Dosje javnega naročila NMV2953/2014
Naročnik: OBČINA VRANSKO 
Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti

NMV2953/2014 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 07.08.2014
NMV3004/2014 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 11.08.2014
NMV4840/2014 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.11.2014
    NMV2953/2014 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje

Datum objave: 7. 8. 2014
Številka objave: NMV2953/2014


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA VRANSKO, VRANSKO 59, Kontakt: marija.jerman@vransko.si, V roke: Marija Jerman, SI-3305 VRANSKO.
Tel. +386 37032800. Telefaks +386 37032816. E-pošta marija.jerman@vransko.si.
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Sanacija plazu med JP 992671 in JP 992672
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Sanacija plazu, ki se je aktiviral med javno potjo št. 992671 in javno potjo št. 992672 v naselju Zahomce v občini Vransko.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45000000 (Gradbena dela)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
http://www.vransko.si/aktualni-javni-razpisi-narocila-in-objave/
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 21. 8. 2014
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 21. 8. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Sejna soba Občine Vransko, Vransko 59.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 15. 8. 2014
Čas: 10:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 8. 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • NMV3004/2014, Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 11. 8. 2014
  • NMV4840/2014, Gradnje: Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje; datum objave: 6. 11. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.08.2014   11:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Ali lahko predložimo že pridobljene kopije referenčnih potrdil iz predhodnih projektov, ki vsebinsko odražajo zahtevane informacije naročnika.
Prosimo za potrditev predloga.

Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Referenčna potrdila je potrebno oddati na predpisanih obrazcih OBR-6 in OBR-6a.
Pozdrav!

Datum objave: 11.08.2014   13:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo, da določi vrednost pavšalne pozicije št. 1.12 in tako vsem ponudnikom omogoči enako izhodišče pri oceni teh del.
Hvala na odgovoru in lep pozdrav

ODGOVOR:
Ponudniki naj upoštevajo vrednost postavke 1.12; 1.000,00 €.

Pozdrav!