Dosje javnega naročila 002126/2017
Naročnik: OBČINA KRANJSKA GORA, Kolodvorska ulica 1B, 4280 Kranjska Gora
Gradnje: Obnova objekta Dovje 41
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 232.330,43 EUR

JN002126/2017-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.03.2017
JN002126/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.04.2017
JN002126/2017-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.05.2017
JN002126/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2017

    JN002126/2017-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KRANJSKA GORA
Kolodvorska ulica 1B
4280
SI
Kranjska Gora
Slovenija
Bojana Hlebanja
hlebanja@kranjska-gora.si
+386 45809800
+386 45809824

Internetni naslovi
http://www.obcina.kranjska-gora.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.obcina.kranjska-gora.si
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova objekta Dovje 41
Referenčna številka dokumenta: 430-13/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je sanacija nosilne konstrukcije, rekonstrukcija ter sprememba namembnosti objekta Dovje 41, v katerem namerava naročnik urediti tri dodatna neprofitna stanovanja.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI022 - Gorenjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Dovje
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sanacija nosilne konstrukcije, rekonstrukcija ter sprememba namembnosti objekta Dovje 41, v katerem namerava naročnik urediti tri dodatna neprofitna stanovanja.
Sanacija nosilne konstrukcije z obnovo fasade se bo izvajala kot investicijsko vzdrževalna dela, rekonstrukcija ter sprememba namembnosti objekta pa se bo izvajala na podlagi gradbenega dovoljenja. Objekt je registrirana nepremična dediščina, Dovje – Šola Dovje 41 (EŠD 2804) in stoji v območju registrirane nepremične dediščine Dovje – Vas (EŠD 9892), nepremičnina parc. št. 68, k.o. Dovje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.04.2017   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.07.2017
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.04.2017   12:15
Kraj: Sejna soba Občine Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.04.2017   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.03.2017   09:06
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Zanima nas ali je ogled obvezen, saj v popisu piše, da je ogled obvezen pred izdelavo ponudbe, ampak v razpisni ni nikjer navedeno, da bi bil obvezen oz. da bi bil naveden kakšen termin?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR
Naročnik v zvezi s tem naročilom ne bo organiziral ogleda objekta.Datum objave: 31.03.2017   09:04
VPRAŠANJE
Spoštovani,


iz razpisne dokumentacije ne razberemo naslednjih stvari:

Koliko traja garancijska doba?
Kakšna je vrsta obračuna/izvedba: po dejanskih količinah ali ključ v roke?


Lp,

ODGOVOR
Trajanje garancijske dobe je razvidno iz vzorca gradbene pogodbe, način obračuna izvedenih del pa iz obrazca št. 1 - Ponudba.Datum objave: 31.03.2017   09:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v vzorcu pogodbe je pod členom 8. navedeno naslednji pogoj:
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost,
manipulativnimi stroški, taksami, carino, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Na ta pogoj imamo pripombo, vsaj v primeru , da bi zaradi zakonskih določil (DDV) prišlo do spremembe stopnje DDV. V tem primeru bi se pogodbena cena spremenila (zvišala ali znižala). V primeru, da bi prišlo do povišanja stopnje DDV-ja bi se pogodbena vrednost povišala, do povišanja pa ne bi prišlo zaradi ponudnika ampak zaradi zakonskih določil.

Prosimo za dopolnitev oz. spremembo pogodbenega pogoja.

Lp,

ODGOVOR
Zadnji odstavek 8. člena vzorca gradbene pogodbe se spremeni in se glasi:
Pogodbena vrednost, brez davka na dodano vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z manipulativnimi stroški, taksami, carino, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi.