudi ne bi smela bistveno spreminjati situacije pri namestitvi opreme (umestitev v pohištvo.).

V naprej hvala za pozitiven odgovor.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
NE


Datum objave: 04.06.2015   13:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zahvaljujemo se za odgovor, bi pa prosili za dodatno pojasnilo.
Zakaj lastnost računalnika, ki v nobenem primeru ne vpliva na delovanje ni sprejemljiva za naročnika?
Ne govorimo o spremembi "form factorja" ampak gre za minimalna odstopanja, ki bi omogočala, da se poleg HP in LENOVO prijavijo še drugi svetovno uveljavljeni proizvajalci računalniške opreme.

V kolikor pa obstaja tehnični razlog za navedene zahteve, vas naprošamo za razlago le-tega.

Hvala za odgovor

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik zahteva:
Vrsta ohišja Ohišje naj bo narejeno po sistemu "tool less" designa za naslednje vrste ohišij: ultra tanko namizno ohišje maksimalnih dimenzij ŠxVxG 180x35x182mm brez I/O ohišja- ponudnik lahko ponudi tudi drugo dimenzijo ohišja, s tem, da je lahko volumen ponujenega ohišja samo manjši od zahtevanega.

V ponujate: 360mm(Š) x 182mm(V) ter 176mm (G), kar pomeni, da bistveno odstopa od zahtev naročnika.