Dosje javnega naročila 002525/2017
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
Blago: DROBNO TIRNI MATERIAL 2017
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 321.929,24 EUR

JN002525/2017-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 30.03.2017
JN002525/2017-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.04.2017
JN002525/2017-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2017
JN002525/2017-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 04.08.2017
JN002525/2017-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.01.2018
JN002525/2017-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 19.01.2018
JN002525/2017-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 19.01.2018
JN002525/2017-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 19.01.2018

    JN002525/2017-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2017/S 064-121041
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
vložišče SŽ
aleksandra.lobe@slo-zeleznice.si
+386 12914325
+386 12914833

Internetni naslovi
http://www.slo-zeleznice.si
http://www.slo-zeleznice.si
I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/195462/DROBNO_TIRNI_MATERIAL_2017.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Železniški promet


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: DROBNO TIRNI MATERIAL 2017
Referenčna številka dokumenta: 34/2017/20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
DROBNO TIRNI MATERIAL 2017
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
44110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
DROBNO TIRNI MATERIAL 2017
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje


III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.05.2017   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.05.2017   12:00
Kraj: SŽ d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 20.04.2017   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
SŽ - Infrastruktura, d.o.o.
Kolodvorska ulica 11
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
28.03.2017

O odločitvi o javnem naročilu boste obveščeni, če odločitev ni bila objavljena pred vašo prijavo.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.04.2017   10:56
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V raz. obrazcu št. 6 : Ponudba s ponudbenim predračunom; pod pozicijo št. 9 opisujete:

- Plošča podložna 60E1 - 1:40 Pandrol 415x160mm, leseni prag (načrt C622/58)

Ta plošča vsebuje v asemblirnem načrtu (E670/112D) tudi guma podložko debeline 4,5 mm (E120/2V). Ker je omenjena podložna plošča edino kompatibilna z gumo 4,5 mm , predlagamo, da v poz. 9. vključite oba elementa.

Hvala za vaš odgovor.ODGOVOR
Da, pri poziciji št. 9 je potrebna tudi guma za podložko debeline 4,5mm.