Dosje javnega naročila 801938/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.884,49 EUR

NMV1938/2016 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.03.2016
NMV2165/2016 - Obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (NMV) (preklic/popravek NMV), objavljeno dne 30.03.2016
JN003626/2016-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.07.2016
JN801938/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.07.2016
Zahtevek za revizijo
    NMV1938/2016 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU MALE VREDNOSTI

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 25. 3. 2016
Številka objave: NMV1938/2016


Naročilo male vrednosti se oddaja na podlagi:30.a člen ZJN-2.
I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslovi: http://www.ljubljana.si
I.2)NASLOV NAROČILA, KI GA JE DOLOČIL NAROČNIK: Sanacija opornega zidu na Lončarski stezi v Ljubljani.
I.3)VRSTA NAROČILA: Gradnje.
I.4)INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU, OKVIRNEM SPORAZUMU, DINAMIČNEM NABAVNEM SISTEMU ALI E-DRAŽBI: Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
Naročilo bo oddano na elektronski dražbi: Ne.
I.5)KRATEK OPIS NAROČILA ALI NABAVE: Sanacija opornega zidu na Lončarski stezi v Ljubljani.
I.6)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45112000 (Izkopna in zemeljska dela)
45262620 (Podporni zidovi)
I.7)RAZDELITEV NA SKLOPE: Ne.
I.8)MERILA ZA IZBIRO PONUDBE: Najnizja cena.
I.9)OBJAVA JE HKRATI RAZPISNA DOKUMENTACIJA: Ne.
Internetni naslov dokumentacije:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/2102-67465277847482221529/RAZPISNA
_DOKUMENTACIJA_dok.zip

I.10)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDB ALI PRIJAV ZA SODELOVANJE: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 10:00
I.11)POGOJI ODPIRANJA PONUDB: Datum: 11. 4. 2016
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje.
I.12)DODATNE INFORMACIJE O NAROČILU:I.13)ROK ZA SPREJEMANJE PONUDNIKOVIH VPRAŠANJ: Datum: 5. 4. 2016
Čas: 11:00
I.14)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 3. 2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.03.2016   14:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Nikjer nismo zasledili popisov del?!ODGOVOR:
Popise smo danes priložili v Razpisno dokumentacijo v Popravku.
Za neljubo napako se opravičujemo!

Datum objave: 04.04.2016   15:17
Oddano: 31.3.2016, 11:13
Dober dan,
ali lahko referenco izvajalca dokazujemo z referenco podizvajalca.
LP

ODGOVOR:
DA, v kolikor bo podizvajalec izpolnjeval pogoje, bo nominiran in bo dela tudi izvajal.Datum objave: 04.04.2016   15:18
Oddano: 31.3.2016, 11:26
Spoštovani, pri referencah je zahteva, da so se mikropiloti izvedli pri sanaciji opornih zidu. Tehnologija izvedbe mikropilotov se pri sanaciji opornih zidov ne razlikuje od tehnologije izvedbe mikropilotov pri drugih objektih. Prosimo in predlagamo, da pogoj reference ne omejite le na izvedbo mikropilotov pri sanaciji opornih zidov. Pozdrav

ODGOVOR:
Tehnologija oziroma sam postopek izvedbe mikropilotov je enakovreden tako pri sanaciji opornega zidu kot tudi pri drugih objektih, vendar se od ponudnika pričakujejo izkušnje pri izvedbi pilotiranja mikropilotov kot tudi s tem povezanimi sanacijami opornih zidov.


Datum objave: 05.04.2016   10:55
Dober dan,
pošiljamo vprašanja, odgovorov pa ni. Mogoče portal še ne deluje povsem. Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe ker ne prejemamo odgovorov na naša vprašanja.
Pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka oddaje ponudbe.

Datum prejema: 04.04.2016 20:16
Spoštovani,
nismo izvedli mikropilotov pri sanaciji opornih zidov. Izvedli pa smo tako mikropilote, kot oporne zidove in gradbena dela pri sanaciji opornih zidov. Mnenja smo, da s takimi izkušnjami vsekakor znamo izvesti tudi dela po razpisani dokumentaciji. Predlagamo, da pogoj izvedenih mikropilotov ne pogojujete v kombinaciji z izvedbo sanacije opornih zidov.
Pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenc, ponudnik mora imeti izkušnje pri izvedbi pilotiranja mikropilotov v kombinaciji z izvedbo sanacije opornega zidu.

Spoštovani!

Pri referencah je verjetno bistveno, da so bili v vrtine v dolžini vsaj 550 m, vgrajene tako imenovane GEWI (visokovredno jeklo) palice z dvojno protikorozijsko zaščito. Predlagamo, da se priznajo reference ne glede na tip objekta (podporni, oporni zid, temeljenje daljnovodnih stebrov po tehnologiji GEWI ali npr. sanacijska dela v objektih itd.).
Prosimo za potrditev zapisanega.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenc, ponudnik mora imeti izkušnje pri izvedbi pilotiranja mikropilotov v kombinaciji z izvedbo sanacije opornega zidu.