Dosje javnega naročila 001489/2017
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: Odkup cevne kanalizacije na relaciji Ljubljana – Kranj ter izvedba optičnih povezav za potrebe projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju«
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 950.417,82 EUR

JN001489/2017-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 28.02.2017
JN001489/2017-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.03.2017
JN001489/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 28.03.2017
Zahtevek za revizijo

    JN001489/2017-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2017/S 061-114447

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Matjaž Kovač, Matjaž Kovač
matjaz.kovac@gov.si
+386 22341430
+386 22341495

Internetni naslovi
http://www.di.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odkup cevne kanalizacije na relaciji Ljubljana – Kranj ter izvedba optičnih povezav za potrebe projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju«
Referenčna številka dokumenta: 43001-32/2017
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Odkup cevne kanalizacije na relaciji Ljubljana – Kranj ter izvedba optičnih povezav za potrebe projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju«
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 779.031,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana - Kranj
II.2.4 Opis javnega naročila
Odkup cevne kanalizacije na relaciji Ljubljana – Kranj ter izvedba optičnih povezav za potrebe projekta »Uvedba digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovenskem železniškem omrežju«
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN001489/2017-L01
Številka obvestila v UL: 2017/S 042-077225
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 27.02.2017
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 43001-32/2017
Številka sklopa: 1
Naslov: ODKUP CEVNE KANALIZACIJE NA ODSEKU LJUBLJANA – KRANJ TER IZVEDBA OPTIČNIH POVEZAV ZA POTREBE PROJEKTA UVEDBA DIGITALNEGA RADIJSKEGA SISTEMA GSM-R NA SLOVENSKEM ŽELEZNIŠKEM OMREŽJU

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.03.2017
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 0

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
Unitel d.o.o.
Brnčičeva ulica 49
1231
SI
Ljubljana - Črnuče
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 779.031,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 779.031,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
ZPVPJN
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
24.03.2017