Dosje javnega naročila 801527/2016
Naročnik: OBČINA IG 
Storitve: Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 30.505,05 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

NMV1527/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 14.03.2016
JN002972/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 23.06.2016
JN801527/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.06.2016
JN002972/2016-X02 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 03.04.2017
JN002972/2016-X03 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 08.06.2017
JN002972/2016-X04 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.11.2017
JN002972/2016-X05 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.03.2018
Zahtevek za revizijo
    NMV1527/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Storitve

Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev

Datum objave: 14. 3. 2016
Številka objave: NMV1527/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): OBČINA IG, Govekarjeva cesta 6, Kontakt: info@obcina-ig.si, V roke: g. Uroš Čuden, SI-1292 Ig.
Tel. +386 12802300. Telefaks +386 12802322. E-pošta info@obcina-ig.si.
Internetni naslovi: http://www.obcina-ig.si/
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE IN NOVOLETNA OKRASITEV NA OBMOČJU OBČINE IG
I.3)VRSTA NAROČILA: Storitve.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Naročilo male vrednosti zajema storitve rednega vzdrževanja javne razsvetljave na območju Občine Ig in storitve prazničnega okraševanja (novoletna okrasitev) v občini. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v dokumentu »OBR-Popisi del«.

Z izbranim izvajalcem bo sklenjen okvirni sporazum za obdobje do 31.12.2018.

Predmet javnega naročila je enoten in ni razdeljen na sklope.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 50232000 (Storitve vzdrževanja naprav javne razsvetljave in semaforjev)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/9012-73773148195437245369/RD.zip
I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 25. 3. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 25. 3. 2016
Čas: 10:15
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 18. 3. 2016
Čas: 09:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 14. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.